۱۳۸۸ آبان ۵, سه‌شنبه

چرا ارامنه با پروتكل امضا شده مخالفند ؟

امضاي پروتكل هاي "برقراري روابط ديپلماتيك" و "توسعه مناسبات" مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه در روز 10 اكتبر سال جاري (18 مهر)، در شهر زوريخ سوئيس، بازتاب گسترده اي در رسانه هاي جهان، به ويژه ارمنستان، تركيه و جرايد چاپي و اينترنتي ارامنه دياسپورا (ارامنه خارج از ارمنستان) داشت.
امضاي پروتكل هاي ياد شده هر چند موجب مسرت "احمد داووداغلو"، وزير امور خارجه تركيه و نيز ديگر نمايندگان حاضر در مراسم رسمي امضا از جمله "هيلاري كلينتون"، وزير امور خارجه آمريكا، "سرگئي لاوروف"، وزير امور خارجه روسيه، "برنارد كوشنر"، وزير امور خارجه فرانسه، "كالمي ري"، وزير امور خارجه سوئيس، "ساموئل زوگبار"، وزير امور خارجه اسلووني و رئيس شوراي اروپا و بالاخره "خاوير سولانا"، نماينده عالي سياست مشترك خارجي و امنيت اتحاديه اروپا گرديد، اما اهداف پنهان و آشكار آنكارا از نزديكي به ايروان و نكات سوال برانگيز ثبت شده در پروتكل ها و نيز فشارهاي واضح غرب بر ارمنستان براي تأييد آن ها، همه و همه باعث شد كه خنده از لبان "ادوارد نالبانديان"، وزير امور خارجه ارمنستان محو شده و نگراني بر چهره او نقش بندد، آن چه از ديد هيچ كدام از حاضران در اجلاس و به خصوص خبرنگاران و دوربين ها پنهان نماند. از همان زماني كه متن پروتكل ها براي آگاهي عموم به رسانه ها سپرده شد كليه سازمان ها، گروه ها و احزاب ملي ارمني، احزاب اپوزيسيون ارمنستان و اصولاً هر ارمني كه درد وطن داشت عليه اين پروتكل ها نداي مخالفت سر داد. از سويي در مراسم امضا پروتكل ها، وزير امور خارجه تركيه سرمست از پيروزي نزديك خواست گامي نيز جلوتر نهاده و مسئله قراباغ را در سخنراني سه دقيقه اي خود مطرح كند كه با واكنش تند وزير خارجه ارمنستان روبرو شده و بالاخره با ميانجي گري خانم كلينتون مسئله خاتمه يافت و با نزديك به چهار ساعت تأخير، بدون سخنراني هاي پيش بيني شده سه دقيقه اي، پروتكل ها به امضا رسيد.
هر چند بسياري آگاهانه يا ناآگاهانه امضاي پروتكل هاي توسعه مناسبات مابين ايروان و آنكارا را اقدامي تاريخي در جهت صلح و دوستي ملت ها قلمداد مي كنند، اما واقعيت اين است كه خطوط پنهان اين پروتكل ها را نه تنها بانيان آمريكايي و سويسي آن و تركيه، بلكه ارمنيان نيز خوانده اند و همه نيك مي دانند كه حق يك ملت را با پروتكل هاي اينچنيني نمي توان پايمال نمود و ملت ارمني در برابر اين ظلم سكوت نخواهد كرد. چرا سردمداران آنكارا پس از امضاي پروتكل ها قهقهه زدند؟ آيا آن ها واقعاً به فكر دست يافتن به صلحي پايدار بين دو ملت ارمني و ترك هستند؟ چرا ارامنه جهان با امضاي اين پروتكل ها مخالفت ورزيدند و حتي خواهان عزل وزير امور خارجه و ديگر چهره هاي دولتي ارمنستان كه در اين بين نقش داشتند شدند؟ آيا ارامنه با ايجاد رابطه ديپلماتيك با تركيه و نيز بازگشايي مرز مشترك دو كشور مشكل دارند؟ْ
در پاسخ به سوال آخر بايد گفت، اكثريت غريب به اتفاق نيروهاي سياسي ارمني موافق برقراري رابطه ديپلماتيك با تركيه هستند و در مورد بازگشايي مرزها نيز، علي رغم برخي نگراني ها، مخالفتي ندارند..
مشكل چيز ديگري است:
در پاراگراف سوم پروتكل برقراري روابط ديپلماتيك مابين ارمنستان و تركيه آمده است: "با تأكيد مجدد بر وظيفه متقابل و نيز چند سويه خود در احترام به تساوي، خودمختاري، عدم مداخله در امور داخلي ديگر دولت ها، احترام به اصول تماميت ارضي و تغيير ناپذير بودن مرزها،".
و اين يعني اينكه پس از امضاي پروتكل ارمنستان مجبور خواهد بود جمهوري قراباغ را به حال خود رها كند، چرا كه طبق پروتكل ارمنستان حق دخالت در امور ديگر كشورها را ندارد، و بر كسي پوشيده نيست كه منظور تنظيم كننده پروتكل قراباغ است و بس.
همچنين ارمنستان مي بايست از پي گيري حقوقي نژادكشي ارمنيان و نتايج آن يعني غصب ارمنستان غربي و مايملك ارامنه ساكن امپراتوري عثماني دست بردارد، چرا كه بايد به تماميت ارضي تركيه احترام بگذارد.
حق نخواهد داشت عليه تعرضاتي كه نسبت به ميراث فرهنگي ارمنيان در تركيه، آذربايجان و گرجستان اعمال مي شود اعتراض كند، چرا كه نبايد در امور داخلي ديگران دخالت كند.
و اما در پاراگراف پنجم همين پروتكل مي خوانيم: "با تأييد مجدد شناسايي متقابل مرزهاي مشترك حال حاضر بين دو كشور با تكيه بر پيمان هاي ذيربط بين المللي و حدود مشخص شده آنها،".
با اين جملات "بسيار ساده و كاملاً بي غرض" دولت ارمنستان براي اولين بار در تاريخ خود ضمن تأييد عهدنامه غير قانوني "قارص"، كه توسط ارمنستان شوروي، مجلس كبير تركيه و با "نظارت"؟! روسيه شوروي كه در آن زمان هيچكدام وجهه قانوني نداشتند به امضا رسيد، از بخش عمده اي از سرزمين هاي ارمنستان شرقي از جمله "قارص"، "آرداهان"، "آردوين"، "سورمالو"، كه كوه آرارات نيز در آن قرار دارد و اينك در تصرف تركيه است و نيز "نخجوان" و بخش هايي از استان "ايروان" و "شارور"، كه بر اساس همين عهدنامه به آذربايجان سپرده شده است، دست مي شويد كه مطمئناً از ديد ارامنه جهان حركتي نابخشودني است و ادامه چنين روندي تنها به ايجاد شكاف ميان ارمنيان دامن زده و باعث روي گرداني ملت ارمني از حكام ايروان خواهد بود.
راه برون رفت از بحران:
با توجه به اينكه اين پروتكل ها پس از تأييد پارلمان هاي دو كشور رسميت مي يابند و نيز با توجه به رفتارها و خواسته هاي غير معقول آنكارا، ايروان مجبور است براي برون رفت از اين بن بست سياسي به خواست قاطع ملت ارمني تن در داده و از تأييد نهايي اين پروتكل ها امتناع ورزد، به خصوص آنكه از همان آغاز گفت و گوهاي دوجانبه "سرژ سركسيان"، رييس جمهور و نيز ديگر مسئولين ارمنستان بر برقراري روابط ديپلماتيك بدون پيش شرط تأكيد ورزيده اند، حال آن كه در پروتكل هاي مورد بحث تمامي پيش شرط هاي تركيه به طور ماهرانه اي گنجانده شده است و مسئولان بلند پايه آنكارا نيز از تكرار پيش شرط هاي خود ابايي ندارند.

