۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

اعلام همبستگی کنگره ارامنه اروپا در پاسخ به اطلاعيه رهبران و مسئولين اقليت‌های ملی جمهوری آذربايجان

کنگره ارامنه اروپا از اطلاعيه مشترك شما رهبران و نمايندگان اقلیتهای ملی جمهوری آذربايجان، كه طی آن امضاء كنندگان بر پايمال شدن حقوق ملی مردم بومی منطقه و اعمال سياست‌های ضد بشری عليه آنان توسط حکومت آذربايجان تاکید ورزیده‌اند، قدردانی نموده و سپاس خود را از حمایت شما از مردم آرتساخ-قراباغ که برای آزادی و حقوق انسانی و ملی خود پایداری و مبارزه می‌کنند، ابراز مي‌دارد.

شما تالشي‌ها، لزگي‌ها، اودي‌ها، لات‌ها، آوارها، تساخورها، روتول‌ها و ... به عنوان اقلیت های ملی و مردم بومی منطقه، امروز در موطن خويش همان رنجی را تحمل مي‌كنيد كه ده‌ها سال مردم آرتساخ – قراباغ متحمل شده اند. و همچنان كه شما به حق در اطلاعيه خود ذكر نموده‌ايد، اقلیت‌های ملی را از سخن گفتن و ترانه‌سرایی به زبان مادری و يادگيری تاريخ و ارتقای سطح فرهنگ و هنر خود، منع نموده‌اند.

اقلیت‌های ملی و مردم بومی منطقه قرن‌های متمادی در كنار هم زيسته و به دور از دشمنی و کینه ورزی در راستای رشد و شكوفايی ارزش‌های ملی و فرهنگی خود گام برداشته‌اند. شما، اقلیت‌های ملی و مردم بومی منطقه، كه اكثريت جمعيت جمهوری آذربايجان را تشكيل مي‌دهيد نیز، همچون ارامنه، برای مقابله با فشارهای مستمر حكام باكو كه با هدف اجرای سياست استحاله ملی و اضمحلال فرهنگی صورت می‌گیرد، ناگزير به دفاع از حقوق خود برخاسته‌اید.

پيروزی مردم سرزمين كوچك و كم جمعيت آرتساخ-قراباغ در جنگ نابرابر تحميل شده از سوی حكام باكو نه به دليل داشتن تسليحات بيشتر و پيشرفته‌تر نسبت به ارتش آذربايجان، بلكه به دليل حقانيت مبارزه آنان‌ بوده است، آنان از سرزمين چند هزار ساله، خانه و خانواده خود دفاع مي‌كردند.

بگذار كه اطلاعيه شما، چنانكه خود به حق در آن متذكر شده‌ايد، میثاق زندگی مسالمت‌اميز ملل قفقاز، و سند محكوميت اعلانهای جنگ افروزانه وغير مسئولانه هرروزه حاكمان باكو باشد.

مطمئن باشید که ارامنه شجاع آرتساخ اعلان‌های جنگ طلبانهٌ‌ هرروزهٌ حکام آذربايجان را با به تمسخر میگیرند، زيرا ايمان دارند كه در صورت كوچكترين تجاوزی، دولت باكو بار ديگر شكست سختی را متحمل خواهند شد، شكستی كه تمامی قدرت‌های مستبد و اشغالگر تاريخ آن را تجربه كرده‌اند.

کنگره ارامنه اروپا به عنوان بخشی از وراث نجات يافتگان نسل كشی ارمنيان درسال 1915 توسط تركيه، فشارها و جوری كه هر روز بر شما روا می گردد را كاملاً درک نموده و ضمن اعلام همبستگی با شما، ظلم و ستمی كه از سوی دولت باكو بر ملت‌های شما روا مي‌گردد را محکوم کرده و از جامعه جهانی، به ويژه نهادهای ذی‌ربط اروپايی، از جمله سازمان‌های حافظ حقوق بشر مي‌خواهد كه با استناد براصل حمايت از ملل تحت ستم، با اتخاذ تدابیر مناسب و بازدارنده در جهت رفع تبعیض، ظلم و فشار افسار گسيخته‌ای كه رژيم جمهوری آذربايجان بر اقلیت‌های ملی و مردم بومی منطقه وارد می‌کند، اقدام به عمل آورده، و خواهان احترام و احقاق حقوق اقليت‌های ملی از سوی حکومت آذربایجان شوند.

کنگره ارامنه اروپا
استكهلم، 20 دسامبر 2011

رهبران و سازمان‌هاي اجتماعي ملل بومي جمهوري آذربايجان: جنگ عليه ارامنه قراباغ جنگ ما نيست

خبرگزاري "رگنوم" روسيه خبري مربوط به "درخواست رهبران و برخي از سازمان‌هاي اجتماعي ملل بومي جمهوري آذربايجان خطاب به ملل خود" منتشر كرده كه در آن نمايندگان سازمان‌هاي اجتماعي ملل بومي جمهوري آذربايجان و روشنفكران وابسته به ايشان به صراحت از حقانيت ارامنه در مناقشه قراباغ حمايت كرده از فرزندان مشمول وظيفه ملل خود خواسته‌اند از حضور در جبهه‌هاي اين منطقه و خطوط مرزي آن سر باز زنند.
متن اطلاعيه بدين شرح است:

"برادران و فرزندان گرانقدر،
اينك بيش از 20 سال است كه رهبري آذربايجان ملل ما را مجبور مي‌كند كه عليه ارامنه آرتساخ-قراباغ بجنگيم.
احتمالاً اين يكي از بزرگ‌ترين بي‌عدالتي‌هاست، كه ملل بومي آذربايجان ناخواسته در اين جنگ شركت مي‌جويند. اينك بيش از 20 سال است، كه فرزندان ما عمر جوان خود را به مخاطره انداخته و قرباني منافع جمهوري آذربايجان مي‌گردند. آنها يا خود قرباني مي‌شوند و يا فرزندان ارامنه، همسايگان سده‌هاي متمادي ما، را مي‌كشند. و تمامي اين‌ها صرفاً براي آن كه پايه‌هاي حكومت باكو در ميهمن ما مستحكم‌تر شود.
هيچ كس در دنيا نمي‌تواند به ما توضيح دهد، كه چرا لزگي‌ها، تالش‌ها، آوارها، تساخورها، اودي‌ها، روتول‌ها و ديگران بايد در كوهستان‌هاي ارامنه بجنگند. سردمداران باكو مي‌گويند: كه ما بايد از وطن در برابر دشمن دفاع كنيم. اما مگر قراباغ ميهن ماست؟ و مگر ارامنه دشمنان ما هستند؟
وقتي، بيست سال پيش، جمهوري آذربايجان استقلال خود را از اتحاد جماهيري سوسياليستي شوروي اعلام كرد، نظر ما، ملل بومي منطقه در اين باره را جويا نشد، كه آيا ما موافق اين تصميم هستيم يا نه؟ در نتيجه اين خودسري، ما به مللي با سرزمين‌هاي نيمه شده بدل گشتيم. امروز مي‌خواهند ما، روتول‌ها، تساخورها، آوارها، لزگي‌ها و ديگران را مجبور به جنگيدن براي چيز ديگري كنند، تا بدين وسيله مرزهاي تقسيم كننده ما به نفع استقرار نهايي رژيم استحاله‌گر حاكم مستحكم‌تر شوند.
همه دنيا مي‌داند، كه ساكنان آذري و كرد منطقه قراباغ چگونه طي سال‌هاي 1988 تا 1994 بزدلانه از مقابل سربازان ارمني گريختند. اما هزاران جوان ما سر خود را در قرباغ بر زمين نهادند، آنچه باعث تحكيم حكومت علي‌اف‌ها در آذربايجان گرديد. و امروز نيز همين علي‌اف‌ها هستند كه آذري‌ها و كردهاي فراري قراباغ را در سرزمين‌هاي ما اسكان مي‌دهند، خانه‌هاي ما را از دست ما مي‌گيرند، و هم وطنان‌مان را از آذربايجان تبعيد مي‌كنند. سرزمين‌هاي ما، موطن چندين هزار ساله ما، با آذري‌هايي كه از نخجوان و گرجستان مي‌آيند اسكان داده مي‌شود، و در اين امر هر قدر هم اعتراف بدان تلخ باشد، گناه بزرگي بر گردن ماست.
جمهوري آذربايجان امكانات عظيمي در اختيار ارتش خود قرار مي‌دهد، و شكي در آن نيست كه دير يا زود اين ارتش سرنيزه خود را به طرف ما بر گردانده و رو در روي ملل بومي منطقه خواهد ايستاد. به اعتقاد دولت مجرم باكو، كه در پي تركي‌سازي ميهن ماست، ما حق آموختن زبان مادري و سخن گفتن با آن را نداريم. ما حق ترانه سرایی و تمجيد از قهرمانان خود را نداريم.
تاريخ ما را از ما مي‌ستانند. زبان ما را از ما مي‌ستانند. فرهنگ ما را از ما مي‌ستانند. وطن ما را از ما مي‌ستانند. و در اين عمل منع شده از سوي باري تعالي ما خودمان نيز با سكوت و ركود خود به دشمن كمك مي‌كنيم.
آري، ما دولت جمهوري آذربايجان را به طور اتفاقي دشمن خطاب نمي‌كنيم. تنها يك دشمن مي‌تواند با مردم چنان رفتار كند كه در آذربايجان واقع مي‌شود. تنها دشمن مي‌تواند مردم را از يادگيري زبان مادري و رشد فرهنگ ملي منع كند. تنها دشمن مي‌تواند در پي استحاله ملت‌ها باشد، سرزمين‌هايي كه هزاران سال در آن زيسته‌ايم را از ما غصب كند. تنها دشمن مي‌تواند ما را از ميهن‌مان اخراج و خانه‌هايمان را مسكن آذري‌هاي مهاجر سازد.

برادران و فرزندان گرانقدر،
به طور مسئولانه اعلام مي‌داريم، كه ما دشمنان ملت ارمني نيستيم. ما همچنين به طور مسئولانه اعلام مي‌داريم كه ملت ارمني را دشمن خود نمي‌دانيم. تاريخ ملت‌هاي ما و ارامنه در سرزمين مقدس ما به هم تافته شده و در خاك ريشه دوانيده و ما حق نداريم به دشمنان مشترك خود اجازه دهيم تا در ميان ما بذر نفرت و دشمني بپاشند. ما از همه شما مي‌خواهيم كه به جد از انجام خدمت وظيفه در ارتش آذربايجان در مرز با جمهوري قراباغ كوهستاني امتناع كنيد. البته ما با انجام خدمت نظام مخالف نيستيم، اما به طور قاطع با شليك به سوي ارامنه مخالفيم. جوانان ما بايد تنها در محدوده موطن تاريخي خود خدمت كنند، لزگي‌ها در لزگيستان، تالش‌ها در تالش، آوارها و تساخورها در جاره، ... در سرزمین خود.
ما آماده دفاع از ميهن خود در برابر هر دشمني هستيم، هر قدر هم آن قوي و پر تعداد باشد. اما نمي‌خواهيم در پي تسخير قراباغ، براي آناني كه ما را همراه با ميراث تاريخي و گذشته‌مان نابود مي‌كنند، باشيم.
و اين موضع عادلانه ما در قبال مناقشه بين باكو و استپاناكرت است. اين نبرد ما نيست، و فرزندان ما، آينده ما نبايد از آن زيان ببيند. اگر آذربايجان موفق به شكست ارامنه قراباغ كوهستاني شود، آن گاه هدف بعدي آنان براي تصاحب داشته‌هاي ديگران بدون ترديد ما، تالش‌ها، آوارها، تساخورها، اودي‌ها، ... خواهيم بود. آذربايجان حتماً از تجربيات جنگ خود با ارامنه سود جسته و فردا با دست ما و با دستان فرزندان ما خواهد كوشيد تا حركت ما به سوي آزادي را سركوب كند. و در آن زمان براي هميشه اميد رسيدن به حكومتي به حق در ميهن تاريخي خود را از دست خواهيم داد.

برادران و فرزندان گرامي،
ما و شما بايد درك كنيم كه امروز با كمك كردن به آذربايجان در جنگ عليه برادران ارمني خود، شرايطي براي آذربايجان فراهم مي‌كنيم تا فردا به راحتي آزادي‌خواهي طبيعي ما را سركوب كند. لازم نيست از رفتار دولت آذربايجان در قبال تصميم عادلانه خود هراسي به دل راه دهيم. اگر حداقل نيم و يا يك سوم فرزندان ما بتوانند چنين تصميمي اتخاذ كنند در آن صورت آنان در برابر ما ناتوان خواهند بود. در باكو براي همه واضح است كه تعداد جمعيت ملل بومي جمهوري آذربايجان بسيار بيشتر از آذري‌هاست. و به ياد داشته باشيد هيچ قدرتي تاب مقابله در برابر قدرت مردم را ندارد.
سردمداران باكو بايد بدانند كه خواست ما اعلان جنگ به دولت آذربايجان نيست. خواست ما صرفاً يك خواست ابتدایی انساني در جهت برقراري زندگي مسالمت‌آمبز همراه با آرامش با همسايگانمان است.
ما طرفدار قفقاز جنوبي سرشار از صلح هستيم. ما به سود صلح راي مي‌دهيم. ما مي‌خواهيم با سر بلندي به سوي آينده حركت كنيم و تاكيد نماييم كه ما مخالف ريختن خون همسايگان خود بوده‌ايم. و اگر كسي را از اين تصميم خوش نيايد، اين ديگر مشكل ما نيست.

برادران و خواهران،
نگذاريد فرزندان شما در مرزهاي جمهوري قراباغ كوهستاني به خدمت نظام بپردازند. ما مجبور به بنيان‌گذاري زندگي صلح‌اميز همه ملل قفقاز و محكوم نمودن جنگ‌طلبي‌هاي غير مسئولانه رهبري جمهوري آذربايجان هستيم. ما مي‌توانيم پايه‌گذاز زندگي مسالمت‌آميز كليه ملل قفقاز باشيم. اين يك فرصت نادر است، اگر ما بتوانيم چنين تصميمي اتخاذ نموده و آن را اجرايي نماييم، در آن صورت خطر جنگ از بين خواهد رفت.، چرا كه آذري‌ها هرگز به تنهايي جرات آغاز جنگ را نخواهند داشت. ملل بومي جمهوري آذربايجان عاملي مهم در عرصه نظامي-سياسي محسوب مي‌شوند. ايجاد صلحي پايدار در قفقاز بسته به تصميم ماست. زندگي هزاران هزار تن از جوانان ما اينك به اراده مصمم ما وابسته است.
لذا ما از شما مي‌خواهيم تا با تامل بيشتري به آينده خود، فرزندانمان و موطن‌مان بيانديشيد. بياييد به دولت جمهوري آذربايجان و كل دنيا نشان دهيم كه ما مخالف جنگ هستيم. زندگي فرزندانمان را نجات دهيم".