متن پروتكل توسعه مناسبات مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه

جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه
با پيروي از پروتكل برقراري روابط ديپلماتيك مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه كه همان روز به امضا طرفين رسيد،
با مد نظر داشتن دورنماي روابط دو جانبه كه متكي بر اعتماد و احترام به منافع متقابل خواهد بود،
با تصميم بر گسترش و تعميق روابط دو جانبه در عرصه سياسي، اقتصادي، انرژي، حمل و نقل، فرهنگ، علوم، تكنولوژي و ديگر زمينه ها با تكيه بر منافع دو كشور،
با پشتيباني از گسترش همكاري هاي بين دو كشور در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي به ويژه در سازمان ملل متحد، سازمان امنيت و همكاري اروپا، شوراي اروپا، شوراي همكاري آتلانتيك اروپا و شوراي همكاري اقتصادي كشورهاي حاشيه درياي سياه،ْ ْبا احتساب هدف مشترك دو دولت براي همكاري در جهت تقويت ثبات و امنيت منطقه اي و نيز در جهت تامين رشد دايم و دموكراتيك منطقه،
با تصريح مجدد بر تعهد خود در جهت سر و سامان دادن به مناقشات و مباحث منطقه اي و بين المللي از طريق اقدامات مسالمت آميز بر اساس قوائد و اصول بين الملل،
با تصريح مجدد بر آمادگي خويش در جهت حمايت فعالانه از اعمال عمومي بين المللي در مقابله با تهديداتي كه امنيت و ثبات منطقه اي و بين المللي را به مخاطره مي افكنند، از جمله تروريزم، جرايم سازمان يافته درون ملي و نيز تجارت غيرقانوني مواد مخدر و اسلحه،
1- موافقت نمودند كه طي دو ماه پس از رسميت يافتن اين پروتكل اقدام به بازگشايي مرز مشترك خود نمايند.
2- و نيز موافقت نمودند:
- مابين وزراي امور خارجه دو كشور متناوباً مشورت هاي سياسي صورت پذيرد،
- - برقراري گفت و گو ميان دو ملت در جهت برقراري مجدد اعتماد متقابل در عرصه تاريخي، از جمله مطالعه و بررسي علمي و بي طرفانه اسناد و آرشيوهاي تاريخي در جهت مشخص نمودن مسايل موجود و نيز براي شكل دادن پيشنهادات،
استفاده حداكثري از امكانات دو طرف در امور راه ها، ارتباطات و شبكه ها و ساختارهاي انرژي و به كار گيري وسايل در جهت آن ها،
-توسعه بخشيدن به روابط حقوقي-پيماني با هدف حمايت از همكاري بين دو كشور،
- همكاري در عرصه هاي علوم و آموزش با تشويق گسترش روابط نهادهاي ذيربط و نيز تبادل دانشجو، متخصص و استاد و تلاش در جهت حفظ ميراث فرهنگي دو طرف با هدف برگزاري برنامه هاي فرهنگي مشترك،
- برقراري همكاري كنسولي، با تكيه بر كنوانسيون 1963 وين در مورد روابط كنسولي، با هدف ياري رساندن لازم به شهروندان دو كشور، - به كارگيري اقدامات واقعي و مشخص در جهت توسعه تجارت، توريسم و با هدف گسترش همكاري اقتصادي مابين دو كشور،
- گسترش گفت و گو و تحكيم همكاري ها در جهت حمايت از امور مربوط به محيط زيست،
3-موافقت نمودند كميسيون بين دولتي مشترك تشكيل دهند، كه داراي كميسيون هاي فرعي جداگانه با هدف اجرايي نمودن بند دوم اين پروتكل خواهند نمود. با هدف آماده سازي راه كارهاي كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن، دو ماه پس از روز آتي رسميت يافتن اين پروتكل كارگروهي با رهبري وزراي خارجه دو كشور تشكيل خواهد شد. پس از اجرائيت يافتن اين پروتكل، طي سه ماه اين راه كارها در سطح وزرا مورد تأييد قرار خواهند گرفت. اولين نشست كميسيون بين دولتي بلافاصله پس از پذيرش راه كارهاي مذكور تشكيل خواهد شد.
كميسيون هاي فرعي نيز فعاليت خود را در مدتي كمتر از يك ماه پس از تشكيل اولين نشست كميسيون بين دولتي آغاز خواهند نمود و تا پايان دوره خود به فعاليت ادامه خواهند داد.
در صورت لزوم، كارشناسان بين المللي در فعاليت هاي كميسيون هاي فرعي شركت خواهند كرد.
براي اجراي اين پروتكل با توافق طرفين زمان بندي و اجزا آن مشخص و ضميمه پروتكل شده است، كه بخش تفكيك ناپذير آن محسوب مي شود.
اين پروتكل و نيز پروتكل مربوط به برقراري روابط ديپلماتيك مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه همزمان و پس از تأييد و رد و بدل آن ميان طرفين از اولين روز ماه آتي آن رسميت و قدرت اجرايي مي يابد.
اين پروتكل در سه نسخه هم ارزش به زبان هاي ارمني، تركي و انگليسي تنظيم و به امضا رسيده است. در صورت وجود اختلاف نظر در تفسير مفاد پروتكل، ارجحيت با متن انگليسي است.
از طرف جمهوري ارمنستان:
از طرف جمهوري تركيه:
ضميمه:
زمان بندي و اجزا اجرايي نمودن پروتكل توسعه مناسبات في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه.

پروتكل در مورد برقراري روابط ديپلماتيك في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه
جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
با هدف برقراري روابطي بر اساس حسن هم جواري و توسعه همكاري دو جانبه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيرو بر اساس منافع ملت هاي خود و طبق پروتكل توسعه مناسبات، كه هم زمان امضا شده،
با استناد به قوانين سازمان ملل متحد، سند نهايي هلسينكي، بيانيه پاريس در باره اروپاي نوين، وظايف خود را بر عهده گرفته،
با تأكيد مجدد بر وظيفه متقابل و نيز چند سويه خود در احترام به تساوي، خودمختاري، عدم مداخله در امور داخلي ديگر دولت ها، احترام به اصول تماميت ارضي و تغيير ناپذير بودن مرزها،
با احتساب اين كه دو كشور، در جهت كمك به پايداري صلح، ثبات و امنيت در كل منطقه و ايجاد جوي از اعتماد و اطمينان، از به كار گيري قوه قهريه و تهديد به دور مانده، حامي حل مسالمت آميز مناقشات بوده و نيز بر اهميت ايجاد جو احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي واقفند،
با تأييد مجدد شناسايي متقابل مرزهاي مشترك بين دو كشور با تكيه بر پيمان هاي ذيربط بين المللي و حدود مشخص شده آنها،
با مهم شمردن تصميم خود در مورد گشايش مرزهاي مشترك،
با تصريح بر تعهد خود نسبت به دوري از سياست هايي كه با روح روابط حسن هم جواري در تضاد خواهد بود،
با محكوم نمودن تروريزم، ظلم و افراطي گري در تمامي وجوه آن، مستقل از دلايل آن ها، طرفين متعهد مي شوند از اعمالي كه به هر شكل از چنين رفتارهايي حمايت يا تشويق به عمل مي آورد دوري جسته و در راه مبارزه با آن ها همكاري كنند،
با تأييد منافع مشترك، اراده خير، درك متقابل و روابطي استوار بر صلح و همكاري متقابل و اعلام آمادگي براي تلاش در جهت يافتن راه هايي نوين براي گسترش روابط،
توافق نمودند از روز امضاي اين پروتكل بر اساس كنوانسيون 1961 وين مربوط به روابط سياسي، روابط ديپلماتيك برقرار نموده و متقابلاً نمايندگان ديپلماتيك خود را به كشورهاي يك ديگر اعزام نمايند.
اين پروتكل و نيز پروتكل مربوط به توسعه مناسبات ما بين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه از اولين روز ماه آتي پس از امضاي پروتكل ها رسميت مي يابد.
اين پروتكل در سه نسخه هم ارزش به زبان هاي ارمني، تركي و انگليسي تنظيم و به امضا رسيده است. در صورت وجود اختلاف نظر در تفسير مفاد پروتكل، ارجحيت با متن انگليسي است.
از طرف جمهوري ارمنستان:
از طرف جمهوري تركيه:

زمان بندي و اجزا اجرايي نمودن پروتكل توسعه روابط في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه
اقدامات اتخاذي و زمان بندي
1- بازگشايي مرز مشترك،
زمان: طي دو ماه پس از رسميت يافتن پروتكل توسعه مناسبات في ما بين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
2- تشكيل كار گروه به رهبري وزراي خارجه دو كشور با هدف تعيين راه كارهاي كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن،
زمان: دو ماه پس از روز دوم رسميت يافتن پروتكل توسعه مناسبات في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
3- تأييد راه كارهاي كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن در سطح وزرا،
زمان: طي سه ماه پس از روز دوم رسميت يافتن پروتكل توسعه مناسبات في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
4- برگزاري اولين نشست هيات بين دولتي،
زمان: بلافاصله پس از تأييد راه كارهاي مربوط به كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن در سطح وزرا،
5- آغاز به كار كميسيون هاي فرعي كه ذيلاً آورده شده است،
زمان: حداكثر يك ماه پس از تشكيل اولين نشست هيات بين دولتي،
- كميسيون فرعي امور سياسي،
- كميسيون فرعي امور راه ها، ارتباطات، انرژي و ساختارهاي وابسته،
- كميسيون فرعي امور حقوقي،
- كميسيون فرعي امور علوم و آموزش،
- كميسيون فرعي امور داد و ستد، توريسم و همكاري هاي تجاري،
- كميسيون فرعي امور حفاظت از محيط زيست،
- كميسيون فرعي رسيدگي كننده به امور تاريخي/ برگزاري گفت و گوي دو جانبه در جهت بازيابي اعتماد متقابل بين دو ملت، از آن جمله مشخص نمودن مسايل موجود از طريق بررسي و مطالعه بي طرفانه و علمي اسناد و آرشيوهاي تاريخي، جهت ارايه پيشنهادات لازم/ با حضور محققين ارمني، ترك، سويسي و ديگر كارشناسان بين المللي.

سفر رييس مجلس ملي ارمنستان به تهران

هويك آبراهاميان رييس مجلس ملي ارمنستان در راس يك هيات عالي رتبه در تاريخ هفتم مهر ماه سال جاري وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و از سوي محمد حسن ابوترابي فرد نايب رييس مجلس شوراي اسلامي مورد استقبال قرار گرفت. رييس مجلس ملي ارمنستان را در اين سفر وزير انرژي، معاون وزير خارجه و تعدادي از نمايندگان مجلس ارمنستان همراهي مي كردند.
آبراهاميان در طول اقامت دو روزه خود در تهران علاوه بر ديدار با علي لاريجاني همتاي ايراني خود، با دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران و سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار و گفتگو كرد. وي همچنين در جشن روز استقلال ارمنستان كه توسط سفارت ارمنستان ترتيب داده شده بود شركت كرده و با جمعي از ارامنه ايران نيز ملاقات نمود.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در آيين استقبال از هويك آبراهاميان رييس مجلس ملي ارمنستان با تاكيد بر اهميت و ضرورت گسترش روابط ميان مجلس شوراي اسلامي و مجلس ملي ارمنستان گفت: همكاري مجلس دو كشور نقش كليدي در توسعه روابط همه جانبه ميان جمهوري اسلامي ايران و ارمنستان دارد.
ابوترابي افزود: بنيان هاي روابط دو كشور در بخش هاي گوناگون سياسي و فرهنگي مي تواند موجب تقويت و گسترش همه جانبه مناسبات ايران و ارمنستان شود.
وي با اشاره به پتانسيل افزايش روابط اقتصادي ميان دو كشور اظهار اميدواري كرد، كه سفر هيات عالي رتبه ارمنستان به تهران بتواند نقش موثري در توسعه روابط ايفا كند.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به حضور تعداد قابل توجه ارامنه در ايران، حضور اين افراد در كشور و برخوردار بودن آنان از دو نماينده ويژه اين اقليت در مجلس را به عنوان يكي از اساسي ترين عوامل تحكيم روابط و پيوندهاي ميان جمهوري اسلامي ايران و ارمنستان نام برد.
هويك آبراهاميان رييس مجلس ملي ارمنستان نيز در بدو ورود به تهران، همكاري ميان دو كشور را بسيار مهم برشمرد و بر ضرورت و اهميت گسترش اين روابط تاكيد كرد.
آبراهاميان گفت: تحكيم روابط در زمينه هاي گوناگون ميان ايران و ارمنستان براي ما بسيار مهم است و فكر مي كنم اين سفر بتواند بسيار اثربخش واقع شود.
وي همچنين بر گسترش روابط همه جانبه ميان دو كشور تاكيد كرد و خواستار گسترش بيش از پيش روابط ميان تهران و ايروان در آينده شد.ْ

رييس‌جمهور در ديدار رييس مجلس ارمنستان:ْ
همكاري كشورهاي منطقه ضامن امنيت و پيشرفت ملت‌ها است
رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه تحولات جهاني اهميت روابط دوجانبه و چندجانبه كشورهاي منطقه را يكبار ديگر نشان داده است، تصريح كرد: همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه كشورهاي منطقه ضامن تأمين و حفظ امنيت و استقلال و پيشرفت در عرصه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، دكتر محمود احمدي‌نژاد در ديدار با رييس مجلس ارمنستان دخالت فرامنطقه‌اي را عاملي براي افزايش و حل نشدن مشكلات دانست و اظهار داشت: رفع مشكلات منطقه نيازمند حضور كشورهاي منطقه و استفاده از راه‌حل‌هاي منطقه‌اي و دوستانه بر پايه دوستي، برادري و عدالت است.
رييس‌جمهور با بيان اين‌كه امنيت و سرنوشت كشورهاي منطقه بهم پيوند خورده است، گفت: وجود ناامني در هر نقطه از منطقه به ضرر همه كشورها و ملت‌هاي منطقه است و مطمئناً قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي به فكر ملت‌هاي منطقه نيستند، بلكه درصدد تامين منافع خود مي‌باشند.
احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: استفاده از تاريخ براي تقويت دوستي‌ها ضروري است و بايد از تكرار نقطه‌هاي تاريك در تاريخ روابط برخي ملت‌ها جلوگيري كرد.
رييس‌جمهور با اشاره به تفاهم مجالس ايران و ارمنستان براي توسعه همكاري‌ها گفت: همكاري دو مجلس پشتيبان خوبي براي دولت‌هاي دو كشور و توسعه روابط تهران - ايروان است.
احمدي‌نژاد روابط دو ملت ايران و ارمنستان را عميق و تاريخي و دوستانه برشمرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران براي گسترش و افزايش مناسبات و همكاري‌ها با ارمنستان محدوديتي ندارد، زيرا توسعه روابط به نفع دو ملت و صلح و امنيت منطقه است.
رييس مجلس ارمنستان نيز در اين ديدار با تبريك انتخاب مجدد دكتر احمدي‌نژاد به سمت رياست جمهوري اسلامي تصريح كرد: ارمنستان خواستار گسترش و افزايش روابط در همه زمينه‌ها با جمهوري اسلامي ايران است.
رييس مجلس ارمنستان كشور ايران را بسيار قدرتمند و داراي نقشي مهم در منطقه برشمرد و گفت: برخي اختلافات و مسائل فقط با حضور و همكاري كشورهاي منطقه رفع خواهد شد و جمهوري اسلامي ايران نقشي مؤثر در رفع اختلافات و تقويت دوستي ميان كشورهاي منطقه دارد.
رييس مجلس ارمنستان بر ضرورت همكاري‌ مجالس دو كشور براي تقويت روابط تهران - ايروان تأكيد كرد و اظهار داشت: ارمنستان خواستار توسعه روابط و استفاده از تجربيات ايران در عرصه‌هاي مختلف از جمله احداث نيروگاه، انتقال نفت و خط آهن است.

ديدار با دبير شوراي عالي امنيت ملي
رييس مجلس ارمنستان در ديدار با دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، تقويت همكاري‌هاي راهبردي تهران - ايروان را ضروري خواند.
به گزارش ايرنا به نقل از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، رييس مجلس ارمنستان در ديدار با سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي، ايران را همسايه و دوست ارمنستان توصيف و تاكيد كرد: ايروان با جديت در پي گسترش مناسبات دو جانبه و چند جانبه با تهران در همه زمينه‌هاست.ْ
هويك آبراهاميان همچنين با ارايه گزارشي از روند عادي سازي مناسبات كشورش با تركيه، بر ضرورت همكاري كشورهاي منطقه تاكيد كرد و خواستار افزايش رايزني‌ها شد.
سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان نيز در اين ديدار ضمن برشمردن ظرفيت‌هاي راهبردي روابط دو كشور، رويكرد جمهوري اسلامي ايران را تقويت اين ظرفيت‌ها و بهره‌گيري از آن براي گسترش ثبات و توسعه در منطقه اعلام كرد.
جليلي با اشاره به ضرورت حل و فصل مسايل منطقه قفقاز در داخل آن، برقراري صلح و آرامش و دوستي را معادله‌اي برد - برد براي همه طرف‌ها دانست كه تحقق آن موجب تقويت امنيت پايدار براي همه خواهد شد.