اطلاعيه فوق كه جهت اعلام همبستگي و تاييد در اختيار عموم فرار داده شده تا كنون از طرف آحاد و سازمان‌هاي زير به امضا رسيده است:
- اتحاديه جماعات آوارها.
- مسلم سعيداويچ ماگومدوف (mogamedov. muslim@ inbox.ru)
- ماگومد احمداويچ چوپان‌اف (chupanilav@mail.ru)
- خضري جباراويچ عمراف (hizzi. omazov@mail.ru)
- شاميل ميكاييل‌اويچ ماگومداف (mogomedor -76@bk.ru)
- ماگومداف آتلوخان‌اويچ ماگومداف، رييس انجمن جهاني ملت لزگي (zryh-57@mail.ru)
- ماگومد عمراويچ ماگومداف، رييس انجمن افسران لزگي كل روسيه (Lion1947@mail.ru)
- انور عنايت‌اويچ عبدالله‌اف، رييس انجمن جوانان لزگي كل روسيه (chirvan 8@gmail.com)
- فاضل داشلاي، نويسنده و سخنور روتول (dachlay@mail.ru)
- ياسر كرم‌زاده، مدير گروه سردبيري راديوي تالشي ايران

۱۳۹۰ آبان ۱۹, پنجشنبه

به مناسبت هفته نيروي انتظامي ديدار جمعي از نمايندگان اقليت‌هاي ديني با رييس پليس پايتخت

جمعي از نمايندگان مذهبي، سياسي، مطبوعاتي و اجتماعي اقليت‌هاي ديني رسمي كشور (مسيحي، زرتشتي، كليمي) صبح روز دوشنبه 18 مهر ماه به مناسبت هفته نيروي انتظامي با رييس نيروي انتظامي تهران بزرگ ملاقات كردند.
در اين ديدار ابتدا "سعيد تقوي"، مسئول اداره امور اقليتهاي ديني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن تبريك هفته نيروي انتظامي و با اشاره به موادي از قانون اساسي كه در آنها به حقوق اقليت‌هاي ديني و نيز آزادي ايشان در برگزاري مراسم‌شان پرداخته است، گفت: نيروي انتظامي همواره در هر چه بهتر برگزار شدن مراسم اقليت‌هاي ديني يار و ياور وزارت ارشاد و جوامع پيرو اديان توحيدي بوده است.
وي همچنين يادآور شد، به خصوص در سال‌هاي اخير، مصادف شدن برخي ايام سوگواري مسلمانان با اعياد ديگر اديان الهي براي ايشان نه تنها مشكلي در جهت برگزاري اعيادشان ايجاد نكرده بلكه نظام اسرار داشته است كه اعياد ايشان با شكوه بيشتري برگزار شود.
مسئول اداره امور اقليت‌هاي ديني سپس به تغييراتي كه اخيراً در برخي ادارات نيروي انتظامي صورت گرفته اشاره نموده و تاكيد كرد: مسئولين اداراتي كه با اقليت‌هاي ديني ارتباط دارند بهتر است از قبل اطلاعاتي در مورد اقليت‌ها و عادات و مراسم خاص ايشان كسب كنند، كه اين امر مطمئناً امكان پيشگيري از برخي مسايل ناخواسته را ايجاد خواهد نمود.
سردار حسين ساجدي نيا، رييس نيروي انتظامي تهران بزرگ ضمن استقبال از همكاري با اداره امور اقليت‌هاي ديني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معاونين خود سرهنگ مهرابي، معاون امنيتي، سرهنگ عراقي معاون در امور اماكن و سرهنگ بني‌اسد، معاون امور اجتماعي را به جمع حاضر معرفي نموده و گفت: هر گونه مسئله در موارد ياد شده وجود داشت مي‌توانيد به ايشان مراجعه كنيد.
پس از آن تقوي از نمايندگان اقليت‌هاي ديني دعوت نمود تا به ايراد سخن بپردازند. مهندس "گيورگ وارطان"، نماينده ارامنه تهران و شمال كشور، دكتر "اسفنديار اختياري"، نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي، اسقف "بنيامين"، رهبر كليساي شرق آشور، دكتر "سيامك مره صدق"، نماينده كليميان، و "روبرت بيگلريان"، نماينده ارامنه اصفهان و جنوب به ترتيب ضمن ايراد سخناني با تبريك هفته نيروي انتظامي به اين قشر پرتلاش و هميشه بيدار جامعه، از آسايش و امنيتي كه در سايه تلاش اين نيروها در شهر و كشور برقرار مي‌گردد تشكر نمودند.
سخنرانان جلسه همگي بر اهميت وجود امنيت در جامعه تاكيد نموده و مواردي را نيز يادآور شدند كه نياز به بررسي داشت. دكتر "اسفنديار اختياري"، نماينده ايرانيان زرتشتي گفت: قانون اساسي بستر مناسبي جهت حل مشكلات همه ايرانيان است.
سپس سردار حسين ساجدي نيا، رييس پليس تهران بزرگ به ايراد سخن پرداخت. وي ضمن خير مقدم گفتن به ميهمانان خود، يادآور شد، هفته نيروي انتظامي بهانه‌اي براي ابراز ارادت پليس به شهروندان است و گفت: "وظبفه پليس ارايه خدمت به تمامي شهروندان است و خوشحالم از اين كه همه نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي به مقوله نظم و امنيت اهميت مي‌دهند".
سردار ساجدي‌نيا مهمترين وظيفه نيروي انتظامي را تامين امنيت براي تمام ايرانيان دانست. و با اشاره به برنامه‌ها و مسئوليت‌هاي مختلفي كه اين نيرو برعهده دارد لزوم ارتباط نزديك بين اقوام و اقشار مختلف را تاكيد كرد.
وي گفت: "پليس در جهت رفاه و امنيت اجتماعي و اخلاقي تلاش كرده و سعي مي‌كند نقطه نظرات شما نمايندگان اقليت‌هاي ديني و ديگر شهروندان را در فعاليت‌هايش مد نظر داشته باشد.
سردار ساجدي‌نيا با اشاره به مطالب مطرح شده از سوي نمايندگان اقليت‌هاي ديني، گفت: "پيشنهاد دارم كه جلسات اين چنيني در طول سال بيش از يك بار انجام شود تا بتوانيم با ارتباط مستمر و دايم دغدغه‌ها را مد نظر قرار داده و به آنها رسيدگي كنيم".
سردار ساجدي نيا، در پايان اين ديدار ضمن تقدير و تشكر از همكاري اقليت‌هاي مذهبي در برقراري نظم و امنيت و همكاري با پليس، ياد و خاطره شهداي اقليت‌ها را كه در دوران جنگ تحميلي به شهادت رسيده بودند گرامي داشته و به يادبود آنها هدايايي به دو خانواده شهيد ارمني اهدا نمود. از طرف نمايندگان اقليت‌هاي ديني نيز هديه‌اي به رسم يادبود به سردار اهدا شد.
در پايان اين ديدار ميهمانان نيروي انتظامي از مركز فوريت‌هاي پليس 110 بازديد نموده و با نحوه فعاليت و خدمت رساني اين مركز پر تلاش آشنا شدند.

ملاقات سفير ايران با ريس جمهور ارمنستان

سرژ سركسيان، رييس جمهور ارمنستان در ديدار با سيد علي سقائيان سفير جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان از سياست متعادل ايران در راستاي حل‌وفصل صلح‌آميز مناقشه قراباغ ابراز رضايت و تشكر نمود.
رييس جمهور ارمنستان ضمن ابراز خرسندي از گسترش روابط اقتصادي ميان دو كشور، اظهار تمايل كرد كه با تلاش مسئولين اقتصادي دو كشور حجم مبادلات تجاري بين دو كشور بيش از پيش گسترش يابد.
در اين ديدار سفير ايران نيز گفت: "در خلال يك سال اخير مقامات مسئول دو كشور با سفر به كشورهاي يكديگر زمينه‌هاي گسترش همكاري‌ها در تمام عرصه‌ها را با يكديگر مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند".
سقائيان با اشاره به گسترش روابط اقتصادي ميان دو كشور اظهار داشت: "در نيمه اول سال‌جاري حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور در قياس با مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزايش داشته است".
سفير ايران در خصوص مناقشه قراباغ ضمن تأكيد بر آن كه "بهترين راه حل براي مناقشات منطقه‌اي همكاري ميان كشورهاي منطقه است"، گفت: "ايران از تلاش‌هاي صورت گرفته در راستاي حل‌وفصل صلح‌آميز مناقشه قراباغ حمايت و پشتيباني مي‌كند".

سفير ارمنستان خواستار گسترش تعاملات فرهنگي با ايران شد

گريگور آراكليان در ديدار با استاندار اصفهان كه هفتم مهر ماه صورت گرفت اظهار داشت: "در حال حاضر سطح تعاملات دو كشور پايين است و بايد ارتقا يابد. وي خواستار توسعه روابط با ايران شد و اظهارداشت: شهر اصفهان خواهر خوانده ايروان است و بايد در اين زمينه اقدامات لازم صورت گيرد. آراكليان همچنين خواستار برگزاري هفته فرهنگي ايروان در شهر اصفهان شد.
استاندار اصفهان هم در اين ديدار گفت: "ايران با ارمنستان در بخش هاي مختلف روابط زيادي دارد. "عليرضا ذاكر اصفهاني" افزود: "مديرت استان و مسوولان اين شهر داراي روابط خوبي با ارامنه اصفهان هستند".
وي به روابط خوب مديريت استان با اسقف اعظم و پيشواي مذهبي ارامنه اصفهان و حوزه جنوب كشور و نماينده ارامنه در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: "مشكلي با ارامنه استان اصفهان نداريم".
ذاكر اصفهاني، آمادگي كامل خود را براي برگزاري هفته فرهنگي ايروان در شهر اصفهان اعلام كرد و افزود: "مسوولان استان زمينه هاي برگزاري اين هفته را فراهم مي كنند".

سفر ريس‌جمهور فرانسه به ارمنستان


نيكلا ساركوزي: تركيه بايد نسل‌كشي ارامنه در سال 1915 را به عنوان يك برگ سياه در تاريخ خود به رسميت بشناسد

نيكلا ساركوزي، رييس جمهور فرانسه به دعوت "سرژ سركسيان" همتاي ارمني خود، در تاريخ 6 اكتبر (14مهر) براي انجام ديداري دو روزه وارد ايروان پايتخت ارمنستان شد. ساركوزي در اين سفرضمن ملاقات و گفت‌وگو با سركسيان در مورد مسايل مورد علاقه دو كشور با جاثليق "گارگين" دوم، رهبر مذهبي ارمنيان سراسر جهان نيز ديدار نمود.
رييس‌جمهور فرانسه در همان روز اول ورود به ايروان به همراه سرژ سركسيان در محل بناي يادبود نسل‌كشي ارمنيان حاضر و با نثار گل ضمن اداي احترام، ياد قربانيان قتل‌عام را گرامي داشت.
ساركوزي سپس راهي اجمياذين مقدس در 20 كيلومتري ايروان شده با جاثليق گارگين دوم در مقر رهبري كليساي ارمني ملاقات نمود. وي بعد از اين ديدار با حضور در قديمي‌ترين كليساي پا بر جاي جهان يعني كليساي اجميازين مقدس، ضمن روشن كردن شمع به نيايش پرداخت. ساركوزي در ادامه از موزه كليسا بازديد به عمل آورده و با كتب خطي و اشياي متبركه كليساي ارمني آشنا گرديد.
رييس جمهوري فرانسه در روز دوم سفر خود به ارمنستان با همتاي ارمني خود در باره مسايل مهم دوجانبه و موضوع قراباغ، بحث و گفت‌وگو كرد. دو رييس جمهور در پايان نشست در جمع خبرنگاران حاضر شده و ضمن بيان ديدگاه كشورهاي متبوعشان در مورد مسايل مهم منطقه‌اي به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
ساركوزي در خصوص مناقشه قراباغ از طرفين درگير دعوت كرد كه با وجود اختلافات، مذاكرات را ادامه دهند. وي تاكيد نمود، كه كشورش به عنوان يكي از روساي گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا به تلاش براي حل‌وفصل صلح‌آميز اين مناقشه ادامه خواهد داد.
ساركوزي همچنين از تركيه خواست تا نسل‌كشي ارامنه در سال 1915 توسط حكومت عثماني را به عنوان يك برگ سياه در تاريخ خود به رسميت بشناسد.
وي با اشاره به اينكه تركيه كشتار غيرقابل انكار ارمني‌ها را نفي مي‌كند، اظهار داشت: اين برخورد تركيه به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
رييس‌جمهور فرانسه در مورد نقش و جايگاه آينده تركيه در اروپا گفت: "تركيه براي جهان و به ويژه فرانسه اهميت زيادي دارد، اين كشور پل ارتباطي شرق با غرب است، اما بايد دانست كه اتحاديه اروپا براي تركيه نيست و اين كشور نقشي در اتحاديه اروپا ندارد."
رييس جمهوري فرانسه در دومين مرحله از سفر خود به منطقه جنوب قفقاز و پس از ديدار از ارمنستان، بعدازظهر روز جمعه 7 اكتبر (15 مهر) به منظور يك ديدار رسمي چند ساعته وارد باكو شد. ساركوزي پس از ورود به باكو بلافاصله با "الهام علي‌اف"، همتاي آذربايجاني خود ديدار و در خصوص مسايل منطقه‌اي و بين‌المللي مورد علاقه دو كشور به گفت‌وگو پرداخت. وي دراين سفر در مراسم آغاز احداث يك دبيرستان فرانسوي در باكو نيز شركت كرد.
ساركوزي در ملاقات با "مهربان علي‌اوا "، بانوي اول آذربايجان نشان "افسر لژيون افتخار" را به وي اهدا كرد. در اين مراسم كه الهام علي‌اف نيز حضور داشت، مهربان علي‌اوا ضمن اظهار تشكر از اعطاي چنين نشاني به خود ابراز خرسندي نمود. ساركوزي را در اين سفر وزراي صنايع و انرژي، حمل‌ونقل و تجارت خارجي همراهي مي‌كردند.
رييس جمهوري فرانسه در ساعات پاياني روز جمعه پس از چند ساعت توقف در باكو، آذربايجان را به مقصد تفليس، پايتخت گرجستان ترك كرد.

تركيه سخنان ساركوزي را استفاده ابزاري در سياست‌هاي داخلي فرانسه دانست
اظهارات نيكولا ساركوزي خطاب به مقام‌هاي تركيه در خصوص به رسميت شناختن نسل‌كشي ارمنيان باعث واكنش تند آنكارا گرديد. در اطلاعيه وزارت امور خارجه تركيه ضمن تاسف‌بار خواندن سخنان ساركوزي، آمده است: "بهره‌برداري از مسايل و مشكلات ميان دو كشور تركيه و ارمنستان از سوي كشوري ثالث و استفاده ابزاري از مسايل براي بهره‌گيري در سياست‌هاي داخلي آن كشور، نشانگر عدم آينده‌نگري از سوي آن سياستمدار است. پاسخ اينگونه مباحث مطرح شده را مردم فرانسه در انتخابات آتي اين كشور خواهند داد".
در ادامه اين اطلاعيه با بي‌دقت خواندن اظهارات ساركوزي، آمده است: "اينگونه اظهارات نمايانگر آن است كه ساركوزي حتي ديدگاه‌هاي تركيه در مورد مسايل بين اين كشور و ارمنستان را نيز درك نكرده است".
تنش ميان فرانسه و تركيه بر سر نسل‌كشي ارمنيان بدين جا ختم نمي‌شود. در سال 2006 مجلس ملي فرانسه لايحه‌اي را به تصويب رساند كه طبق آن افرادي كه واقعيت نسل‌كشي ارمنيان را زير سوال ببرند يا با آن مخالفت كنند به يك سال زندان و 45 هزار يورو جريمه نقدي محكوم خواهند شد. البته اين لايحه زماني قدرت اجرايي مي‌يابد كه مجلس سنا آن را به تصويب برساند، اين در حالي است كه در ماه مه سال جاري ميلادي (ارديبهشت ماه) مجلس سناي فرانسه با وساطت ساركوزي اين لايحه را از دستور جلسه خارج نمود. اين امر اعتراض گسترده ارامنه را به دنبال داشت. رهبران جامعه ارمني فرانسه در تجمع‌هاي اعتراض‌آميز خود در مقابل مجلس سناي اين كشور اعلام كردند كه ارامنه فرانسه در انتخابات آتي راي خود را به حزب سوسياليست فرانسه (حزب مخالف دولت) خواهند داد
به اعتقاد برخي تحليلگران ديدار ساركوزي از بناي يادبود قربانيان ارمنيان و اداي احترام سنتي به قربانيان نسل‌كشي و نيز دادن وعده‌هايي براي تصويب طرح مجازات انكاركنندگان نسل‌كشي ارامنه در مجلس سناي فرانسه، تلاشي است براي بازگرداندن آراي ارامنه به نفع حزب خود. چرا كه تحرك بخشيدن به اين مسايل مي‌تواند تاثير بسيار زيادي در بالا بردن وجهه جناح محافظه كار حامي ساركوزي در انتخابات پيش روي اين كشور داشته باشد.
خبرگزاري فرانسه نيز در بازتاب اين خبر نوشت: "ساركوزي در حالي نظر خود در باره قتل عام ارمنيان را در اولين سفر خود به ارمنستان را اعلام نمود كه فرانسه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته و وي آرا اقليت ارمني ساكن اين كشور را از دست داده است".