اداي احترام رييس مجلس ارمنستان به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
رييس مجلس ارمنستان و هيات همراه روز هشتم مهر ماه با حضور در آرامگاه امام خميني نسبت به مقام شامخ بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران اداي احترام كردند.
"هوويك آبراهاميان" به همراه وزير انرژي، رييس دفتر شوراي ملي ، معاون وزير امور خارجه و تني چند از نمايندگان مجلس ارمنستان در مراسم اداي احترام حضور داشتند.
آبراهاميان در پايان مراسم، دفتريادبود بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران را امضا كرد.

امضاي تفاهم نامه مشترك پارلماني ميان روساي مجالس ايران و ارمنستان
مراسم امضاي تفاهم نامه مشترك پارلماني با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي و رييس مجلس ملي ارمنستان عصر روز چهارشنبه هشتم مهر ماه در محل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهي مجلس متن كامل تفاهم نامه امضا شده از سوي روساي مجالس دو كشور به شرح ذيل است:ْ
ْ«بنا به دعوت رسمي "دكتر علي لاريجاني" رياست مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي گسترش و تعميق مناسبات جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان "هويك آبراهاميان" رييس شوراي ملي (پارلمان) جمهوري ارمنستان در راس هياتي بلندپايه از تاريخ 7 لغايت 8 مهرماه 1388 برابر با 29 لغايت 30 سپتامبر 2009 به جمهوري اسلامي ايران سفر نمود.
در طي اين سفر، ايشان علاوه بر ديدار با رياست مجلس شوراي اسلامي، با رياست جمهوري و نيز دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفت‌وگو نمود.
در جريان مذاكرات روساي مجالس دو كشور كه در جوي دوستانه و با تفاهم انجام شد، طرفين طيف وسيعي از مسائل مورد علاقه در روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و ضمن تاكيد بر روابط پايدار فيمابين در چارچوب مراودات ديرينه دو ملت و با نظر داشت حسن مناسبات همجواري و اهميت استمرار و تقويت رايزني‌هاي فيمابين، ضمن تاكيد بر ضرورت تحكيم مناسبات در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي تمايل خود را براي تحكيم بيش از پيش روابط و تماس‌هاي سازنده ميان نهادهاي تقنيني دو كشور در اين راستا حائز اهميت برشمرده و در خصوص موارد ذيل توافق نمودند:
1- طرفين ضمن تاكيد بر تقويت مراودات مردمي و پارلماني دو كشور به عنوان عامل موثري در تقويت روابط دولت‌ها، همكاري و فعاليت گروه‌هاي دوستي پارلماني فيمابين و نيز برقراري و تقويت ارتباطات ميان كميسيون‌هاي مختلف مجالس دو كشور به ويژه كميسيون‌هاي سياست خارجي و امنيت ملي، اقتصادي،‌ قضائي، آموزشي و فرهنگي و هم‌چنين ارتباط مستمر نمايندگان زن در مجالس دو كشور را در اين راستا موثر برشمرده و بدين منظور تبادل دوره‌اي هيات‌هاي دو طرف را مورد تشويق قرار دادند.
2- طرفين با نظر داشت اهميت توسعه همكاري‌هاي بلندمدت در چارچوب علائق و مشتركات تاريخي و فرهنگي،‌ تسهيل مناسبات فيمابين در ابعاد مختلف را مهم برشمرده و ضمن تاكيد بر نقش مجالس دو كشور در خصوص وضع قوانين مورد نياز و يا اصلاح قوانين موجود براي تسهيل روند مذاكرات پارلماني توافق نمودند.
3- طرفين علاقمندي خود را براي هماهنگي و همكاري مجالس دو كشور در مجامع بين‌المللي نظير اتحاديه بين‌المجالس جهاني با هدف اتخاذ مواضع مشترك در قبال موضوعات مهم بين‌المللي اعلام داشتند.
4- طرفين همكاري ميان مراكز تحقيقاتي مجالس دو كشور را مورد تاكيد قرار دادند، در همين راستا مجلس شوراي اسلامي اعلام آمادگي نمود تا تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ايران را در زمينه مسائل قانون‌گذاري و غيره در اختيار مجلس شوراي ملي (پارلمان) ارمنستان قرار دهد.
5- با توجه به تجربيات خوب پارلماني دو كشور، طرفين در خصوص انتقال اين تجربيات به يكديگر و تبادل اطلاعات و توانمندي‌ها در خصوص تقويت مديريت پارلماني و شيوه قانون‌گذاري و نوسازي آن‌ها از طريق برگزاري نشست‌هاي منظم كارشناسي ميان مديران و كارشناسان دو مجلس توافق نمودند.
6- طرفين پيرامون تلاش دو مجلس براي تدوين قوانين مشابه جهت تسهيل سرمايه‌گذاري، مراودات مرزي، معاضدت قضايي و همكاري‌هاي تجاري و گمركي توافق نمودند.
7- طرفين ضمن حساس برشمردن تحولات منطقه‌اي و تبادل نظر پيرامون اين تحولات، بر تحكيم صلح و ثبات و امنيت در منطقه تاكيد نمودند.
8- روساي مجالس دو كشور توافق نمودند به منظور پيگيري توسعه روند مناسبات پارلماني و ايجاد نقشي فعال در زمينه گسترش ديپلماسي پارلماني در چارچوب ابعاد پارلماني همكاري‌هاي بين‌المللي سالانه يك بار در پايتخت‌هاي دو كشور تشكيل جلسه دهند.
اين يادداشت تفاهم در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي و ارمني كه هر دو از اعتبار يكسان برخوردارند تهيه و در تاريخ 8 مهرماه 1388 برابر با 30 سپتامبر 2009 در تهران به امضاء رسيد».

رييس مجلس ملي ارمنستان نتايج سفرش به ايران را بسيار خوب توصيف كرد
رييس مجلس ملي ارمنستان نتايج ديدار اخيرش از جمهوري اسلامي ايران را بسيار خوب توصيف كرد و خواستار تقويت هر چه بيشتر مناسبات و همكاري ها مشترك ميان تهران و ايروان شد.
آبراميان روز جمعه دهم مهر ماه، پس از عزيمت به كشورش، در يك كنفرانس مطبوعاتي در ايروان، سطح روابط ايران و ارمنستان را عالي ارزيابي كرده و از روند گسترش همكاري هاي دو كشور ابراز خرسندي كرد.
رييس مجلس ملي ارمنستان با اشاره به ديدارش با "علي لاريجاني" رييس مجلس شوراي اسلامي ايران اظهار داشت: در اين ديدارتفاهم نامه اي در باره تبادل تجربيات و گسترش همكاري ها ميان كميسيون هاي پارلماني دو كشور امضا شد.
وي نقش مجالس ايران و ارمنستان را در گسترش و تحكيم همكاري هاي دوجانبه عالي ارزيابي كرد.
آبراهاميان افزود: از رييس مجلس شوراي اسلامي دعوت كرده تا آخر سال جاري ميلادي از ارمنستان ديدار كند.
رييس مجلس ملي ارمنستان همچنين گفت كه در ديدار با همتاي ايراني خود در باره برگزاري نشست سه جانبه روساي شوراهاي امنيت ملي و مجالس سه كشور جمهوري اسلامي ايران، روسيه و ارمنستان گفت وگو كرد.
آبراهاميان گفت: در ديدار با دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران نيز پيام تبريك "سرژ سركيسيان" رييس جمهوري ارمنستان را به مناسبت انتخاب مجدد وي، به ايشان ابلاغ كرده است.
وي اظهار داشت: در اين ديدار مسايل مربوط به احداث خط آهن ايران - ارمنستان، فعاليت خط لوله گاز ايران - ارمنستان و احداث نيروگاه برق بر رودخانه ارس مورد بحث قرار گرفت.

اسراييل، تركيه را تهديد به افشاي مدارك نژادكشي ارمنيان كرد

در راستاي تنش اخير بين اسراييل و تركيه، تل‌آويو تهديد كرد كه اسناد و مداركي دال بر نسل‌كشي ارمني‌ها توسط ترك ها منتشر خواهد كرد.
به گزارش پرس.تي.وي از بيروت، در ادامه تنش سياسي اخير بين تركيه و اسراييل و اقدام تركيه در حذف اسراييل از رزمايش نظامي ناتو در خاك اين كشور، تل‌آويو دست به تحركات گسترده‌اي عليه تركيه زده است.
در جديدترين اقدام، اسراييل اعلام كرد: مستندات و مداركي محرمانه در اختيار دارد،‌ كه نشان مي‌دهد تركيه در حق ارمني‌ها مرتكب نسل‌كشي شده است.
تل‌آويو با اعلام اين خبر، ضمن مخاطب قرار دادن تركيه تهديد كرد كه در زمان مناسب اقدام به انتشار اين اسناد محرمانه مي‌كند.
پرس تي وي مي افزايد: "در روز 24 مهر ماه نيز صدها دانشجوي اسراييلي در برابر سفارت تركيه در تل‌آويو دست به تظاهرات زده و پلاكاردهايي را به همراه داشتند كه حاوي شعارهايي در محكوميت نسل‌كشي ارمنيان و كردها توسط دولت عثماني بود".
البته از ديرباز ارامنه به وجود اسنادي مربوط به نژادكشي ارمنيان در اسراييل اعتقاد داشتند و مقالات و كتاب هايي نيز درباره نقش صهيونيست ها در نژادكشي ارمنيان به رشته تحرير در آمده است، اما اين اولين باري است كه دولت اسراييل رسماً بدان اذعان مي نمايد.ْ
در همين ارتباط "عبدالرحمن الراشد" مقاله نويس روزنامه "الشرق الاوسط" طي مقاله اي تحت عنوان "آيا تركيه در حال دور شدن از اسراييل است؟" مي نويسد: "تركيه در يك اقدام نامفهوم، نام اسرائيل را از ليست كشورهايي كه در مانور ناتو در تركيه شركت مي‌كنند، حذف كرد، مانوري كه از اهميت زيادي برخوردار است. اكنون اين سؤال مطرح است كه چرا تركيه چنين تصميمي را گرفته است؟ چرا آنها تصميم دارند دوستان اسرائيلي خود را عصباني كنند؟ آيا تركيه امروز در صدد دست كشيدن از روابط خوب خود با اسرائيل است يا اينكه اين اقدام يك تاكتيك سياسي مقطعي براي رسيدن به اهدافي موقت است؟ آيا همانطور كه برخي رسانه‌ها نقل مي‌كنند اين موضع حاكي از تضاد بين نخست‌وزير اسلام‌گرا و سازمان نظامي و امنيتي لائيك تركيه است؟".
وي مي افزايد: "به نظر من، فقط يك دليل مي‌تواند اين اقدام نامهفوم تركيه را توجيه كند. تركيه مي‌خواهد اسرائيل را به اين خاطر كه آنكارا را از ميانجيگري در مذاكرات اين رژيم با سوريه محروم كرده، مجازات كند".
الراشد در ادامه مي نويسد: "شايد اعراب اين موضع تركيه را به نحو ديگري تفسير كنند، ولي نبايد فراموش كنند كه تركيه اولين كشور منطقه بعد از ايران در زمان شاه بود كه با اسرائيل روابط عادي برقرار كرد و از آن وقت تا كنون اين كشور روابط بسيار خوبي با اسرائيل داشته است. تركيه در همه جنبه‌ها از نظامي گرفته تا امنيتي، اقتصادي و ديپلماتيك روابط مثبت و خوبي با اسرائيل داشته است. اسرائيل نه تنها سفارتخانه بلكه دو كنسولگري در تركيه دارد كه يكي در آنكارا و ديگري در استانبول است. اسرائيل همچنين تجهيزات نظامي پيشرفته‌اي به تركيه مي‌فروشد و در مقابل تركيه به اسرائيل اجازه مي‌دهد كه از حريم هوايي اش براي انجام مانورهاي هوايي استفاده كند؛ زيرا مساحت سرزمين‌هاي اشغالي كم است و امكان انجام مانورهاي هوايي آموزشي براي اين رژيم وجود ندارد".
الراشد ضمن تأكيد بر آن كه روابط كشورها دايماً تغيير مي كند، مي نويسد: "حتي سازمان‌هاي امنيتي اسرائيل به تركيه كمك كردند تا "عبدالله اوجالان"، رهبر پ.ك.ك. را دستگير كرده و به تركيه انتقال دهند". و سپس مي افزايد: اما اينك، "يكي از فرماندهان نظامي اسرائيل، خطاب به مسئولان تركيه مي گويد: "تركيه قبل از هر انتقادي از اسرائيل بايد به گذشته خود بنگرد،‌ تا به ياد بياورد كه شمال قبرس را اشغال كرده و به كردها و ارامنه ظلم كرده است".

روياي پانتوركيست ها

اخيراً يك لوح فشرده آموزشي به پيوست كتاب هاي درسي از سوي اداره آموزش و پرورش ملي شهر استانبول در مدارس تركيه توزيع گرديده است، كه بسيار جنجال برانگيز بود. در اين لوح جمهوري ارمنستان به همراه قراباغ، جمهوري خود مختار نخجوان، بخش هاي از جمهوري گرجستان و از آن جمله بندر باتومي، كل جزيره قبرس، بخش هاي از خاك يونان، بلغارستان و مناطقي ازشمال عراق از جمله موصل و كركوك در سرحدات تركيه جاي داده شده اند.
به نوشته جرائد تركيه اين سي دي ها به همت "آتا اوزر" مدير كل اسبق اداره آموزش و پرورش ملي استانبول و در چارچوب برنامه ارتقا سطح آگاهي اولياي دانش آموزان تهيه و در اختيار مدارس قرار گرفته بود.
روزنامه "مليت" در شماره 30 دسامبر (8 مهر) خود تحت عنوان "اين هم طرحي براي موصل و كركوك" در خصوص اين موضوع نوشت: "هنوز معلوم نيست كه اين نقشه توسط چه كسي تهيه شده، ولي مشخص است كه وزارت آموزش و پرورش تركيه مسئول اين مساله است. "معمر ييلدز" مدير كل اداره كل آموزش ملي استانبول كه به تازگي به اين پست منصوب شده، دستور پيگيري اين مساله را داده است. وي با اشاره به اينكه با ديدن اين نقشه بحت زده شده و هرگز مايل به بروز چنين مساله‌اي نيست حتي اگر چنين حركتي نه در مورد نقشه كشورمان بلكه در مورد ديگر كشورها نيز صورت بگيرد غير قابل قبول خواهد بود". وي ضمن اظهار تاسف در اين رابطه گفته است: "اين مسئله ثمره اشتباه بزرگي بود كه نمي بايست صورت مي گرفت زيرا اين نقشه مي‌تواند باعث بروز مباحثات گوناگوني در سطح وسيع گردد".
اين مقام ارشد آموزشي با معرفي وزارت آموزش و پرورش تركيه به عنوان مسئول مستقيم چنين پيشامدي، از شروع بررسي اين مساله خبر داده است.
اما جالب اينكه "اشتباهات" اين نقشه تنها زماني برملا گرديد كه آن در اينترنت جاي گرفت. حتي چاپ اين نقشه در كتابچه آموزشي كه به همراه اين سي دي ها در اختيار دانش آموزان قرار گرفته بود، توجه كسي را به اشتباهات آن جلب نكرد. به عقيده نويسنده روزنامه "مليت" توزيع اين سي دي ها و كتابچه همراه آن در وهله نخست نشان دهنده اين مسئله است كه شايد هيچ كس به اين نقشه توجه نكرده كه البته جاي تعجب دارد و شايد هم كساني به اشتباهات آن پي برده بودند، اما در زمان مناسب ايرادات آن را به مسئولين گوشزد نكردند". (؟!) البته با توجه به مراسم خاصي كه براي معرفي و آغاز توزيع اين سي دي ها ترتيب داده شده بود اين نظر نگارنده مقاله فاقد وجاحت و منطقي به نظر نمي رسد. در مراسم معرفي و توزيع سي دي ها و كتابچه همراه آن كه در تاريخ 10 سپتامبر (19 شهريور) در مدرسه "آتاتورك" محله "چاپا" استانبول برگزار گرديد در كنار مقامات ارشد و محلي وزارت آموزش ملي، مربيان و معلمين اين مدرسه، اولياي دانش آموزان و نمايندگان رسانه هاي نوشتاري نيز حضور داشتند.
نويسنده مليت در ادامه مقاله با بررسي اشتباهات اينچنيني وزارت آموزش و پرورش كشور، مي نويسد: "توزيع اين لوح فشرده و كتابچه در بين مدارس ابتدايي با اين محتواي جنجالي و بحث انگيز اولين و تنها اشتباه وزارت آموزش و پرورش نبوده است. پيش از اين نيز اين وزارت خانه اشتباهات وحشتناك ديگري نيز مرتكب شده است. به عنوان مثال اين وزارت خانه در كتابهاي درسي چاپ شده امسال كه به صورت رايگان در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد به جاي 23 آوريل كه سالروز "حاكميت ملي و كودكان" مي باشد روز 29 آوريل را درج كرده اند. و اما نمونه ديگر اينكه، 29 اوت كه سالروز "پيروزي ملي" و يكي از اعياد بزرگ ملي كشور به شمار مي رود به كلي از فهرست اعياد حذف شده است.
در پايان مقاله نويس مليت مي نويسد: "نمي دانم چرا تاكنون مقامات وزارت آموزش و پرورش ملي كشور به اين درك نرسيده اند كه آموزش كاري بس مهم و خطير مي باشد. اگر اين نقشه باعث پديدار گشتن بحران و جنجالي بين المللي براي كشور گردد چه كسي پاسخگوي آن خواهد بود".