ديدار رئيس دانشگاه دولتي ايروان با رئيس دانشگاه تهران

 دكتر آرام سيمونيان، رئيس دانشگاه دولتي ايروان به همراه هيئتي از اين دانشگاه و سفير ارمنستان در ايران 25 مهر با دكتر فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران ديدار كرد.
در اين ديدار دو طرف درباره زمينه‌هاي مورد علاقه براي همكاري بين دو دانشگاه بحث و تبادل نظر كردند. دكتر رهبر در اين ديدار ضمن معرفي دانشگاه تهران با اشاره به همكاري علمي دانشگاه تهران با 180دانشگاه معتبر جهان گفت: ما معتقديم علم بايد از انحصار يك عده خاص خارج شود و در اختيار همه مردم جهان قرار بگيرد و در همين راستا ما آمادگي داريم با كشور دوست ارمنستان همكاري علمي داشته باشيم .
رئيس دانشگاه با استقبال از پيشنهادهاي مطرح شده از سوي رئيس دانشگاه ايروان گفت: ما آمادگي اين را داريم تا در زمينه هاي مورد علاقه با دانشگاه ايروان همكاري كنيم و اميدواريم همه اين پيشنهادها به زودي عملي شود. دكتر رهبر علوم اجتماعي و مردم شناسي را از حوزه‌هاي مورد علاقه دانشگاه تهران براي همكاري با دانشگاه ايروان عنوان كرد.
دكتر آرام سمونيان نيز با ابراز خشنودي از حضور در دانشگاه تهران ضمن معرفي اجمالي دانشگاه ايروان علاقه‌مندي اين دانشگاه را براي همكاري علمي و دانشگاهي با دانشگاه تهران اعلام كرد. وي شرق شناسي، ايران شناسي، مردم شناسي و باستان شناسي ، تاريخ، علوم سياسي، زبان و ادبيات و علوم رياضي را از زمينه‌هاي مورد علاقه طرف ارمني براي همكاري عنوان كرد.
دو طرف همچنين در اين ديدار درباره انجام پژوهش‌هاي مشترك، تبادل استاد و دانشجو، ايجاد رشته ارمني شناسي در دانشگاه تهران و اسلام شناسي در دانشگاه ايروان تبادل نظر كردند. همكاري در زمينه‌هاي ژئوفيزيك نيز از ديگر بحث‌هاي مطرح شده در اين ديدار بود.
اين هئيت همچنين از موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران بازديد كرده و ازنزديك با فعاليت‌هاي اين موسسه آشنا شدند.
گفتني است دكتر آرتسرون آواكيان، رئيس دانشكده لغت شناسي ارمني، دكتر مارات گريگوريان، رئيس دانشكده زمين شناسي و دكتر گورگن مليكيان، رئيس دانشكده مطالعات شرقي و دكتر آندرانيك سيمونيان دكتر آرام سمونيان و گريگور آراكليان سفير ارمنستان در تهران را در اين ديدار همراهي مي كردند.
دانشگاه دولتي ايروان در سال 1919 تاسيس شده و در زمان اتحاد جماهير شوروي يكي 10 دانشگاه برتر شوروي بود.به گفته دكتر آرام سيمونيان اين دانشگاه عضو جامعه دانشگاهي اروپاست كه 35 درصد توليدات علمي ارمنستان در اين دانشگاه توليد مي شود.

نقش پليس استانبول در ترور روزنامه‌نگار ارمني

در رابطه با قتل "هراند دينك"، سردبير نشريه ارمني "آگوس"، كه چند سال پيش هدف گلوله يك نوجوان 17 ساله ترك قرار گرفته و كشته شد، اسناد جديدي كشف شده است.
خبرگزاري "فيرات" تركيه در گفتگو با يك افسر ارشد ژاندارمري تركيه اطلاعات جديدي در مورد اطلاع داشتن ماموران امنيتي تركيه از طرح "ترور دينك" برملا نمود.
اين افسر امنيتي كه در فرماندهي ژاندارمري شهر "سامسون" خدمت مي كند، به دلايل امنيتي از افشاي نام خود خودداري نموده و گفته است: اوگيون ساماست قاتل 17 ساله دينك بعد از كشتن وي سوار اتوبوس بين شهري شده كه ماموران پليس شهر استانبول با لباس شخصي در صندلي پشت و جلوي وي نشسته و او را تا شهر سامسون همراهي كردند.
خبرگزاري فيرات به نقل از اين افسر ژاندارمري مي‌نويسد: "ترمينال جديد اتوبوس بين شهري سامسون در خارج از شهر و طبيعتاً تحت حفاظت نيروهاي ژاندارمري قرار داشت. بعد از رسيدن اتوبوس حامل ساماست به اين ترمينال و بلافاصله پس از باز شدن درهاي آن، ماموران ژاندارمري وارد اتوبوس شده و مستقيماً به سوي ساماست رفته وي را دستگير كردند. اين ماموران از قبل دقيقاً مي‌دانسته‌اند كه قاتل بر كدام صندلي جاي گرفته است. علي‌رغم اينكه ترمينال تحت حفاظت ژاندارمري قرار داشت ساماست را به اداره پليس بردند و در همان جا نيز ماموران ژاندارمري با قاتل عكس يادگاري گرفتند. اين افسران را بعداً از كار بركنار كردند، البته نه براي آن كه با ساماست عكس گرفته بودند، بلكه به دليل آن كه اين عكس‌ها به مطبوعات راه پيدا كرد".
اين افسر ژاندارمري به خبرگزاري فيرات گفته است، كه هيچ مامور امنيتي در استانبول در رابطه با قتل دينك مورد مواخذه و تنبيه قرار نگرفت.
اما خانم "فتيحه چتين"، وكيل خانواده دينك در واكنش به اين اطلاعات جديد اعلام كرد: شكايت جديدي را تنظيم و به مقامات مسئول ارائه خواهد كرد. به گفته وي در ارتباط با قتل هراند دينك سوء ظن‌ها متوجه پليس استانبول است. وي اظهار داشت در محلي كه دينك به قتل رسيد دوربين‌هاي حفاظتي قرار داشت، اما فيلم‌هاي ضبط شده در شرايط مشكوك مفقود شدند. خانم چتين به افسر ژاندارمري توصيه كرد كه در حضور دادستان شهادت دهد تا گفته‌هايش رسماً مورد پذيرش قرار گيرد.
يادآور مي‌گردد؛ دادگاه تركيه اوگيون ساماست قاتل دينك را به جرم قتل از پيش طرح‌ريزي شده به 21 سال و شش ماه و به براي حمل سلاح غير مجاز به يك سال و چهار ماه و در مجموع به 22 سال و 10 ماه زندان محكوم نمود.

قتل سرباز مرزي ايران توسط نيروهاي جمهوري آذربايجان

در پي تيراندازي و كشته شدن يك مرزبان جمهوري اسلامي ايران، سفير جمهوري آذربايجان در ايران روز پنجشنبه 28 مهر ماه (20 اكتبر) به وزارت خارجه احضار شد. در اين ديدارمراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران به همراه يادداشت اعتراض به اقدام نيروهاي مرزباني جمهوري آذربايجان در تيراندازي و كشته شدن يك سرباز مرزباني ايران از سوي رئيس اداره امور مرزي وزارت امورخارجه كشورمان تسليم وي شد.
در يادداشت اعتراضي وزارت امور خارجه اقدام نيروهاي مرزباني جمهوري آذربايجان برخلاف مقررات بين المللي، توافقات دو جانبه و اصول حسن همجواري تلقي شده و از دولت جمهوري آذربايجان درخواست شده است نسبت به مجازات عاملين آن اقدام كند.
سفير جمهوري آذربايجان در اين ديدار ضمن ابراز تاسف از بروز حادثه مذكور قول داد مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران را به مقامات كشورش ابلاغ و موضوع را پيگيري كند. از سوي ديگر سردار حسين ذوالفقاري، فرماندهي مرزباني ناجا، در تاريخ 9 آبان ماه در واكنش به اقدام مرزبانان آذربايجان در به شهادت رساندن سرباز ايراني اين عمل را بدون توجيه دانست. ذوالفقاري افزود بررسي ها درباره سربازي كه به دست مرزبانان آذربايجان به شهادت رسيد، نشان مي‌دهد كه كار مرزبانان آذربايجان، قطعا نامتعارف بوده، چرا كه يك سرباز بدون سلاح، حتي اگر تعرضي هم داشته باشد، نياز به شليك چندين گلوله از جلو و پشت به او نبود.

نماينده مجلس ملي تركيه: من به عنوان يك فعال سياسي كشتار ارمنيان در سال 1915 را نسل‌كشي مي‌نامم.

آلتان تان، نماينده مجلس ملي تركيه از حزب كردي "صلح و دمكراسي" به صراحت كشتار ارمنيان در سال 1915 را نسل‌كشي ناميد.
به گزارش خبرگزاري "دوغان"، اين نماينده مجلس ملي تركيه در سخنراني خود كه در تاريخ 8 اكتبر (16 مهر) در خلال سميناري در دانشگاه "آرتوكلو" شهر كردنشين ماردين ايراد نمود با اشاره به كشتارهاي سال 1915 ارمنيان، از آن به عنوان نسل‌كشي ياد كرد.
وي در سخنراني خود گفت: "من به عنوان يك فعال سياسي كشتار ارمنيان در سال 1915 را نسل‌كشي مي‌نامم".
وي در ادامه اظهار داشت: "ما اين رويداد را هر چه بناميم، قتل‌عام، نسل‌كشي و يا كشتار بزرگ، و يا اينكه عاملان آن چه كساني بودند، "حزب اتحاد و ترقي"، ترك‌هاي جوان و يا تمام ترك‌ها،كردها و يا اينكه مسلمانان تركيه بودند كه آن را محقق ساختند، به هر حال مهم پيامد آن است. و پيامد اين رويداد اين بود كه قبلاً در اين منطقه 13 ميليون نفر زندگي مي‌كردند، كه بيش از يك ميليون و سيصد هزار نفر آنان، يعني 10 درصد جمعيت را ارمنيان تشكيل مي‌دادند، اما امروز كه جمعيت تركيه به 75 ميليون نفر رسيده شمار ارمنيان تنها 40 هزار نفر است. حال اين سوال مطرح مي‌گردد، كه سرنوشت جمعيت ميليوني ارمنيان ساكن در منطقه چگونه رقم خورد، آنان چگونه به ناگاه ناپديد شدند؟"
اين نماينده مجلس تركيه در مصاحبه با هفته‌نامه "آگوس"، كه سردبير فقيد آن "هراند دينك" چند سال پيش در برابر دفتر نشريه توسط يك نوجوان افراطي ترك به قتل رسيد، بار ديگر بر سخنان خود در دانشگاه "آرتوكلو" مهر تأييد زد.
"تان" در اين مصاحبه تصريح نمود: كردها نيز در قتل‌عام ارمنيان نقش داشته‌اند. وي در اين باره اظهار داشت: در قتل‌عام ارمنيان همه كردها شمشير به دست نگرفتند، اما شماري از رهبران كرد در وقوع اين فاجعه عظيم نقشي اساسي ايفا كردند".
وي تأكيد نمود كه به عنوان يك سياستمدار معتقد است: "آن چه در سال 1915 بر ارمنيان روا گشته نسل‌كشي است. اما كساني بر اين نظرند كه گروهي از ارمنيان در حين كوچ و به علت بيماري جان باخته‌اند و عده ديگري نيز به علت حمله راهزنان كشته شده‌اند. اما من به عنوان يك انسان، كه داراي وجدان است مي‌گويم، اين كه ارمنيان تحت چه شرايطي كشته شده‌اند آنقدرها هم مهم نيست، بلكه نتيجه كشتارها مهم است و آن كه همسايگان ارمني ما نابود شده‌اند".

ميهن خيانت كردند (!؟)

آشوري‌ها به ميهن خيانت كردند اين بخشي از متن كتاب تاريخ كلاس دهم مدارس تركيه است. در صفحات 65 و 66 اين كتاب در بخش "وضعيت آشوري‌ها در امپراتوري عثماني" آمده است: "در خلال جنگ جهاني اول، آشوري‌ها در هم سويي با توطئه‌هاي روسيه و كشورهاي مقتدر اروپائي عليه امپراتوري عثماني پرچم شورش برافراشته و قيام كردند. اكثريت آشوري‌ها بعد از عدم موفقيت در اين شورش، از آناتولي خارج شدند".(؟!)
روزنامه "مليت" در شماره 26 سپتامبر (4مهرماه) طي مطلبي با اشاره به اين موضوع قسمت‌هايي از فصل "وضعيت آشوري‌ها در امپراتوري عثماني" را به چاپ رساند. دركتاب تاريخ همچنين آمده است: "آشوري‌ها طبق عهد نامه لوزان شهروند جمهوري تركيه محسوب مي‌شوند در سال‌هاي اخير به دلايل اقتصادي شمار مهاجرين افزايش يافته است. خصوصاً آشوري‌هايي كه به كشورهاي اروپائي مهاجرت كرده‌اند براي بدست آوردن شرايط مساعد زندگي عامل و كارگزار دولت‌هاي غربي شده‌اند. آنان حتي از قتل‌عام آشوري‌ها در سال 1915 صحبت مي‌كنند. در خلال جنگ جهاني اول آشوري‌ها از روسيه حمايت و پشتيباني مي‌كردند. با در نظر گرفتن شرايط جنگي در امپراتوري عثماني، عليه آنان مبارزه‌اي آغاز گشت، لذا صحبت كردن از قتل‌عام بي‌معناست".
جالب است بدانيد كه دانش آموزان آشوري شاغل به تحصيل در مدارس تركيه نيز مي‌بايست همين كتاب را فرا گيرند، اما دانش آموزان ترك از همان دوران نوجواني با حس كينه و نفرت عليه همشاگردان آشوري خود تربيت مي‌شوند و نسبت به آنان احساس دشمني مي‌كنند.
مارگوس اورك شاعر آشوري در خصوص تدريس كتابي كه ميان دانش آموزان حس تنفر و دشمني ترويج ميكند، اظهار داشت: "بر خلاف آنچه در اين كتاب نوشته شده است، آشوري‌ها عليه دولت (عثماني) شورش نكرده‌اند، بلكه آشوري‌هاي ساكن در شرق كشور از خود در برابر يورش عشاير كرد دفاع كردند"

پرداخت غرامت

به نوشته روزنامه "راديكال" چاپ استانبول، وزارت كشور تركيه ضمن رد هرگونه مسئوليت اين وزارتخانه در قتل هراند دينك، از پرداخت 100 هزار ليره غرامت به "خسرو" و "يرواند" برادران مرحوم هراند دينك خودداري كرد.
در تاريخ 27 اكتبر سال گذشته ميلادي شعبه 10 دادگاه ديوان عدالت اداري استانبول، وزارت كشور را به دليل اهمال در انجام وظيفه مقصر دانسته و راي به پرداخت اين غرامت داد. دادگاه بر اين عقيده بود كه اين وزارت خانه عليرغم داشتن اسناد و شواهد كافي در خصوص احتمال قتل هراند دينك با بي توجهي كامل به اين مدارك مستند هيچ اقدامي در ممانعت از انجام اين قتل و حمايت از مقتول و خانواده وي به عمل نياورد.
عليرغم راي دادگاه، وزارت كشور تركيه با ناعادلانه خواندن اين حكم از پرداخت غرامت به اعضا خانواده مرحوم دينك همچنان سرباز مي زند.

پسر هم؟!ْ

اواخر ماه اوت (30 مرداد) يكي از محققين دانشگاه استانبول تركيه به دليل ارتباط با تشكيلات تروريستي "ارگنه كن" دستگير گرديد. وي كه "محمد پرينچك" نام دارد محقق تاريخ و كارشناس "تاريخ انقلاب‌ها" است. جالب است بدانيد كه "محمد پرينچك" فرزند "دوغو پرينچك"، رهبر "حزب كارگران تركيه" است كه چندي پيش به جرم همكاري و ارتباط با ارگنه كن دستگير شد.
سايت ظش‌هفسثر‌صصص به نقل از رسانه هاي تركيه گزارش مي‌دهد كه به همراه محمد پرينچك، هشت نفر ديگر نيز توسط ماموران امنيتي دستگير شده‌اند.
اينكه به چه علت دستگيري اين محقق جوان ترك مورد توجه رسانه هاي جمهوري آذربايجان خصوصاً ---------- كه مورد حمايت يهوديان است آنقدر هم تعجب برانگيز نيست. "پرينچك" جوان نگارنده كتاب "مسئله ارمني و 120 سند آرشيو روسيه" است. به گزارش رسانه‌هاي تركيه "وي در اين كتاب با استفاده از اسناد موجود در آرشيو دولتي فدراسيون روسيه ادعاي ارمنيان در خصوص قتل‌عام را نقض مي‌كند"(؟!) به عبارت ديگر پرينچك كوچك تنها محقق و دانشمند (؟!) تركيه اي است كه نتوانسته است با استفاده از اين آرشيو اعلام كند كه اصلا قتل‌عام ارمنيان صورت نگرفته است و هر آنچه در اين باره گفته مي‌شود كذب است".
نصرت صنم، نماينده حزب كارگران تركيه در رابطه با دستگيري محمد پرينچك، بيانيه‌اي را قرائت كرد. انشاي اين بيانيه بسيار جالب است. در بخشي از اين بيانيه آمده است: "پرينچك به اين دليل دستگير گرديد كه وي سدي در برابر دولت بود، دولتي كه خواهان ترميم و عادي سازي روابط با ارمنستان است".(؟!)
نصرت صنم در بخش ديگري از بيانيه حزبش اعلام كرد: دولت اردوغان برده آمريكا شده است، واشنگتن از تركيه براي تحقق اهدافش در خاور نزديك استفاده مي‌كند تا شرايط باب ميل خود را در اين منطقه فراهم سازد. اردوغان آماده است تا هر آنچه واشنگتن مي‌گويد انجام دهد. اما هدف غايي آمريكا همانا تجزيه و نابودي كشور ما است. اما ما به هيچ كس چنين اجازه‌اي نخواهيم داد".
شايان ذكر است كه "دوغو پرينچك" پدر اين پژوهشگر جوان كه چند ماه پيش در ارتباط با تشكيلات تروريستي ارگنه كن دستگير شده بود، چهره‌اي نام آشنا در عرصه اقدامات ضد ارمني محسوب مي‌شود. سازمان "طلعت پاشا" كه توسط وي تاسيس شده در راستاي مقابله با به رسميت شناخته شدن نسل‌كشي ارمنيان در اروپا فعاليت مي‌كند. "دوغو پرينچك" همچنين به اتهام انكار نسل‌كشي ارمنيان در سوئيس محكوم شده است. جالب اينكه برخي از خبرنگاران ترك وي را ارمني‌الاصل دانسته‌اند، چرا كه پدر و مادر وي اهل روستايي بودند كه ساكنان آن بلااستثنا ارمني بوده‌اند.

اجابت درخواست

اخيراً قراردادي براي فروش هواپيماهاي بدون سرنشين ميان آمريكا و تركيه به امضا رسيد. به گزارش "سي ان ان ترك" طبق اين توافق‌نامه بعد از خروج نظاميان آمريكائي از عراق هواپيماهاي بدون سرنشين موسوم به "پرداتور" به پايگاه نظامي اينجيرليك آمريكا واقع در تركيه منتقل و در اختيار اين كشور قرار خواهد گرفت.
يادآور مي‌گردد كه "رجب طيب اردوغان"، نخست وزير تركيه در سفر اخير خود به نيويورك از "باراك اوباما" خواسته بود تا هواپيماهاي مدرن بدون سرنشين در اختيار اين كشور قرار دهد. آنكارا قصد دارد از اين هواپيماها براي مبارزه و سركوب جنبش كردهاي اين كشور كه هر روز وسعت بيشتري مي‌گيرد، استفاده نمايد. هنوز زمان استقرار "پرداتورها" در پايگاه هوايي اينجيرليك اعلام نشده است.
از سوي ديگر روزنامه تركيه‌اي "يني شفق" به نقل از منابع ديپلماتيك اين كشور نوشت: "با موافقت دولت تركيه با استقرار سامانه رادار سپر دفاع موشكي ناتو در خاك تركيه مناسبات آنكارا - واشنگتن به سرعت رو به گرمي نهاده است".
'فرانسيس ريكاردونه' سفير آمريكا در آنكارا نيز به تازگي در گفت‌وگو با تلويزيون دولتي تركيه گفته بود: "سه فروند بالگرد كبري متعلق به نيروهاي ارتش آمريكا در افغانستان به تركيه اهدا خواهد شد".

حضور سربازان آمريكايي در نخجوان

نشريه "يني مساوات" جمهوري آذربايجان از برگزاري مانور نظامي نيروهاي نظامي اين جمهوري با سربازان آمريكايي در آينده نزديك خبر داد. به نوشته اين نشريه هم اينك تعدادي از افسران ارتش آمريكا در جمهوري خودمختار نخجوان به سر مي‌برند و با كمك افسران ارتش جمهوري آذربايجان در حال تدارك و آماده سازي مقدمات اين مانور هستند.
يني مساوات در ادامه اين خبر مي‌نويسد: "نيروهاي ارتش جمهوري آذربايجان از ماه اكتبر (مهر- آبان) يونيفورم‌هاي جديد بر تن كرده و به جاي به كارگيري سلاح‌هاي روسي، از تسليحات آمريكايي، تركيه‌اي و اسرائيلي استفاده خواهند كرد. اين روزنامه رمز عمليات مانور را "پاسخ منطقه‌اي" اعلام كرده است.
در ادامه اين خبر آمده است كه بر مبناي توافقات بدست آمده ميان مقامات ارشد دفاعي دو كشور، ‌از ماه اكتبر سال جاري تا پايان سال 2012 ميلادي نزديك به 50 برنامه همكاري نظامي از جمله برگزاري سمينار، جلسات مشاوره‌اي و برگزاري مانور پيش بيني شده است.
به نوشته "يني مساوات" سال گذشته 100 سرباز جمهوري آذربايجان به همراه سربازان آمريكايي مانوري را در روماني برگزار كردند كه وجه غالب اين مانور، همانند سازي شرايط مانور پيش روي در جمهوري نخجوان بوده است.
اين نشريه براي آگاهي از تاثيرات منطقه‌اي اين مانور گفت‌و گويي را با سرهنگ دوم احتياط "وزير جعفراف" انجام داد تا نظرات اين كارشناس را جويا شود. جعفراف ضمن محكوم كردن برگزاري مانور نظاميان آذربايجاني و آمريكايي اظهار داشت: "بر همگان آشكار است كه روابط آمريكا و ايران چگونه است، اما مشخص است كه روابط جمهوري خودمختار نخجوان با خارج توسط تركيه و ايران محقق مي‌گردد و لذا برگزاري اين مانور به سود كساني است كه خواهان پيچيده‌تر كردن وضعيت نه چندان مناسب كنوني منطقه مي‌باشند.

همكاري نظامي با اسرائيل

جمهوري آذربايجان قصد دارد تا پايان سال‌جاري ميلادي 60 فروند هواپيماي پيشرفته بدون خلبان از نوع "اوربيتر 2 م" از اسرائيل خريداري نمايد. ويژگي اين معامله در آن است كه حدود 30 درصد از تجهيزات و قطعات اين هواپيما توسط شركت "باكو آزاد سيستم" كه با همكاري اسرائيل در اين كشور تاسيس شده است، ساخته مي‌شود. اين شركت از اواخر ماه مه (خرداد ماه) مشغول توليد قطعات و تجهيزات هواپيماهاي هدايت پذير است. شركت اسرائيلي مثشقسه بخ ئثفسغس ثسدثبثي سزهفعشدخقثش با دادن مجوز توليد بخشي از قطعات اين نوع هواپيماها به جمهوري آذربايجان، توانسته است سفارش خريد تعداد زيادي از اين نوع هواپيماها را دريافت و ظرفيت توليد خود را كه بعد از فراز و نشيب‌هاي صورت گرفته در روابط اسراييل با تركيه كاهش يافته بود، افزايش دهد. اين شركت اسرائيلي سومين شركت توليد كننده بزرگ پرنده‌هاي هدايت شونده در اسرائيل به شمار مي‌‌رود.
درمزايده دولت آذربايجان براي خريد هواپيماهاي بدون سرنشين، اين شركت اسرائيلي توانست با پشت سرگذاشتن سه شركت تركيه‌اي برنده باشد.
به گفته كارشناسان نظامي هواپيماهاي بدون سرنشين فوق قدرت مانور نظامي جمهوري آذربايجان را در صورت بروز مناقشه با دو جمهوري همسايه يعني ارمنستان و ايران افزايش مي‌دهد.
يادآور مي‌گردد، كه پدافند هوايي جمهوري قراباغ چند هفته پيش يكي از اين هواپيماهاي بدون سرنشين را بر فراز اين جمهوري سرنگون نمود. به گفته كارشناسان نظامي هدف قرار دادن اين گونه هواپيماها به دليل كاربرد بسيار كم فلز در ساخت آن بسيار دشوار مي‌باشد، زيرا ايستگاه‌هاي رادار زميني و نيز گيرنده‌هاي سيستم‌هاي موشكي قادر به شناسائي و هدف قرار دادن آن نيستند.

شناسايي

شوراي شهر "كالابريا"ي ايتاليا در نشست 24 سپتامبر (2 مهر) به اتفاق آرا نسل‌كشي ارمنيان در سال 1915 را به رسميت شناخت. اين ششمين شهر ايتالياست كه از ابتداي سال جديد ميلادي راي به شناسائي نسل‌كشي ارمنيان مي‌دهد. قبلا شوراي شهرهاي سن جورجيو، بولونيا، سرميديه، دورگالي و ازولادل ليري راي مشابه‌اي صادر كرده بودند. تاكنون مجموعاً 59 شهر و 4 استان اين كشور ضمن اعلام همبستگي با ملت ارمني، راي به شناسائي نسل‌كشي ارمنيان داده‌اند.

فهرست

روزنامه "راديكال" چاپ استانبول به نقل از اتحاديه روزنامه‌نگاران تركيه نوشت: 72 روزنامه‌نگار اين كشور در حبس به سر مي‌برند.
اين روزنامه ضمن چاپ فهرست اسامي روزنامه‌نگاران محبوس، خبر داد كه اين فهرست براي وزارت دادگستري تركيه نيز ارسال شده است.
اين وزارت‌خانه نيز در واكنش به فهرست اعلامي اتحاديه روزنامه‌نگاران تأكيد كرد كه در حال حاضر 63 روزنامه‌نگار در تركيه زنداني هستند، كه از اين تعداد تنها 4 نفر به دليل جرايم شغلي زنداني هستند و مابقي، يعني 59 نفر ديگر، با جرايمي مختلف و عمدتاً به علت عضويت در سازمان‌هاي غير قانوني و تروريستي و حمايت و كمك به چنين تشكل‌هايي دستگير شده‌اند.
اين دستگيري‌ها اخيراً افزايش چشم‌گيري يافته است. چند ماه پيش 12 روزنامه‌نگار با اتهامات مشابه، از جمله "افشاي اسرار دولتي كه امنيت كشور را به مخاطره مي اندازد" و نيز "تأسيس و عضويت در گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي ، حمايت از آن‌ها" دستگير و روانه زندان شده‌اند.
به نوشته راديكال: اغلب روزنامه‌نگاران به اتهام عضويت در تشكيلات تروريستي "ارگنه كن" دستگير شده‌اند. "نديم شنر" روزنامه‌نگار روزنامه "مليت" نيز كه تا كنون دو كتاب ارزشمند با عناوين "دروغ سرويس‌هاي اطلاعاتي" و "جمعه قرمز، چه كسي قلم دينك را شكست"، در فهرست اعلام شده دستگير شدگان است.
نديم شنر در دو كتاب فوق اطلاعات ارزشمندي در خصوص عناصر پشت پرده ترور "هراند دينك"، روزنامه‌نگار ارمني و دست داشتن نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي در اين جنايت ارائه مي‌كند.
در صورت اثبات اتهامات وارد شده به "شنر" 5/7 الي 15 سال زندان در انتظار وي خواهد بود.