سردار رجب زاده در جمع نمايندگان اقليت هاي ديني: حساسيت ايجاد امنيت براي اقليت هاي ديني بيشتر از ديگران است.

نيمه دوم مهر ماه هر ساله به مناسبت هفته نيروي انتظامي، با همكاري اداره امور اقليت هاي ديني، نشستي مابين نمايندگان اقليت هاي ديني و فرماندهي نيروي انتظامي تهران برگزار مي گردد. در اين ديدارها معمولاً نمايندگان اقليت ها به بيان مشكلات خود پرداخته و نيز از زحمات نيروي انتظامي تقدير به عمل مي آورند.
در نشست امسال، كه در سالن اجتماعات مركز فرماندهي پليس تهران برگزار شده بود، جمعي از روحانيون ارمني، آشوري، زرتشتي و كليمي و نيز نمايندگاني از انجمن ها و مطبوعات وابسته به آن ها حضور داشتند، ابتدا آقاي سعيد تقوي، مسئول اداره امور اقليتهاي ديني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به سنت اين ديدارها گفت: سنگ بناي نشست هاي مشترك اقليتهاي ديني با فرماندهي نيروي انتظامي از زمان سردار طلايي نهاده شد. بعد از ايشان سردار رادان و امروز حضرتعالي به خوبي توانسته ايد اين خدمت را ادامه داده و تاكنون هيچگونه كم كاري از طرف نيروي انتظامي مشاهده نشده است.
تقوي با بيان اينكه نيروي انتظامي به صورت شبانه روز در خدمت اقليتهاي ديني بوده است اظهار داشت: به عنوان مثال چندي پيش فردي شيطان پرست با كشيدن اشكالي بر روي ديوار كليساي "ميناس" مقدس در ميدان ونك به اين مكان مقدس توهين كرده بود، كه طي نامه اي به نيروي انتظامي مساله را گزارش كرديم، كه خوشبختانه ظرف مدت 12 روز فرد مذكور دستگير شد.
تقوي طي سخنان خود همچنين گفت: متأسفانه نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي، به علت بررسي بحث مهم يارانه ها در مجلس، موفق به حضور در اين جلسه نشده اند.
سپس متن پيام ارسالي نمايندگان قرائت گرديد، كه طي آن نمايندگان هفته نيروي انتظامي را تبريك گفته و براي مجريان امنيت كشور آرزوي پيروزي كرده بودند.
پس از آن مسئول اداره اقليت ها به معرفي حضار پرداخته و از نماينگان ايشان دعوت نمود تا سخنان خود را ايراد نمايند. و در پايان رشته كلام را به سردار عزيزالله رجب زاده فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ سپرد.
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه حساسيت در خصوص ايجاد امنيت براي اقليت هاي ديني بيشتر از ديگران است، گفت: با توجه به اينكه هيچگونه فرقي ميان شهروندان مسلمان و غير مسلمان نيست نيروي انتظامي وظيفه تامين امنيت مراسم شهروندان غير مسلمان را نيز بر عهده دارد. وي افزود: تمام توان خود را در چهارچوب قانون براي ايجاد امنيت در مناسبت ها و مراسم هاي ملي و مذهبي اقليتهاي مذهبي پايتخت به كار مي بريم.
سردار رجب زاده با بيان اينكه به هيچ عنوان موضوع اقليت و اكثريت در كشور مطرح نيست اظهار داشت: اقليت هاي ديني به هيچ عنوان از ساير آحاد مردم ايران جدا نبوده و مدرك اثبات آن شهدا و جانبازاني از جوامع اقليتهاي ديني است كه در راه دفاع از ميهن اسلامي جان خود را فدا كرده اند.
وي در ادامه افزود: اينجانب در طول يك سالي كه وظيفه خدمتگذاري به شهروندان تهراني را در حوزه امنيت و انضباط شهر بر عهده دارم مطلب خاص يا گله مندي از طرف اقوام غير مسلمان به بنده گزارش نشده است كه اين نشان از تعامل ميان نيروي انتظامي تهران بزرگ و جوامع اقليتهاي ديني دارد. اما در صورتي كه موردي از سوي اقليت‌ها به ما گزارش شود، حتما درخواست آنها را در اولويت قرار خواهيم داد."
وي تصريح كرد: بهتر است برگزاري اين جلسات در طول سال چند بار انجام شود تا مشكلات كوچك و بزرگ سريعتر رفع گردد.
سردار رجب‌زاده، به لزوم همكاري نيروي انتظامي و اقليت‌هاي ديني براي رفع مشكلات احتمالي اشاره كرد و افزود: "ما آمادگي داريم تا مشكلات را با همكاري يكديگر حل كنيم."
در پايان اين نشست نمايندگان اقليت‌هاي ديني ضمن اهدا لوحي از زحمات سردار رجب زاده قدرداني نموده و با ايشان، ديگر فرماندهان نيروي انتظامي و مسئول اداره امور اقليت هاي ديني عكس يادگاري گرفتند.

عدم توافق احزاب سياسي مخالف دولت تركيه درباره بهبود روابط با ايروان

روزنامه "يني شفق" چاپ استانبول طي گزارشي در شماره 17 سپتامبر (26 شهريور) خود نوشت:‌ "احمد داووداوغلو"،‌ وزير امور خارجه تركيه نتوانست احزاب سياسي مخالف دولت را در مورد بهبود روابط با ايروان كاملا قانع كند.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه يني شفق داوداوغلو روز سه شنبه 15سپتامبر (24 شهريور) با سران احزاب جمهوريخواه خلق،‌ دمكراتيك چپ و سعادت و يك روز پيش ار آن نيز با سران احزاب دمكرات و اتحاد بزرگ ديدار و سياستهاي دولت "اردوغان" در خصوص بهبود روابط با ايروان را براي آنان تشريح كرد.
سران احزاب مخالف دولت در ديدار با داوداوغلو تاكيد كردند،‌ كه پيش از برقراري روابط رسمي سياسي ميان آنكارا و ايروان "اشغال منطقه قراباغ كوهستاني بايد پايان يابد".