برگزاري مراسم دومين سالگرد وفات هنرمند ارمني در شهر كردنشين دياربكر

 صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر حزب كردي "دمكراسي و صلح" در دومين سالگرد مرگ "آرام تيگران"، هنرمند، خواننده و نوازنده ارمني گفت، تلاش خواهند كرد تا آخرين آرزوي هنرمند ارمني را محقق سازند.
به گزارش خبرگزاري "فيرات" دميرتاش طي نطقي در مراسم دومين سالگرد وفات اين هنرمند ارمني كه در تاريخ 8 آگوست (17 مرداد) با حضور هزاران تن در شهر كردنشين دياربكر تركيه برگزار گرديد گفت: "مقامات دولتي به دليل ارمني بودن آرام تيگران از دادن مجوز براي انتقال جسد وي به دياربكر و به خاك سپاري در آرامگاه ارمنيان اين شهر خودداري نمودند، اما ما به آرام قول داده‌ايم كه وي را در اين خاك و در آرامگاه ارمنيان دياربكر به خاك بسپاريم تا وي در اينجا آرام گيرد".
در مراسم دومين سالگرد درگذشت هنرمند ارمني كه با همكاري گروه كنسرواتوار "آرام تيگران" وابسته به شهرداري دياربكر و "انجمن دجله و فرات" برگزار شده بود در كنار هزاران تن از مردم شهر، رهبران حزب دمكراسي و صلح، مسئولين شهري و هنرمندان نيز حضور داشتند.
مراسم با يك دقيقه سكوت به احترام هنرمند ارمني آغاز شد و در ادامه فيلمي از زندگي آرام تيگران پخش گرديد. سپس شركت‌كنندگان سخناني‌ درباره زندگي و هنر آرام تيگران ايراد كردند.
بولنت توران به نمايندگي از سوي انجمن دجله و فرات طي سخناني گفت: "استاد آرام تيگران در ميان ملت كرد و خاورميانه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. من به احترام وي سر تعظيم فرود مي‌آورم". در ادامه، "حافظه ايپك" معاون شهردار دياربكر طي سخناني گفت: "آرام تيگران پيشگام موسيقي ملت كرد است. وي خدمات بس ارجمند و بي‌نظيري به فرهنگ و موسيقي ملت كرد كرده است".
يادآور مي‌گردد؛ آرام تيگران در 15 ژانويه سال 1934 در شهر قميشلي سوريه از پدر و مادري ارمني از اهالي دياربكر متولد شد. وي از بيست سالگي زندگي خود را وقف موسيقي نمود. اين هنرمند ارمني به زبان‌هاي ارمني، تركي، كردي، عربي، يوناني و آشوري ترانه‌سرايي نموده و تعدادي از سرودها و آوازهاي فولكلور ارمني را به زبان كردي و بلعكس ترجمه و خود شخصاً اجرا كرده است. آرام تيگران پس از 40 سال خدمت به موسيقي و زبان كردي پيش از مرگ وصيت كرده بود كه او را در آرامگاه ارمنيان شهر دياربكر كه زادگاه نياكانش بود و به آن عشق مي‌ورزيد به خاك بسپارند، كه البته به دليل مخالفت مقامات تركيه اين خواست محقق نگشت. پس از اين مخالفت در اولين سالگرد مرگ اين هنرمند مراسم نمادين به خاك سپاري آرام تيگران در قبرستان ارمنيان شهر دياربكر با حضور انبوه جمعيت كرد و شماري از ارمنيان اين شهر برگزار گرديد.
آرام يگران در ماه آگوست سال 2009 (17 مرداد 1388) درگذشت و پيكر وي در شهر بروكسل، بلژيك به خاك سپرده شد.

ممنوعيت تبليغ

نشريه آذربايجاني "بيزيم يول" نوشت: وزارت فرهنگ و جهانگردي اين كشور براي تمامي مراكز و نهادهاي تابعه دستورالعملي داخلي صادر كرده است، كه بر طبق آن تهيه فيلم از زندگي "امين رسول‌زاده"، باني جمهوري اول آذربايجان در سال 1918، ممنوع اعلام شده است.
اين دستورالعمل همچنين به كار بردن نام رسول‌زاده در مطالب، مقالات و تراكت‌هايي كه درباره تاريخ آن جمهوري به چاپ مي‌رسد منع مي‌كند. و نيز از به تصوير كشيدن سيماي وي در هر گونه فيلم تاريخي و يا برنامه مستند مي‌بايست جلوگيري به عمل آيد.
بيزيم يول مي‌نويسد: در بخشنامه وزارت فرهنگ و جهانگردي كه به امضاي "ابوالفضل گاريف" رسيده، آمده است: "تبليغ و يادآوري نام باني جمهوري آذربايجان به هر شكل به خصوص در اعلاميه تاسيس جمهوري ممنوع است". "بيزيم يول" مي‌افزايد: "تاكنون اين وزارت‌خانه هيچ برنامه و يا مراسمي در تحليل از شخصيت امين رسول‌زاده برگزار نكرده است".

افزايش شمار زندانيان

مركز بين‌المللي تحقيقات زندانيان در گزارش خود اعلام كرد: شمار زندانيان تركيه در خلال سال‌هاي 2010-2006 ميلادي به دو برابر افزايش يافته و به رقم 124 هزار و 74 نفر رسيده است.
اوزتورك تورك‌دوغان، رييس كميسيون حقوق بشر هلسينكي در خصوص شمار زندانيان تركيه اظهار داشت: "در كشور من دستگاه قضايي- انتظامي چنان روش شديدي در پيش گرفته است، كه طبق آن مي‌توان هر فرد مشكوكي را به محبس فرستاد، حتي كودكان ما نيز به زندان انداخته مي‌شوند".
به گفته "تورك‌دوغان" 47 درصد زندانيان بدون حكم دادگاه در زندان به سر مي‌برند و هفت هزار نفر نيز به دلايل سياسي به زندان راه پيدا كرده‌اند.
از سوي ديگر "مارك گيلت"، روزنامه‌نگار دانماركي درباره افزايش شمار زندانيان در تركيه مي‌گويد: "از يك طرف قتل‌هاي ناموسي و خانوادگي افزايش يافته است. و از طرف ديگر با اعمال تغييراتي در قانون مجازات، در اين گونه قتل‌ها نه تنها قاتل بلكه اعضا خانواده و تمامي كساني كه وي را تشويق به انجام قتل كرده‌اند نيز مجازات مي‌شوند، بدين ترتيب و بلطبع به شمار زندانيان افزوده مي‌شود".
به گفته اين روزنامه‌نگار كه تحقيقات گسترده‌اي درباره شرايط زندان‌ها و قوانين تركيه انجام داده است، در اين كشور "قوانين بسيار شديدي عليه آزادي بيان جاري است. طبق اين قوانين كردها و روشنفكران بسياري پشت ميله‌هاي زندان گرفتار مي‌گردند".
مصطفي سونمز، روزنامه‌نگار ترك نيز در پايان تحقيقات خود در خصوص اين موضوع اظهار داشت، بي‌عدالتي و فساد حاكم در دادگاه‌ها، بيكاري و مشكلات عديده اجتماعي، اقتصادي و تشويق و حمايت عمليات مجرمانه در لايه‌هاي جامعه تركيه، از دلايل افزايش شمار زندانيان در كشور هستند.

افزايش شمار دانشجويان

شمار دانشجويان خواهان يادگيري زبان و ادبيات ارمني در تركيه رو به افزايش است. به گزارش شبكه خبري شنهنشيدخس به نقل از پروفسور "متين هولاكو"، عضو هيئت علمي دانشگاه "ارجيس" شهر "قيصريه" تركيه و سرپرست كرسي زبان و ادبيات ارمني، شمار دانشجويان اين كرسي نسبت به سال قبل افزايش چشمگيري يافته است. به گفته "هولاكو" امسال 15 درخواست جديد براي ادامه تحصيل در اين كرسي ارائه شده است كه 12 نفر مورد پذيرش قرار گرفته‌اند. به گفته وي سال پيش تنها شش درخواست به اين دانشگاه ارسال شده بود. "هولاكو" همچنين گفت، كه شمار دانشجويان خواهان تحصيل در كرسي زبان و ادبيات عبري 28 نفر بوده كه درخواست 20 نفر مورد پذيرش قرار گرفته است.
يادآور مي‌گردد كه كرسي زبان و ادبيات ارمني در اين دانشگاه سال پيش افتتاح و "ارجيس" تنها دانشگاه تركيه است كه مبادرت به افتتاح اين كرسي نموده است. "متين هولاكو" طي اطلاعيه‌اي هدف خود از افتتاح اين كرسي را "آموزش و تربيت كارشناسان خبره براي مطالعه آرشيو هاي ارمنيان و مبارزه با نظريات و ادعاهاي آنان اعلام كرده بود".

شكار روشنفكران در تركيه

رجب زاراوغلو، ناشر و روشنفكر ترك تبار كه به اتهام واهي حمايت از تروريزم بازداشت و روانه زندان گرديد.
زاراوغلو، مدير انتشارات "بلگه" استانبول و يكي از مدافعان سرسخت بيان حقايق تاريخي تركيه به ويژه در مورد نسل‌كشي ارمنيان است، به همين علت نيز بارها پاي وي به دادگاه كشيده شده است.
اخيراً يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت آنكارا مقابله با حزب كردي "صلح و دمكراسي" است. اين حزب از سال 2009 (1388) وارد عرصه سياسي تركيه شده و 35 نماينده در مجلس اين كشور دارد. حضور اين حزب در مجلس تركيه هر چند در ابتدا از سوي دولت اردوغان در خارج از مرزهاي اين كشور و به خصوص در اروپا به عنوان سندي بر حاكميت دمكراسي در تركيه مورد بهره برداري قرار مي‌گرفت، اما از سوي ديگر تحمل شنيدن حقايق هر چند كوچك در داخل كشور، نه تنها بسار سخت، كه غير ممكن بود. لذا مقابله با اين حزب در برنامه كاري دولت آنكارا قرار گرفت، چنان كه به گزارش خبرگزاري فرانسه در حال حاضر بيش از 2500 تن از كردهاي تركيه كه بيشتر آنان طرفداران حزب "صلح و دموكراسي" هستند و همچنين پنج نماينده اين حزب در مجلس به اتهام همكاري با حزب كارگران كردستان (پ.ك.ك.) در زندان‌هاي تركيه بسر مي‌برند.
طي آخرين اقدام دولت تركيه براي مقابله با جقيقت گويان، پليس تركيه با حكم دادگاه استانبول در 31 كتبر (9 آبان) تعداد 23 نفر از جمله يك استاد دانشگاه و يك ناشر را به اتهام ارتباط با حزب كارگران كردستان (پ.ك.ك.) بازداشت نمود. بنابر گزارش خبرگزاري آناتولي، از جمله اين افراد خانم "بورسا ارسانلي"، استاد دانشگاه استانبول و "رجب زاراوغلو"، ناشر ترك تبار مي‌باشند.
"رجب زاراوغلو"، كه مدير انتشارات "بلگه" استانبول و از حاميان سرسخت طرح حقايق تاريخي به ويژه نسل‌كشي ارمنيان است، پس از بازداشت روانه زندان گرديد.
دولت اردوغان به وسيله بازداشت‌هاي طولاني مدت و وارد كردن اتهامات بي‌پايه سعي در ترور روشنفكران دارد تا از اين طريق جلوي حركات حق‌طلبانه و حقيقت گويي‌ها را بگيرد.
از سويي گفته مي‌شود اردوغان در جيبش ليستي 1400 نفره از چهره‌هاي شاخصي كه بايد بازداشت شوند را دارد، عملاً شكار روشنفكران در تركيه به اجرا گذارده شده. همه را به ترتيب با اتهامات واهي و با تكيه بر قانون "مبارزه عليه تروريزم" بازداشت مي‌كنند.

۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

احمدي‌نژاد در ديدار وزير انرژي ارمنستان: كشورهاي منطقه بايد براي حل مسائل بر اساس تفاهم تلاش كنند

رييس جمهور در ملاقات با "آرمن موسسيان"، وزير انرژي و منابع طبيعي جمهوري ارمنستان كه اوايل خرداد ماه براي شركت در دهمين كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور به ايران سفر كرده بود، با بيان اينكه مهمترين وجه نزديكي ايران و ارمنستان همسايگي اين دو كشور است و همسايگي رابطه‌اي نيست كه بشود آن را از بين برد، اظهار داشت: "ايران و ارمنستان از روابط تاريخي و فرهنگي عميقي برخوردارند و دو ملت فاصله‌اي بين خودشان احساس نمي‌كنند".
وي با اشاره به سفر آتي خود به ارمنستان افزود: "اميدوارم در اين سفر تصميمات مناسبي براي گسترش و تحكيم مناسبات دو كشور اتخاذ شود".
رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه ايران محدوديتي براي توسعه حداكثري روابط با ارمنستان ندارد، گفت: "به همكاران خود در بخش‌هاي مختلف دولت سفارش خواهم كرد تا روند همكاري‌هاي دوجانبه را تسهيل و تسريع كنند".
"آرمن موسسيان" نيز در اين ديدار روند پيشرفت همكاري‌هاي مشترك را اميدبخش و مطلوب ارزيابي كرد و گفت: "اجراي پروژه‌هاي مشترك بين دو كشور نه تنها براي ايران و ارمنستان، بلكه براي كل منطقه اهميت و ثمرات زيادي دارد". وي ضمن قدرداني از برگزاري دومين جشن جهاني نوروز در ايران تصريح كرد: "حضور در اين جشن، خاطرات بسيار خوشي را در ذهن بنده از ايران و گذشته فرهنگي و تاريخي آن، حك كرد".

ملاقات وزراي نيرو ايران و ارمنستان
آرمن موسسيان در حاشيه ديدار با مجيد نامجو، وزير نيرو كشورمان در پاسخ به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: "امروز همكاري و روابط ميان دو كشور ايران و ارمنستان در سطح بالايي قرار دارد و آينده اين روابط را نيز مثبت ارزيابي مي‌كنم".
وي افزود: "همكاري ايران و ارمنستان در حوزه انرژي محدود به پروژه‌هاي مشترك حال حاضر ميان دو كشور نخواهد بود و در آينده نيز در پروژه‌هاي مشترك ديگري همكاري خود را ادامه خواهيم داد".
وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان در پايان گفت: "در نظر داريم يك سيستم اثربخش و مناسب در زمينه انرژي در منطقه با همكاري ايران طراحي و اجرا كنيم".

قائم مقام وزارت راه و ترابري:
راه آهن 500 كيلومتري ارمنستان توسط پيمانكاران ايراني ساخته مي‌شود
"رضا پيل‌پايه"، قائم مقام وزارت راه و ترابري در مذاكره با "آرمن موسسيان" از آمادگي پيمانكاران ايراني براي ساخت راه‌آهن 500 كيلومتري ارمنستان- ايران خبر داد.
پيل‌پايه در اين ديدار گفت: "پيمانكاران ايراني توانمندي ساخت راه آهن از جلفا به مرز نوردوز و از مرز تا شهر سيسيان در خاك جمهوري ارمنستان را دارند".
وي با اشاره به ضرورت تامين منابع لازم براي اجراي اين پروژه تاكيد كرد: "پيمانكاران ايراني هم اكنون در حال ساخت بيش از هفت هزار و 500 كيلومتر راه‌آهن هستند و وزارت راه و ترابري آمادگي دارد كه براي معرفي پيمانكار همكاري لازم را داشته باشد. پيل‌پايه پيشنهاد كرد: "كميته مشترك ريلي به منظور بررسي جزئيات پروژه و تامين منابع مورد نياز تشكيل و پس از بررسي لازم به عنوان سند يادداشت و تفاهم به امضاي دو طرف برسد".
قائم مقام وزارت راه و ترابري افزود: براي ساخت راه‌آهن 500 كيلومتري از جلفا تا سيسيان به بيش از 2.5 ميليارد دلار اعتبار نياز است كه بايد توسط سرمايه‌گذاران مورد نظر در طول اجراي پروژه تامين شود.
آرمن موسيسيان نيز با ابراز خرسندي از همكاري با ايران و تمايل به افزايش مناسبات اقتصادي اظهار داشت: "اتصال شبكه ريلي دو كشور مورد توجه رؤساي جمهوري دو كشور است و اين خط ريلي در چارچوب كريدور شمال- جنوب اجرا ‌شده و داراي توجيهات اقتصادي است. وي افزود: "بانك توسعه صادرات همكاري‌هاي بسيار خوبي در تامين مالي پروژه‌هاي مختلف در ارمنستان داشته است و اميدواريم در اين طرح نيز همكاري نمايد".
رييس كميسسيون مشترك اقتصادي ارمنستان و ايران با دعوت از قائم مقام وزارت راه و ترابري براي ديدار از ارمنستان تصريح كرد: "شركت‌هاي مختلفي براي اجراي اين پروژه مذاكره داشته‌اند اما مايليم اين پروژه توسط پيمانكاران ايراني انجام شود".
ياد آور مي‌شود با تحقق اين پروژه، ارتباط ريلي ايران با اروپا از طريق ارمنستان و گرجستان ميسر خواهد شد.

رايزني دبيران شوراي امنيت ملي ايران و ارمنستان

"آرتور باغداساريان"، دبير شوراي امنيت ملي ارمنستان كه براي حضور در كنفرانس بين‌المللي مبارزه با تروريسم به تهران سفر كرده بود، عصر روز شنبه چهارم تير ماه سال‌جاري (25 ژوئن) با دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش خبرگزاري‌ها، در اين ديدار دو طرف راه‌هاي ارتقاي مناسبات دو كشور در حوزه‌هاي راهبردي از جمله حمل‌ونقل، انرژي و همكاري در جهت تقويت ثبات و امنيت در منطقه را بررسي كردند."سعيد جليلي"، دبير شوراي امنيت ملي ايران با تاكيد بر نياز منطقه به صلح و ثبات و رشد اقتصادي جهت ارتقاي سطح رفاه مردم، همكاري‌هاي منطقه‌اي و هوشياري كشورها در عدم مداخله نيروهاي واسطه‌اي را لازم شمرد.
آرتور باغداساريان نيز در اين ديدار ضمن دعوت رسمي از جليلي براي سفر به ارمنستان، خواستار گسترش روابط به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي و انرژي شد و از نقش جمهوري اسلامي ايران در تامين ثبات منطقه تقدير كرد.

آيا لايحه نسل كشي ارمنيان بار ديگر در كنگره آمريكا مطرح مي شود؟!

حداقل سالي يك بار اخباري مبني بر در دستور كار قرار گرفتن لايحه و طرحي در خصوص شناسايي و محكوميت نسل‌كشي ارمنيان در كنگره آمريكا در رسانه‌هاي خبري، خصوصاً رسانه‌هاي ارمنيان منعكس مي‌گردد. معمولاً با نزديك شدن به 24 آوريل، سالروز نسل‌كشي ارمنيان توسط تركيه حجم اخبار در اين خصوص افزايش مي‌يابد.
اما در ماه ژوئن (خرداد ماه) خبرگزاري‌ها اعلام كردند كه كنگره آمريكا طرحي را براي بررسي و مجكوميت نسل‌كشي ارمنيان در دستور كاري خود قرار داده است و اين در حالي بود كه سه ماه پيش همين مجلس بررسي طرح مشابهي را از دستور كار خود حذف كرده بود. در تحليل اين رويدادها هاروت ساسونيان سردبير نشريه انگليسي زبان ارمني "كاليفرنيا كورير" كه در لس‌آنجلس به چاپ مي‌رسد، طي مقاله‌اي به بررسي اين موضوع پرداخت. در زير ترجمه گزيده‌هايي از اين مقاله را به چاپ مي‌رسانيم.

كنگره آمريكا قصد دارد لايحه جديدي را در رابطه با موضوع نسل‌كشي ارمنيان و محكوميت آن مورد بررسي قرار دهد. اما اين سئوال پيش مي‌آيد كه به چه علت اين مجلس مي خواهد براي بار سوم نسل كشي ارمنيان را مورد شناسايي قرار دهد. بساري از ما به ياد دارند كه كنگره آمريكا در سال هاي 1975 و 1984 به اتفاق آرا روز 24 آوريل را به عنوان "روز ملي يادبود رفتار غير انساني بشر عليه بشريت" مورد شناسايي قرار داده و به نوعي نسل كشي ارمنيان را به رسميت شناخته است. حال اين سئوال مطرح مي‌گردد كه تصويب طرحي مشابه براي بار سوم چه سودي براي ارمنيان در پي خواهد داشت؟ چنانچه در سال جاري اين طرح به تصويب نمايندگان برسد، آيا جامعه ارمنيان تلاش خواهد كرد تا سال آينده براي چهارمين بار طرح مشابهي در كنگره مطرح گردد؟
شايد باشند كساني كه معتقدند تصويب اين طرح‌ها در كنگره مي‌تواند به باز پس‌گيري سرزمين‌هاي اشغالي و احقاق حقوق پايمال شده ارمنيان از تركيه منتهي شود. اما اين باور از حقيقت بسيار دور است، زيرا تصويب اين‌گونه لوايح صرفاً بيانگر نظرات كنگره است و فاقد قدرت و ارزش اجرايي است. اگر اين طرح‌ها ارزش و منفعت ملموسي مي‌داشت، ارمنيان طي ده‌ها سالي كه از تصويب لوايح پيشين مي‌گذرد از ثمره آن‌ها بهره‌مند مي‌شدند.
در پاسخ به اين پرسش كه دست آورد اين محكوميت‌ها و شناسايي‌ها چيست؟ بايد گفت، به هرحال تصويب اين‌گونه لوايح مي‌تواند از جنبه آيين و كرامت انساني و نيز ابعاد رواني و سياسي ملي تاثيراتي مثبت در پي داشته باشد. ارزش‌هاي معنوي و كرامت انسان‌ها حكم مي‌كند كه بي‌عدالتي، نسل‌كشي و كشتارهاي گسترده ملل و خلق‌ها نه تنها فراموش و نفي نشود بلكه محكوم نيز گردد. اما طي دهه‌هاي متوالي دول حاكم بر تركيه با ادامه سياست انكار و نفي واقعيت نسل‌كشي، ارمنيان را وا داشت تا هر ساله در صدد طرح موضوع نسل‌كشي و محكوميت آن در كنگره آمريكا برآيند.
متاسفانه دولت‌هاي حاكم بر آمريكا با پشتيباني از آنكارا و در حقيقت حمايت از سياست انكار و نفي دولتمردان اين كشور، نقش عمده‌اي در اجرا و تحقق اين سياست پست ايفا كرده‌اند، اين در حالي است كه سياستمداران آمريكايي در موضوع نسل‌كشي ارمنيان با طرح واژگاني بي‌محتوا و بازي با كلمات عملاً مشوق آنكارا در ادامه پايمالي حقوق ارمنيان و شستن خون 5/1 ميليون زن وكودك، پير و جوان بي گناه بوده‌اند.
بايد گفت، براي ارمنيان تصويب لوايح اينچنيني تنها مي‌تواند از جنبه معنوي ارزشمند تلقي گردد، به عبارت ديگر بازماندگان و نوادگان قربانيان نسل‌كشي وقتي مي‌بينند كه جهانيان و مجالس كشورهاي مختلف با آنان اظهار همدردي كرده و خود را شريك درد و رنج آنان مي‌دانند، احساس آرامش و تسلاي خاطر مي‌كنند.
اما از سوي ديگر هر زمان كه صحبت‌هايي در خصوص طرح لايحه بررسي و محكوميت نسل‌كشي ارمنيان در كنگره آمريكا مطرح مي‌گردد، انعكاس گسترده‌اي در رسانه‌هاي جهان، خصوصاً تركيه پيدا مي‌كند و اين در حالي است كه در عرصه سياسي نيز جار و جنجال‌هاي بسياري به راه مي‌افتد كه صد البته موضع‌گيري‌ها و رفتارهاي هيستريك به اصطلاح سياسي دولتمردان تركيه نقش اساسي در پديدار گشتن اين وضعيت ايفا مي‌كند.
در حالي كه كنگره آمريكا هر ساله ده‌ها لايحه اينچنيني را با موضوعات متفاوت به تصويب مي‌رساند كه تقريباً هيچ كدام از آنان تا اين حد مورد توجه و كند و كاو رسانه‌ها قرار نمي‌گيرد، اما رهبران تركيه به محض اطلاع يافتن از احتمال طرح موضوع نسل‌كشي ارمنيان در كنگره با تهديد واشنگتن و گسيل هيئت‌ها و مقامات بلندپايه سياسي به اين كشور ضمن به خدمت در آوردن جريان‌ها و لابي‌هاي ذي‌نفوذ قوي و هزينه كردن سرمايه‌هاي سياسي نهايتاً آن چنان جو متشنج سياسي را ايجاد مي‌كنند كه نتيجه آن اطلاع يافتن ميليون‌ها تن از مردم جهان از موضوع نسل‌كشي ارمنيان مي‌باشد. هر چند هدف تركيه از اين اقدامات همانا عدم طرح موضوع نسل‌كشي ارمنيان و سرپوش نهادن بر اين واقعيت است، اما آنان با برخوردها و عكس‌العمل‌هاي غير منطقي و هيستريك خود عملاً جهانيان را از جنايت‌هاي ضد بشري كه توسط نياكانشان بر ارمنيان روا گشته است آگاه مي سازند.
نگارنده مقاله در ادامه ضمن اظهار تمايل و اميدواري از تكرار اين‌گونه برخوردها از سوي حكام تركيه مي‌نويسد: "همه ما اميدواريم كه دولت تركيه بار ديگر همچون گذشته استراتژي خصمانه و جنگجويانه خاص خود را پي گيرد تا بار ديگر توجه جهانيان به موضوع نسل‌كشي ارمنيان معطوف گردد. اين بار ما مي‌توانيم تنها از عكس‌العمل‌ها و جنجال‌هاي دولت تركيه كه در قبال اين لايحه به راه مي‌افتد، استفاده نمائيم، زيرا به احتمال بسيار زياد در شرايط كنوني به دليل در اكثريت قرار داشتن جمهوري‌خواهان در كنگره، بررسي و تصويب هر گونه طرحي در خصوص موضوع نسل‌كشي ارمنيان حداقل براي آينده نزديك محتمل به نظر نمي‌رسد، و اين در حالي است كه اواخر سال گذشته ميلادي در حالي كه انتظار مي‌‌رفت به لحاظ اكثريت داشتن نمايندگان دمكرات در كنگره لايحه‌اي در محكوميت وشناسايي نسل‌كشي به تصويب برسد، به لحاظ پاره اي ملاحضات سياسي و تحولات و رويدادهاي خاص منطقه‌اي، كنگره اين لايجه را از دستور كاري خارج و بررسي آن را به فرصتي ديگر موكول كرده بود.
البته سياست‌ها وعملكردهاي تركيه در پاره‌اي مواقع مي‌تواند شرايط مساعدي را براي ما فراهم آورد. چنانچه به لحاظ موضع‌گيري‌ها و عملكردهاي آنكارا در خصوص موضوع ارمنيان و يا ديگر مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي برخورد و يا بحراني در روابط تركيه و آمريكا پديد آيد، در آن صورت اين امكان وجود دارد كه كاخ سفيد از تصويب لوايحي به نفع ارمنيان حمايت به عمل آورد. اما تا آن زمان جامعه ارمنيان آمريكا موضوع شناسايي و محكوميت نسل‌كشي را در اولويت برنامه‌هاي هر ساله خود قرار داده و تحت هر شرايطي آن را پي خواهند گرفت و دولت تركيه را وادار خواهد ساخت تا ميليون‌ها دلار صرف فعاليت‌هاي لابي و تبليغاتي خود كند.
نويسنده در پايان مقاله به جامعه ارمنيان آمريكا توصيه مي‌كند كه در سال جاري ميلادي به غير از پي‌گيري لايحه شناسايي نسل‌كشي ارمنيان به چند مورد ديگر نيز توجه كنند. وي در اين باره مي نويسد: "جامعه ما بايد در سال جاري از پيگيري و طرح شناسايي نسل‌كشي فراتر رفته از كنگره بخواهد موارد زير را نيز مد نظر داشته باشد.
-دولت تركيه را وادار نمائيد تا كليساها و ابنيه مقدس ارمنيان را كه غصب كرده است به خليفه‌گري ارمنيان استانبول بازپس دهد تا اين اماكن نه به عنوان موزه، مسجد و يا مراكز توريستي، بلكه به عنوان مكاني مقدس كه به ارمنيان تعلق دارد، به عنوان يك كليسا مراسم مذهبي در آن برگزار گردد. (1)
-ياد رافائل لمكين را گرامي داريد. كسي كه تحت تاثير قتل‌عام ارمنيان براي اولين بار واژه نسل كشي را به عنوان يك اصطلاح حقوقي مطرح نمود.
-محاصره ارمنستان از سوي تركيه و جمهوري آذربايجان پايان دهد.
-از حقوق اقليت هاي ساكن در تركيه (آشوري ها، علوي ها، ارمنيان، اعراب، يوناني ها، يهودي ها و كرد ها) حمايت به عمل آورد.
نگارنده مقاله در پايان از جامعه ارمنيان آمريكا خواسته است تا با در نظر گرفتن تحولات در حال وقوع در آفريقا، خاورميانه و جهان عرب و پديدار شدن شرايط نوين منطقه اي فعالانه براي پي گيري حقوق و منافع ملت ارمني كوشا باشند.

زير نويس: --------------------------
1- 1- اواسط ماه ژوئيه (اواخر تيرماه) كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا با 43 راي مثبت و 1 راي منفي طرحي را به تصويب رساند كه در آن از تركيه خواسته شده است تا كليسا هاي غضب شده اقليت هاي مسيحي آن كشور را به آنان باز پس داده و فشار عليه آنان را پايان دهد.-آراكس-

بعد از ادعاهاي همسايگان درباره مولانا، فارابي، ابوسعيد، ابن‌سينا، رودكي و ماني، جمهوري آذربايجان بناي يادبود نظامي‌گنجوي را ثبت جهاني مي‌كند