عاشيقلار ايراني هم به نام آذربايجان ثبت شد؛ آيا اين حكايت ادامه دارد؟

چند هفته بيشتر نيست كه شاهد ثبت پرسش برانگيز موسيقي زيباي "عاشيقلار" آذربايجان، يادگار دوره شاه اسماعيل صفوي، به عنوان يكي از ارزشمندترين ميراث هاي معنوي ايران زمين، به نام كشوري هستيم كه در طول تاريخ نه سرزمين آذربايجان بلكه همواره با نام آران و شروان ناميده شده است.
به گزارش "تابناك"، همان گونه كه تلاش هاي پيگير تركيه را در ترك معرفي كردن مولاناي پارسي گوي و تلاش هاي كشورهاي عرب را در تملك دانشمندان ايراني از جمله بوعلي سينا، رازي، بيروني و ... و غارت پنهان و آشكار و حراج ميراث فرهنگي ارزشمند ايران زمين به وسيله بسياري از كشورهاي دنيا به ويژه روسيه و انگليس را شاهد بوده ايم، اكنون به نظر مي رسد قرعه دست اندازي بر ميراث ايرانيان به نام مناطق نيمه شمالي ايران زمين خورده است.
موسيقي "عاشيقلار" كه با زيبايي و حركت و ريتمي بسيار دلنشين، قرن ها است كه در منطقه آذربايجان اصيل و حقيقي شامل تبريز، اروميه و اردبيل نواخته مي شود و ترنم آن تار و پود وجود همه ايرانيان آذري زبان و غير آذري زبان را به وجد و تحسين وا مي دارد، با تلاش هاي پيگير و بي سر و صداي دولت اران و شروان تاريخي، جمهوري آذربايجان كنوني و انفعال و بي تفاوتي مسئولان ايراني با نام آن كشور به ثبت جهاني رسيده است.
تابناك مي نويسد: نمي توان پذيرفت كه مسئولان ايراني بگويند ما در تلاشيم از دولت باكو خواهش كنيم كه ايران را هم در ميراث معنوي موسيقي عاشيقلار با آنها شريك كرده و به نام هر دو ثبت كنند!
در حالي كه مسئولين امر در كشورمان خود را متعهد به ارسال كمك هاي انسان دوستانه به آذربايجان مي دانند، اما در حوزه فرهنگي بسياري از نمادهاي فرهنگي، تاريخي ايران زمين در آن كشور، از جمله شاعر بزرگ پارسي گوي نظامي گنجوي و زادگاه او با غفلت و بي توجهي كامل روبه رو مي شود.
حال پرسش اين جاست كه چرا سازمان ميراث فرهنگي در معرفي، ثبت و تبليغ براي خانه و زادگاه نظامي گنجوي، همان گونه كه خود نوشته در روستاي تاد شهرستان تفرش ايران واقع است، نه تنها هيچ حركتي انجام نمي دهد بلكه حتي اين خانه بسيار ارزشمند ملي تاريخي مرمت هم نمي شود و هم اكنون در معرض نابودي كامل قرار گرفته و حتي بسياري از ايرانيان از وجود خانه نظامي در ايران هم بي خبرند؟
آيا نابودي اين خانه و موارد مشابه نمي تواند ادعاهاي آتي ديگران را در تصاحب ديگر ميراث و مشاهير بزرگ ايران زمين به دنبال داشته باشد؟
تابناك در ادامه مي افزايد: بايد توجه داشته باشيم كه بي توجهي به ميراث معنوي و فرهنگي ايران زمين، مانند جشن مهرگان ـ شانزدهم مهرماه ـ كه پس از نوروز به عنوان بزرگ ترين جشن ايراني و بازمانده‌اي از آيين مهر در ايران باستان شناخته مي شود سبب خواهد شد كه چنين آيين هايي در آينده نه چندان دور، همانند موسيقي "عاشيقلار" توسط ديگر كشورها كه تنها بخش كوچكي از فرهنگ ايران باستان را در خود جاي داده اند مصادره شود.

ادامه اقدامات ضد ايراني

برخي جريانات ضدايراني فعال در جمهوري آذربايجان به تازگي با تهيه فيلمي موهن و مستهجن از يك زن ايراني آن را به صورتي گسترده منتشر كرده اند. داستان اين فيلم درخصوص ارتباط يك زن ايراني با يكي از نيروهاي پليس جمهوري آذربايجان است. چندي پيش نيز شبكه هاي تلويزيون اين جمهوري در اقدامي شبهه برانگيز اقدام به پخش فيلم هاي هاليوودي ضد ايراني كردند. به طور نمونه شبكه "آزاد تي وي" فيلم "300" را در سالروز پيروزي انقلاب اسلامي پخش كرد. شبكه هاي ديگر آذربايجان از جمله شبكه تلويزيون دولتي "آز تي وي" نيز در ادامه اين اقدامات ضد ايراني فيلم "اسكندر" را كه در آن ايرانيان را بزدلان و ترسوهايي به تصوير مي كشد كه اسير ترفند هاي يونانيان شده و در مدت 10 دقيقه شكست مي خورند را پخش كردند.ْ
لازم به ذكر است: كه در دوبله آذري اين فيلم ها هم دستكاري شده و حتي بيش از نسخه هاليوودي تحريف هايي تاريخي از سوي مترجمين جمهوري آذربايجان در آنها اعمال مي شود. در حالي كه فيلم هاي اينچنيني با اهداف و تبليغات سياسي هدفمند تهيه و در ژانر سرگرمي قرار مي گيرند و فاقد ارزش و استناد تاريخي هستند.

خودكشي سياسي

گورشاد توزمن، معاون حزب حاكم عدالت و توسعه در امور روابط بين الملل و عضو مجلس ملي تركيه در ديدار با نمايندگان پارلمان جمهوري آذربايجان به آنان اطمينان داد كه آنكارا هرگز گامي در تضاد با منافع جمهوري آذربايجان بر نخواهد داشت. توزمن در ديدار نمايندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس ملي تركيه با نمايندگان پارلمان جمهوري آذربايجان كه اواخر مهر ماه به تركيه سفر كرده بودند، گفت: "برداشتن هر گونه گامي بر عيله منافع آذربايجان به معناي خودكشي سياسي رهبران تركيه خواهد بود". توزمن تاكيد نمود: كه مناسبات و روابط ميان تركيه و آذربايجان فقط بر اساس تعلقات و وابستگي هاي نژادي و احساسي پي ريزي نشده، بلكه رهبران سياسي تركيه ضمن مد نظر داشتن نكات فوق، در برداشتن گام هاي خود منافع ملي آذربايجان را نيز مد نظر دارند.
در اين ديدار نمايندگان پارلمان آذربايجان ضمن بيان نگراني و ناخشنودي خويش از امضاي تفاهم نامه توسعه مناسبات ميان تركيه و ارمنستان، خاطرنشان نموده اند كه آذربايجان مخالف بازگشايي مرز زميني ميان تركيه و ارمنستان نيست، اما تاكيد مي كند كه اين امر بايد بعد از رهايي اراضي اشغالي(؟!) آذربايجان صورت گيرد. نمايندگان پارلمان جمهوري آذربايجان از همتايان تركيه اي خويش خواهش نموده اند كه تا زمان تخليه اراضي اشغالي آذربايجان از طرف ارمنستان از تصويب تفاهم نامه فوق اجتناب ورزند.

غير قابل قبول

كمال فاحرگنج، مشاور وزير فرهنگ تركيه در باكو به خبرگزاري "ترندنيوز" گفت: "توهين به پرچم ملي آذربايجان غير قابل قبول است. پرچم آذربايجان پرچمي تركي است. ما عاملان اين امر را به شدت سرزنش مي نماييم و در عين حال خاطر نشان مي كنيم كه ممنوعيت برافرازي و حمل پرچم آذربايجان در مسابقه تيم هاي ملي فوتبال تركيه و ارمنستان ربطي به حكومت تركيه ندارد". به گفته "فاحرگنج" توهين به پرچم آذربايجان گناهي نابخشودني است و كشورش در هيچ شرايطي خواهان سردي روابط با آذربايجان نمي باشد".
ياد آور مي گردد: كه در مسابقه تيم هاي ملي فوتبال ارمنستان و تركيه كه در تاريخ 14 اكتبر در شهر "بورساي" تركيه برگزار گرديد ماموران انتظامي بنا به درخواست فيفا (فدراسيون جهاني فوتبال) از ورود پرچم جمهوري آذربايجان و يا هر پارچه نوشته اي كه خارج از عرف مسابقه بود به محل مسابقه ممانعت به عمل آوردند و در مواردي نيز پرچم اين جمهوري را از دست تعدادي از تماشاگران جمع آوري كرده بودند. در واكنش به اين مسئله وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان روز بعد از مسابقه يادداشت اعتراضيه اي به سفارت تركيه در باكو ارسال نمود.

وضع عجيب

نخستين نشست روساي مجالس كشورهاي ترك زبان، در تاريخ 29 سپتامبر (7 مهر) در باكو برگزار گرديد.
در اين نشست يك روزه كه روساي مجالس كشورهاي تركيه، قزاقستان، قرقيزستان وآذربايجان شركت كرده بودند، راهكارهاي نزديكي هر چه بيشتر اين كشورها بررسي شد. جمهوري هاي تركمنستان و ازبكستان به دلايل اعلام نشده، در اين جمع حضور نداشتند.
تصويب بودجه سالانه 300 هزار يورويي براي سازماندهي تشكل مجالس كشورهاي ترك زبان و تعيين قزاقستان به عنوان ميزبان سال آينده اين نشست از جمله مصوبات اين نشست بود.
نكته جالب آنكه چون شركت كنندگان در اين نشست زبان همديگر را نمي فهميدند، تصويب كردند كه جلسات آن به زبان روسي برگزارشود.
اكتاي اسداف،‌ رييس مجلس ملي آذربايجان در توجيه اين وضع عجيب گفت: "هر چند ما روساي مجالس كشورهاي ترك زبان امروز به زبان و لهجه هايي سخن مي گوييم كه متوجه منظور يكديگر نمي شويم و نياز به مترجم داريم اما اميدواريم روزي برسد كه همه ما بتوانيم به يك زبان قابل فهم براي همديگر سخن بگوييم".