صدرا محقق: حكيم نظامي گنجه‌اي، متخلص به نظامي شاعر و داستان‌سراي پارسي‌گوي قرن ششم هجري است اما آنگونه كه در خبرها آمده مقامات فرهنگي كشور آذربايجان قصد دارند بناي يادمان نظامي‌گنجوي شاعر بزرگ ايراني را در فهرست ميراث فرهنگي يونسكو ثبت كنند. اين در حالي است كه خمسه مشهور نظامي‌گنجوي شامل پنج شاهكار منظوم عاشقانه در زبان فارسي از جمله مخزن‌الاسرار، هفت پيكر، خسرو و شيرين، اسكندرنامه و ليلي و مجنون بيش از اين توسط ايران در فهرست ميراث مكتوب يونسكو به ثبت رسيده است. براساس خبري كه خبرگزاري ميراث فرهنگي روي خروجي خود قرار داده "المار وليوف"، شهردار شهر گنجه در جريان برگزاري مراسم هشتصد و هفتادمين سالگرد اين شاعر نام‌آور ايراني با اعلام اين خبر يادآور شد: تلاش‌ها براي معرفي و درخواست جهت ثبت اين اثر در فهرست ميراث جهاني يونسكو تقريبا به انجام رسيده و در عين حال تلاش‌هاي ديگري نيز در راستاي شناخت و معرفي بيشتر اين شخصيت فرهنگي و تاريخي در شهر گنجه در دستور كار مقامات قرار گرفته است. وي همچنين از شكل‌گيري مركز نظامي در شهر گنجه خبر داد كه به زودي با هدف انجام مطالعات گسترده در زمينه ميراث نظامي و توسعه و معرفي آن به عموم مردم در سطح جهاني قرار است طبق فرمان رييس‌جمهور اين كشور آغاز به كار كند. بنا بر همين گزارش، هم اكنون گروهي متشكل از 17 متخصص از مقامات شهري و روشنفكران و كارشناسان كار خود را براي تشكيل اين مركز آغاز كرده‌اند. موسسه مطالعات آثار نظامي، موزه نظامي، مركز انتشارات و همچنين دپارتمان روابط خارجي ازجمله بخش‌هايي است كه براي كار در اين مركز پيش‌بيني شده است. مراحل اين كار قرار است در اجلاس سي‌و‌پنجم كميته ميراث جهاني كه از 29 خردادماه در پاريس آغاز شده، بررسي شود. بنابر اعلام سايت يونسكو، در اين اجلاس 42 اثر طبيعي و تاريخي از 40 كشور جهان براي ثبت در فهرست ميراث جهاني بررسي مي‌شوند. البته بايد گفت، نظامي‌زاده شهري به نام گنجه در شمال جمهوري آذربايجان كنوني است. نام اين شهر از گنج پارسي برگرفته شده است. بر اساس آثار به جا مانده از يك تاريخ‌نگار و كشيش ارمني به نام "گيراگوش" كه همزمان با نظامي‌گنجوي مي‌زيسته: پيش از حمله مغولان، شهر گنجه داراي انبوه جمعيت پارسيان و اقليتي از مسيحيان بود. اين تاريخ نگار اين را در كتابي به عنوان "تاريخ ارمني‌ها" نوشته است. از سوي ديگر بنا بر آنچه در فصل 21 همين كتاب ديده مي‌شود گيراگوش در نوشته‌هاي خود بين ايراني، اعراب و ترك‌ها تفاوت قايل بوده است. علاوه بر اين حمدالله مستوفي هم در قطعه شعري گنجه را جزو چهار شهر مهم ايران خوانده بود. اين شهر تا دوره قاجاريه، بخشي از سرزمين ايران بود. در خلال جنگ‌هاي ايران و روسيه در قرن نوزدهم، گنجه به همراه شهرهاي ديگري از قفقاز ضميمه خاك روسيه شد.
البته زاده شدن در گنجه تنها دليل اين مدعا نيست، چراكه يكي از نويسندگان جمهوري آذربايجان به نام ارسلي نوشابي در پيش‌گفتار كتاب خود تحت عنوان "نظامي و ادبيات تركي" كه در باكو به چاپ رسيده اين بيت را به نظامي منسوب كرده است: "پدر بر پدر، مر مرا ترك بود/ به فرزانگي هر يكي گرگ بود" و با استناد به آن، او را ترك خوانده است، اين در حالي است كه اين تك بيت هم به لحاظ فني (قافيه) نادرست است و هم در هيچ يك از نسخ خطي بازمانده از آثار اين شاعر ديده نشده است. علاوه بر اين در ادبيات پارسي و فرهنگ ايراني هيچ‌گاه انتساب به گرگ فضيلت شمرده نمي‌شد و گرگ جانوري خونخوار به شمار آمده است. بر اساس آثار واقعي به جا مانده از نظامي نيز اين مساله ديده مي‌شود. اين بيت از نظامي است: "پيامت بزرگست و نامت بزرگ/ نهفته مكن شير در چرم گرگ"
جمهوري آذربايجان علاوه بر نظامي‌گنجوي، تاكنون ادعاهايي در رابطه با بابك خرمدين، موسيقي عاشيقلار و حتي شهريار نيز داشته است. داستان به همين جا ختم نمي‌شود. جمهوري تاجيكستان نيز ادعاهاي مشابهي را در رابطه با رودكي و ابوعلي‌سينا دارد، تركمنستان شيخ ابوسعيد ابوالخير عارف نامي را از آن خود مي‌داند، عراقي‌ها ادعايي مشابه در رابطه با ماني نقاش و انديشمند ايراني دارند، افغانستان، سوريه و تركيه هم با تاكيد بر اينكه مولانا ايراني نيست هر كدام اين شاعر و عارف پارسي‌گوي را از خود مي‌دانند. در مورد عجيبي نيز مقامات كشور قزاقستان، ابونصر فارابي را قزاق خوانده‌اند.
روزنامه شرق، 1/4/90

تاييد درگيري نيروهاي مرزي ايران و جمهوري آذربايجان

در جريان اين حادثه يك نفر از نيروهاي مرزباني جمهوري آذربايجان كشته شد.
معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور ضمن تاييد درگيري محدود نيروهاي مرزي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان، علت وقوع اين حادثه را ورود غيرقانوني و بي‌توجهي نيروهاي آذري به دستور ايست مرزبانان ايران ذكر كرد.
"علي عبداللهي" روز دوشنبه 13 تير ماه (4 ژوئيه) در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: "اين درگيري به دنبال ورود غيرقانوني نيروهاي مرزي جمهوري آذربايجان به داخل خاك ايران و بي‌توجهي به هشدارهاي ايست مرزبانان كشورمان به وقوع پيوست".
وي خاطرنشان كرد: "پس از اين واقعه، در تماس‌ها و ملاقات‌هايي كه بين نيروهاي مرزباني جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان انجام شد، موضوع از سوي مسئولان دو كشور مورد بررسي قرار گرفت و هم اينك نيز اين موضوع از مجاري ديپلماتيك در حال پيگيري است".
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور يادآور شد: "عبور مرزبانان از مرز بطور سهوي يك امر عادي است كه گاهي موارد در مرزهاي مختلف با كشورهاي همسايه رخ مي‌دهد، اما در اينگونه مواقع به دستور ايست مرزباني كشور مقابل توجه دارند و در نهايت موضوع با تفاهم مرزباني دو كشور برطرف مي‌شود كه البته در اين مورد مرزبان جمهوري آذربايجان به دستور ايست توجه نكرد".
وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه مرزبانان جمهوري آذربايجان توجه بيشتري به خطوط مرزي و هشدارهايي كه از سوي مرزبانان كشورمان صادر مي‌شود، داشته باشند.
متذكر مي‌گردد، در جريان اين حادثه يك نفر ازنيروهاي مرزباني جمهوري آذربايجان كشته شد.


صفحات تاريك يك پرونده

قاتل "دينك" به 23 سال حبس محكوم گرديد
مقصران اصلي
"اگيون ساماست"، قاتل "هراند دينك"، روزنامه نگار ارمني در جريان دادرسي كه در دادگاه ويژه اطفال (افراد نابالغ) برگزار گرديد، اعلام كرد، مقصر اصلي قتل دينك نه شخص وي بلكه آناني هستند كه با نوشتن مقاله دينك را خائن به وطن مي ناميدند. (!)
به نوشته نشريه تركيه‌اي "پوستا"، در جريان جلسه دادرسي قاتل تلاش نمود تا با استفاده از شرايط ويژه دادگاه چنين وانمود كند كه وي در زمان انجام قتل نوجواني نابالغ و ساده بوده كه تازه مدرسه متوسطه را به اتمام رسانده و نه هراند دينك را مي‌شناخته و نه شناختي از ارمنيان داشته است.(؟!)
به نوشته اين روزنامه ساماست اين مطالب را در دفاعيه پنج صفحه‌اي خود در جريان دادرسي قرائت نمود. وي در بخشي از دفاعيه خود اظهار داشت: "من تقصيري ندارم. مقصر آناني هستند كه با نوشتن مطالب مختلف، دينك را خائن به وطن معرفي مي‌كردند. من خار را از چشمانم در آوردم، حال بگذار نويسندگان اين مطالب به فكر فرو روند. آنان امروز كجا هستند؟ كساني كه مرا به اين روز انداخته‌اند. مگر اين من بودم كه قلم به دست گرفتم و نوشتم هراند دينك و اورهان پاموك خائن به كشور هستند، به ما دشنام مي‌دهند و مي‌خواهند تركيه را تكه تكه كنند. آيا اين مطالب توسط من نوشته شده است؟".
ساماست در بخش ديگري از دفاعيه خود گفت: "آنان در خلال برنامه‌ها و تفاسير تلويزيوني خود مي‌گفتند، آيا يك ميهن‌پرست پيدا نمي‌شود كه اين دو را بكشد؟! من قرباني اينگونه مسائل شدم. اما به راستي نويسندگان، گويندگان و مفسرين اين برنامه‌ها امروز كجايند؟ اين افراد كه كينه و دشمني ترويج مي‌كردند، بگذار امروز صداي مرا بشنوند".
قاتل هراند دينك كه در زمان انجام قتل 17 سال سن داشت با نشان دادن خود به عنوان فردي نابالغ و فريب خورده كه قرباني كينه ورزي ديگران شده است، در بخش ديگري از دفاعيه خود اظهار داشت: "من در آن روز بعد از ديدن دينك تصميم گرفتم كه به وي تيراندازي نكنم، بلكه با مشت به وي حمله كنم، اما به ناگاه چهره "ياسين حيال" در برابر ديدگانم به تصوير در آمد و ترس بر تمام وجودم مستولي گرديد. من ياد آن مقالات و تفاسير افتاده، خود را گم كردم".(؟!)
يادآور مي‌گردد، كه "ياسين حيال" از همكاران ساماست و از طراحان اين ترور بود كه بعد از دستگيري نيز از كشته شدن دينك اظهار ندامت نكرد.

درخواست وكيل
و اما در جريان هفدهمين جلسه دادگاه ساماست وكلاي خانواده هراند دينك اسناد جديدي در خصوص ارتباط داشتن قاتل با مقامات امنيتي تركيه به دادگاه ارائه كردند. در اين جلسه خانم "فتيحه چتين"، وكيل خانواده دينك شهادت معاون پليس شهر ترابوزان كه در دادگاهي در آنكارا بيان شده بود را تقديم رييس دادگاه كرد. طبق اين شهادت "نجاتي اكيجي" اظهار مي‌دارد: پدر اوگيون ساماست بعد از ديدن فيلم روز وقوع قتل كه توسط دوربين‌هاي امنيتي منطقه تصويربرداري شده بود و مشاهده چهره فرزندش كه كلاهي سفيد بر سر داشت و در حال فرار از محل جنايت ديده مي‌شد، بلادرنگ با مقامات پليس ترابوزان تماس گرفت". به گفته معاون پليس اين شهر، وي تلاش كرده در بازجويي‌ها با كمك پدر قاتل، محل اختفاي فرزندش را بيابد، اما اين تلاش‌ها بي‌ثمر مانده، زيرا ساماست در هيچ يك از اين مكان‌ها پيدا نشد. در پايان بازجويي، پدر ساماست به معاون پليس گفته، مطمئناً محل اختفاي فرزندم را فرمانده ژاندارمري مي‌داند، زيرا آنان با يكديگر بسيار ملاقات مي‌كنند".
خانم چتين، از دادگاه خواسته است پدر ساماست را براي اداي شهادت به دادگاه فرا خواند تا مشخص شود فرمانده‌اي كه فرزند قاتلش با وي مرتباً ملاقات مي‌كرده، چه كسي بوده است.
قابل ذكر است؛ علي‌رغم گذشت بيش از 4 سال از قتل هراند دينك به دليل كوتاهي قوه قضائيه تركيه، هنوز پيشرفت چشمگيري در راستاي افشاي ابعاد مختلف اين ترور و آمران اصلي اين جنايت حاصل نگشته است.

از بين رفتن سند مهم (؟!)
از سوي ديگر روزنامه "حريت" طي مطلبي خبر از بين رفتن سندي مهم در پرونده قتل هراند دينك را داد.(!) اين روزنامه نوشت: "كاركنان پليس آنكارا تمامي مكالمات ضبط شده "ياسين حيال"، يكي از سازماندهان اصلي ترور هراند دينك كه به عنوان اسناد مهم ضميمه پرونده شده بود را پاك كرده‌اند. به نوشته حريت، اين اطلاعات از سوي يكي از كاركنان اداره پليس ترابوزان در اختيار آنان قرار گرفته است. اين شاهد تاكيد كرده است، كه ماموران پليس مطمئناً چنين اقدامي را بدون موافقت فرماندهان و مقامات ارشد خود انجام نمي‌دادند.
اين روزنامه در مطلب ديگري به نقل از "نيحات ارگيون"، وزير تجارت و توليد آن كشور نوشت، مطمئناً موج شكايت‌ها و پرونده‌سازي‌هايي كه چند سال قبل از قتل هراند دينك از سوي مقامات قضائي و وابستگان دستگاه‌هاي دولتي عليه وي به جريان افتاد نقش به سزايي در ترور دينك ايفا كرد. به گفته وزير تجارت و توليد تركيه، شاكيان با استناد به ماده 301 قانون كيفري كشور كه مجازات‌هايي را براي توهين كنندگان به شان و هويت ملي ترك‌ها در نظر گرفته، شكايت‌هاي متعددي را عليه هراند دينك مطرح كردند كه نهايتاً اين شكايت‌ها زمينه ساز ترور و قتل وي گرديد.
به گفته اين وزير ترك، حزب "عدالت و توسعه" اردوغان، با انجام اصلاحاتي در ماده 301 قانون كيفري، اشتباه بزرگي را مرتكب شد. نيحات ارگيون در اين باره گفت: "ما با انجام اصلاحات در ماده 301 اشتباهاتي را مرتكب شديم. ما به قضات اين اختيار را داديم كه با نظر و استباط شخصي از ماده 301 قانون كيفري، افراد را مجازات كنند، در حالي كه قبل از انجام اصلاحات، قضات براي مجازات افراد با استناد به اين ماده قانوني نيازمند موافقت وزارت دادگستري بودند، ما در سال 2005 با حذف اين تبصره، عملاً اعلام كرديم بگذار قضات با نظر و سليقه شخصي خود افراد را مجازات كنند".
وي اظهار داشت: "چنانچه اين تغييرات اعمال نمي‌شد، به احتمال بسيار زياد عليه هراند دينك پيگردهاي قضايي صورت نمي‌گرفت".
نيحات ارگيون با اشاره به اين مسئله كه مقامات مسئول بعدها بار ديگر تغييراتي را در اين ماده قانوني اعمال كردند، گفت: "ما بار ديگر موافقت وزرات دادگستري را براي آغاز پيگرد قضايي شرط نموديم. وي با اشاره به فراخوانده شدن هراند دينك به دادگاه كه با استناد به اين ماده قانوني صورت گرفت، گفت: "در جريان دادگاه رسيدگي كننده به پرونده دينك توطئه‌هاي هدفمندي صورت مي‌گرفت، توطئه‌هايي كه گام به گام به ترور و قتل وي منتهي گرديد".

آخرين خبر
قاتل به 23 سال حبس محكوم گرديد
بالاخره بعد از سپري شدن بيش از چهار سال از ترور هراند دينك، دادگاه ويژه اطفال (افراد نابالغ) تركيه راي نهايي خود را صادر كرد. اين دادگاه در نشست 25 ژوئيه (سوم مرداد)، اوگيون ساماست را مجرم شناخته و بابت قتل عمد به 21 سال و 6 ماه حبس و براي حمل و نگهداري سلاح غير مجاز به 1 سال و 4 ماه زندان محكوم نمود. طبق نظر دادگاه مدت زمان بازداشت قاتل از مجموع 23 سال حبس وي كسر خواهد شد. ساماست چند روز بعد از به قتل رساندن دينك، كه در تاريخ 19 ژانويه 2007 (29دي 1386) صورت گرفت، دستگير شد. طبق حكم صادره قاتل بايد 3/2 مدت محكوميت خود را گذارنده و بعد از سپري شدن 10 سال و 8 ماه از زندان آزاد گردد.
قبل از صدور راي، "علي دمير"، دادستان استانبول با مد نظر داشتن صغر سني قاتل كه در زمان انجام جرم 17 سال بوده، از دادگاه درخواست نمود كه ساماست را "براي قتل از پيش طرح‌ريزي شده و حمل سلاح غير مجاز" به 19 الي 27 سال حبس محكوم نمايد.
وكيل خانواده دينك ضمن اظهار رضايت از حكم صادره از اينكه هويت افراد پشت پرده اين جنايت همچنان مخفي ماند، اظهار تاسف و ناخرسندي كرد.
هنوز از ميزان احكام همدستان قاتل و هويت كساني كه در پشت پرده اين جنايت نقش داشته‌اند خبري منتشر نگرديده است.


ملاقات سران روسيه، ارمنستان، آذربايجان در "قازان"

كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه نشست قازان علي‌رغم عدم حصول توافق، نقطه عطفي در روند مذاكرات صلح قراباغ بوده است.
اجلاس سه جانبه سران روسيه، ارمنستان و جمهوري آذربايجان درباره مذاكرات صلح قراباغ كه در تاريخ 25 ژوئن (4تير) در شهر "قازان" پايتخت جمهوري خودمختار تاتارستان فدارسيون روسيه برگزار گرديد بدون نتيجه پايان يافت. هر چند قبل از برپائي نهمين دور ملاقات "سرژ سركسيان" و "الهام علي‌اف"، روساي جمهور ارمنستان و آذربايجان كه با وساطت "ولاديمير مدودف"، رييس جمهور روسيه برگزار گرديد، گفته مي‌شد به احتمال زياد سندي در خصوص اصول كلي و اساسي توافقات مذاكرات صلح ميان طرفين به امضا خواهد رسيد، اما بعد از چندين ساعت گفتگو، اين نشست نيز بدون نتيجه مشخص پايان يافت.
در پايان اين ديدار طرفين بيانيه مشترك صادر كرده‌اند. در اين بيانيه آمده كه طرفين در قبال برخي مسايل به تفاهم متقابل دست يافته‌اند. حل اين مسايل باعث حل مناقشه بر اساس "اصول اساسي" خواهد شد.
وزير امور خارجه ارمنستان دليل شكست مذاكرات را طرح ده پيشنهاد اصلاحي جديد از سوي جمهوري آذربايجان ذكر كرد. وي حصول تفاهم نامه براي حل و فصل مناقشه را منوط به پس گيري اين پيشنهادات از سوي طرف آذربايجاني دانست.
در اين حال "المار محمدياراف" وزير خارجه آذربايجان در باره نتايج اين نشست گفت: "نشست اخير رؤساي جمهور آذربايجان، ارمنستان و روسيه طولاني‌ترين نشست سه جانبه آنها بود. رؤساي جمهور آذربايجان و ارمنستان جهت نزديكي مواضع دو كشور در مورد تداوم مذاكرات به توافق رسيده‌اند".

تماس تلفني اوباماْ
باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا يك روز قبل از برگزاري نشست قازان با الهام علي‌اف و سرژ سركسيان، روساي جمهور آذربايجان و ارمنستان گفتگوي تلفني كرد.
در تماس‌هاي ياد شده، رييس جمهور آمريكا به بيانيه مشترك خود با "نيكولا ساركوزي" و "ديميتري مدودف"، روساي جمهور فرانسه و روسيه اشاره كرد و در باره آن كه اكنون زمان براي انجام اقدامات قاطع در مورد حل‌وفصل صلح‌آميز مناقشه قراباغ كوهستاني فرا رسيده است، تاكيد كرد.
اوباما به روساي جمهور ارمنستان و آذربايجان پيشنهاد كرد كه مناقشه قراباغ با اصول اساسي در طول ديدار سه جانبه آتي در شهر قازان حل‌و‌فصل گردد كه البته چنين نشد.
در سايت رسمي كاخ سفيد در باره اين تماس‌هاي تلفني آمده است: "وقتي كه روساي دو كشور در مورد مناقشه قراباغ كوهستاني در چهارچوب اصول اساسي به توافق برسند، آن گاه بايد مذاكرات براي حل اين مشكل بر اساس اصول هلسينكي را آغاز كنند".
قابل ذكر است كه وزارت امور خارجه فرانسه نيز با صدور بيانيه‌اي ضمن اعلام حمايت و ابراز خرسندي از مذاكرات مستقيم روساي جمهور ارمنستان و آذربايجان خواستار ادامه گفت‌وگوها تا حصول راه حل صلح آميز شد.

واكنش اتحاديه اروپا
در واكنش به ملاقات اخير سران در قازان و عدم حصول تفاهم نامه، اتحاديه اروپا اعلام كرد، از تلاش هاي "ديميتري مدودف" رييس جمهور فدراسيون روسيه و گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا براي حل و فصل درگيري قراباغ حمايت مي كند. "كاترين اشتون"، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، با بيان اين مطلب، تاكيد داشته است، كه رهبران ارمنستان و آذربايجان نتوانستند از آخرين ديدار برگزار شده در "قاران" كه فرصت خوبي براي توافق بر سر اصول اساسي حل مناقشه قراباغ بود، استفاده نمايند. وي همچنين گفته است كه بكارگيري همه تلاش هاي موجود حهت بر طرف كردن اختلافات موجود بر سر اصول اساسي اين مناقشه ضروري مي باشد. اين مقام اروپاي ضمن استقبال ازبه كار گيري همه اقدامات ديپلماتيك براي حل اين مناقشه از طريق مذاكرات صلح آميز، اظهار داشت: "بايد تا برگزاري انتخابات پارلماني سال 2012 ارمنستان و سال 2013 جمهوري آذربايجان در روند مذاكرات تحولات مثبتي ديده شوند". وي افزود، حل اين مناقشه از طريق مذاكرات صلح آميز به نفع منافع اتحاديه اروپا مي باشد و كمك خواهد كرد تا در منقطه قفقاز جنوبي وضعيت باثبات برقرار گردد".
كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه نشست قازان علي‌رغم عدم حصول توافق، نقطه عطفي در روند مذاكرات بوده است.
يادآور مي‌گردد؛ گروه مينسك سازمان همكاري و امنيت اروپا از سال 1992 براي حل مناقشه قراباغ تلاش مي‌كند، كه رياست مشترك آن را كشورهاي روسيه، فرانسه و ايالات متحده بر عهده دارند.

پرداخت جريمه

به گزارش روزنامه "راديكال"، چاپ استانبول "اورهان پاموك"، نويسنده سرشناس ترك و برنده جايزه نوبل ادبيات به خاطر اداي جمله "ترك‌ها يك ميليون ارمني و 30 هزار كرد را كشته‌اند" در شعبه سوم دادگاه شيشلي استانبول به پرداخت شش هزار لير ترك معادل چهار هزار دلار آمريكا محكوم شده است.
اين دادگاه شكايت "كمال كرنچ‌سيزي"، وكيل طرفدار "ارگنه كن" و پنج نفر از بستگان سربازان كشته شده را وارد دانسته و پاموك را به پرداخت 1000 لير در حق شاكيان پرونده محكوم كرده است. البته وي اجازه خواهد داشت ظرف مدت 15 روز به راي صادر شده اعتراض نمايد.
قابل ذكر است كه شاكيان اين پرونده در سال 2006 با شكايت عليه پاموك درخواست 36000 لير غرامت كرده بودند، كه دادگاه شيشلي با آن موافقت نكرده بود. پس از اعتراض به حكم صادره، دادگاه تجديد نظر خواستار بررسي مجدد موضوع در دادگاه شيشلي استانبول شد.
اورهان پاموك در سال 2005 در مصاحبه با ماه‌نامه سوئيسي "تاگساينگر" صراحتاً به موضوع قتل‌عام ارمنيان و لزوم بررسي آزادانه درباره وقايع اسفبار سال 1915 اشاره كرده و اعلام كرده بود، كه ترك‌ها در سال 1915 يك ميليون ارمني و سي هزار كرد را كشته‌اند. وي تاكيد كرده بود: "در تركيه كسي جرات صحبت در اين باره را ندارد، ولي من مي‌گويم".
پس از اين اظهار نظر، پاموك با توجه به ماده تاسف‌بار 301 قانون جرايم جنايي (اهانت شان به ملت ترك) تحت تعقيب قضايي قرار گرفت. اما بعد از چند سال كش و قوس و تحت فشار افكار عمومي جهان و خط و نشان كشيدن اتحاديه اروپا دادستاني تركيه از موضع خود عقب‌نشيني كرده و شكايت عليه پاموك را مختومه اعلام كرد.
علي‌رغم فشارها و جو ترور حاكم عليه اين نويسنده نام آشناي ترك، وي چندي قبل نيز براي دومين بار در مصاحبه با يك ماه‌نامه يوناني اظهارات خود را تكرار نمود و اضافه كرد كه "من گفته‌هاي خود را پس نمي‌گيرم".
يادآور مي‌گردد كه در حال حاضر پاموك براي حفظ جانش در خارج از كشورش سكونت دارد.

خاچيك خاچر برنده‌ي جايزه‌اي ادبي در بيروت شد

به گزارش ايسنا (خبرگزاري دانشجويان ايران) جايزه ادبي «گيورگ مليتنيايي» همه ساله از طرف هيأت داوران خود كه از نويسندگان و شاعران برجسته ارمني ساكن بيروت تشكيل شده، به دو يا سه نويسنده و شاعر ارمني اهدا مي‌شود. كه براي سال 2011، "خاچيك خاچر"، از نويسندگان ارمني ايران نيز به عنوان يكي از برندگان اين جايزه معرفي شده است.
اين جايزه براي آخرين كتاب خاچيك خاچر به نام "درياي سرنوشت من" كه به زبان ارمني نوشته شده و شامل 26 داستان كوتاه و نيمه‌بلند، چندين قطعه ادبي و چند داستان كوتاه است و در بيروت به چاپ رسيده، به او اهدا شده است.
تعدادي از داستان‌هاي كتاب "درياي سرنوشت من" به زبان فارسي نيز چاپ شده است. از جمله اين داستان‌ها، "زندگي چنين خواهد شد"، "پريسا"، "ايستگاه چهارم"، "حياط كليسا"، "در رده قهرمانان" و "پيروزي" را مي‌توان نام برد، كه در سال 1389 توسط انتشارات "نوح نبي" در كتابي با عنوان "زندگي چنين خواهد شد" در تهران به چاپ رسيده است.
قابل ذكر است بنياد ادبي «گيورگ مليتنيايي» به حوزه كليسايي انتيلياس وابسته است و از سال‌ها پيش به نويسندگان تلاشگر جوايزي اهدا مي‌نمايد.

تهديد پژوهشگر ترك توسط افسر پليس

خبرگزاري "فيرات" تركيه در تاريخ 14 ژوئن (24خرداد) گزارش داد: "باسكين اوران"، استاد سرشناش روابط بين‌الملل دانشگاه‌هاي تركيه، فعال اجتماعي و پژوهشگر حوزه اقليت‌هاي ملي و مذهبي با مراجعه به مركز پليس استانبول اعلام كرده است، كه از سوي يك مامور پليس تهديد به مرگ شده است.
باكسل اوران با اشاره به اين كه اين پيام تهديدآميز از سوي گروهي موسوم به "بريگارد انتقام تركيه" ارسال شده است، افزود: "تعجبم دو چندان شد وقتي دريافتم كه اين پيام تهديد‌آميز از سوي يكي از افسران پليس اداره مبارزه با جنايت‌هاي سازمان يافته ارسال گرديده است".
در اين پيام تهديد‌آميز آمده است: "در تاريخ 17 ژوئن (27 خرداد) با نشان دادن قدرت ترك‌ها باكسل اوران را از بين خواهيم برد".
در اين پيام همچنين از "اتين ماهچوپيان"، سردبير هفته‌نامه "آگوس" و از فعالين اجتماعي ارمنيان استانبول، "عثمان بايدمير"، شهردار كردتبار دياربكر، "صباحت تونجل"، از نمايندگان كرد مجلس ملي تركيه و "اكن بريدالي" به عنوان خائنان به وطن ياد شده است.
قرار است نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به شكايت باكسل اوران در تاريخ 27 ژوئيه (5 مرداد) برگزارگردد.
لازم به يادآوري است، كه باكسل اوران يكي از بانيان كمپين (طومار مجازي) موسوم به "ارمنيان، ما را ببخشيد" مي‌باشد. اين كمپين در سال 2008 به همت اوران و جمعي از روشنفكران ترك در شبكه اينترنت به راه افتاد كه امضا كنندگان آن بابت آنچه كه "ظلم عليه ارامنه و كوچاندن اجباري آنان از منطقه آناتولي در اواخر دوره امپراتوري عثماني" و "مصيبت بزرگ" تلقي شده، به نام خود از ارمنيان عذرخواهي كردند. در اين طومار كه به امضاي هزاران تن رسيد، آمده است: "وجدان من اجازه نمي‌دهد مصيبت بزرگي كه ارامنه عثماني در سال 1915 دچار آن شدند را انكار كنم. من اين بي‌عدالتي را نفي مي‌كنم و خود را در احساسات و آلام برادران و خواهران ارمني شريك مي‌دانم و به نوبه خود از آنان پوزش مي‌طلبم".

استاندار آذربايجان شرقي بر حل مشكل رواديد از طرف جمهوري آذربايجان تاكيد كرد

استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به مسافرت بدون اخذ رواديد تعداد زيادي از اتباع جمهوري آذربايجان براي مداوا به تبريز گفت: "مردم ايران نيز به دنبال حل مشكل رواديد براي تسهيل در سفر به جمهوري آذربايجان هستند".
به گزارش ايرنا، "احمد عليرضابيگي" روز جمعه 3 تير (24 ژوئن) در مراسم افتتاح پل مرزي جلفا‌-‌نخجوان كه با حضور "محمدرضا رحيمي"، معاون اول رييس جمهوري، "آرتور راسي‌زاده"، نخست وزير جمهوري آذربايجان و "واصف طالب‌اف"، رييس مجلس جمهوري خودمختار نخجوان صورت گرفت، افزود: "هر اقدامي كه به نزديكي مناسبات منطقه‌اي بيانجامد ارزشمند است و بر اين اساس جمهوري اسلامي به دنبال تحكيم روابط با همسايگان است".
وي ايجاد اين پل بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خودمختار نخجوان را نشانگر علاقه طرفين به گسترش روابط دانست و افزود: "صادارت دو ميليارد متر مكعبي گاز ايران به جمهوري آذربايجان و ترانزيت برق به نخجوان نشان از ريشه‌دار بودن همكاري‌ها دارد".ْ
اعتبار ساخت اين پل، 40 ميليارد ريال است و هدف از ساخت آن، تسهيل در ترافيك عبوري، سامان بخشيدن به يكي از راه‌هاي مرزي و ترانزيتي كشور و همچنين ايمني رفت و آمد بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان ذكر شده است.

مذاكرات آمريكا با آذربايجان در مورد پايگاه راداري "قبله"

به گزارش خبرگزاري "ترند" جمهوري آذربايجان، "اندرو شاپيرو"، دستيار وزير خارجه آمريكا در امور سياسي و نظامي در پايان دور جديد مذاكرات امنيتي آذربايجان-آمريكا كه در تاريخ 24 ژوئن (سوم تير) در باكو انجام گرفت، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: "احتمال دارد كه مذاكرات آمريكا با آذربايجان در مورد پايگاه راداري "قبله" آذربايجان ادامه يابد".
وي تصريح كرد: "آمريكا هم اكنون در چارچوب همكاري‌هاي خود با روسيه و ناتو، در مورد سيستم‌هاي پدافند هوايي مذاكراتي را انجام مي‌دهد".
"آراز عظيم‌اف"، معاون وزير امور خارجه آذربايجان نيز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: "پايگاه راداري قبله براي آذربايجان اهميت زيادي دارد. اين پايگاه در تأمين امينت روسيه نيز نقش زيادي دارد. مسكو در سال 2007 به واشنگتن پيشنهاد داده بود كه از اين پايگاه راداري به صورت مشترك استفاده كنند".
گفتني است، پايگاه راداري قبله كه در خاك جمهوري آذربايجان قرار دارد در نظام اتحاد جماهيري شوروي يكي از واحدهاي مهم سيستم پدافند ضدموشكي شوروي بوده است. پس از فروپاشي شوروي و استقلال جمهوري آذربايجان، اين پايگاه در اختيار اين كشور قرار ‌گرفت. روسيه برغم اختلاف نظر با باكو، استفاده از اين پايگاه راداري را ادامه داد. در سال 2002 طبق قراردادي كه بين دو كشور آذربايجان و روسيه به امضا رسيد اين پايگاه در قبال دريافت چند صد ميليون دلار به مدت 10 سال به اجاره مسكو در آمد.