حل مناقشه قراباغ بدون همكاري كشورهاي منطقه غير ممكن است

دكتر "محمدباقر بهرامي"،‌ سفير كشورمان در باكو حل مناقشه قراباغ كوهستاني را بدون همكاري كشورهاي منطقه غير ممكن دانست.
بهرامي در كنفرانس مطبوعاتي خود،‌ كه در مركز مطبوعاتي خبرگزاري "ترند" جمهوري آذربايجان برگزار شده بود،‌ گفت: "كشورهاي خارجي 17 سال است كه براي حل مناقشه قراباغ كوهستاني تلاش مي كنند، اما تا به امروز هيچ نتيجه اي بدست نياورده اند. حل اين مناقشه تنها با همكاري كشورهاي منطقه امكان پذير است".
سفير كشورمان در باكو افزود: "دولت هايي كه هيچ رابطه اي با منطقه ندارند، در پي منافع خود در اين منطقه هستند. اعضاي گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا نمونه اي از اين دولت ها مي باشند".
وي خاطر نشان ساخت: "بي شك، مناقشه قراباغ كوهستاني بايد در چارچوب تماميت ارضي آذربايجان حل شود. ايران هميشه از تماميت ارضي آذربايجان حمايت كرده و خواهد كرد".
به گفته بهرامي، روابط ارمنستان و ايران بر خلاف منافع آذربايجان نمي باشد، ما دو كشور همسايه هستيم، ايران براي حل صلح آميز اين مناقشه به طور جد تلاش مي كند.

جلب افكار عمومي جهان

نوروز محمداف،‌ رئيس شعبه روابط بين المللي نهاد رياست جمهوري آذربايجان در مصاحبه با خبرگزاري "ترند" گفت: "آذربايجان قصد دارد با طرح مناقشه قراباغ كوهستاني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد افكار عمومي جهان را به اين موضوع جلب نمايد".
محمد اف در اين باره گفت: "جلب حمايت افكار عمومي جهان درباره مناقشه قراباغ كوهستاني هم براي تحت فشار قرار دادن ارمنستان و هم به دليل آن كه عدم حل اين مناقشه بيست ساله به وجهه سازمان ملل متحد و نفوذ جهاني آن خدشه وارد مي كند، ضرورت دارد".
محمداف در بخش ديگري از مصاحبه خود اظهار داشت: "ارمنستان سالهاست كه در رابطه با حل مناقشه قراباغ كوهستاني رياكاري كرده (؟!) و با توسل به بهانه هاي واهي (؟!) به افكار عمومي جهان و حقوق بين الملل اهميت نمي دهد". (؟!) وي افزود: "نبايد از دولتي كه به حقوق بين المللي اهميت نمي دهد انتظار برداشتن گام هاي قطعي داشت". (!)
محمداف تأكيد كرد: "ارمنستان بايد درك كند كه دير يا زود مجبور به تخليه اراضي اشغالي (؟!) آذربايجان خواهد بود و نخواهد توانست اين اراضي را مدت زمان زيادي در اشغال نگه دارد". (؟!)

تحليلگر روزنامه مليت: "فراموشي قراباغ به نفع آذري ها خواهد بود"

كادري گورسل، تحليلگر روزنامه "مليت" چاپ تركيه آذربايجاني ها را به فراموش كردن اميد دسترسي قراباغ فراخواند. گورسل در مقاله اي تحت عنوان "فراموش كردن قراباغ به نفع آذري ها خواهد بود" مي نويسد: "آذربايجان نمي تواند قراباغ را نه از طريق سياسي، نه محاصره اقتصادي و نه جنگ تحت كنترل خود درآورد و پيش بيني چنين امري در آينده نيز غير محتمل به نظر مي رسد".
به گفته اين تحليلگر ترك، آذربايجان مي تواند از طريق سياسي اراضي همجوار قراباغ كوهستاني را به شرط حفظ ارتباط زميني بين ارمنستان و قراباغ تحت كنترل خود در آورد.
گورسل معتقد است، باكو با موضع تند خود نمي تواند به نتيجه مطلوب برسد. وي مي گويد: "همانطور كه تركيه به يونان و جهان در خصوص مسله قبرس مي گويد، ‌بازگشت به وضيعت قبل از سال 1974 امكان پذير نيست، به برادران آذريجاني خود نيز بايد بگوييم كه احياي وضيعت قراباغ به پيش از سال 1992 ممكن نيست".

تاكيد آمريكا بر حمايت از روند عادي سازي روابط تركيه و ارمنستان

جيمز جفري،‌ سفير آمريكا در تركيه بر حمايت كشورش از روند عادي سازي روابط ميان تركيه و ارمنستان تاكيد كرد. به گزارش پايگاه اينترنتي تلويزيون كانال 7 تركيه جيمز جفري پس از اين ديدار با "محمد علي شاهين"،‌ رئيس مجلس تركيه كه در تاريخ 15 سپتامبر در آنكاراصورت گرفت در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينكه هفته گذشته براي رايزني با مقامات كشورش به واشنگتن سفر كرده بود، تاكيد كرد، واشنگتن به توسعه همكاري ها با تركيه بسيار اهميت مي دهد. وي در پاسخ به سوالي درباره تلاش ها براي عادي سازي روابط آنكارا و ايروان گفت،‌ كشورش به حمايت سياسي از اين روند ادامه مي دهد و اميدوار است تلاش هاي دو كشور براي عادي سازي روابط ادامه يابد.

سرژ سركيسيان: در مناقشه قراباغ راه حلي كه ارامنه را با خطر مواجه كند نخواهيم پذيرفت.

رئيس جمهور ارمنستان تاكيد كرد ، كشورش در قراباغ كوهستاني راه حلي كه ارامنه را با خطر مواجه كند، نخواهد پذيرفت. به گزارش شبكه تلويزيون تي آر تي تركيه، رييس جمهور ارمنستان در مصاحبه با نشريه "آرمنين ريپورتر" چاپ نيويورك گفت:‌ "تلاش براي به رسميت شناخته شدن قتل عام سال 1915 ميلادي در تركيه عثماني به عنوان نسل كشي نيز از دستور كار دولت ارمنستان خارج نخواهد شد". وي افزود:‌ "به رسميت شناخته شدن اين موضوع سياست ملي ارمنستان است".

تبرئه

دادگاه عالي تركيه راي دادگاه بدوي عليه "اورهان پاموك"، نويسنده نامي و برنده جايزه ادبيات نوبل سال 2006 مبني بر پرداخت غرامت را لغو كرد. چند ماه پيش يكي از شعب دادگاه منطقه شيشلي استانبول پاموك را به جرم "توهين به احساسات و شان ملت ترك" تحت پيگرد قضايي قرار داده و محكوم به پرداخت غرامت نمود.
اورهان پاموك در سال 2005 در مصاحبه با يك نشريه سويسي صراحتاً به موضوع قتل عام ارمنيان و لزوم بررسي و صحبت آزادانه در باره وقايع تاسف بار سال 1915 اشاره كرده و گفته بود: "در تركيه بيش از يك و نيم ميليون ارمني و نزديك به سي هزار كرد به قتل رسيده اند".
بعد از اين سخنان، پاموك بارها از سوي مراجع قضايي تحت پيگرد قرار گرفته و تقريباً هر سال 3 الي 4 پرونده شكايت عليه وي به جريان افتاده است. آخرين مورد شكايت عليه پاموك چند ماه پيش از سوي ريس انجمن موسوم به "انجمن مادران شهداي استانبول" و "كمال كرينچيز"، از وكلايي كه نامش بعدها در فهرست متهمان پرونده تشكيلات غيرقانوني شبه نظامي "ارگنه كن" به ميان آمد، مطرح گرديد. شاكيان در شكايت خود خواهان دريافت 36 هزار ليره خسارت از پاموك شده بودند. دادگاه بعد از مدتها بالاخره اعلام كرد كه "هيچ كس صرفاً به دليل اين كه تبعه تركيه است نمي تواند با استناد به ماده 301 قانون كيفري درخواست دريافت خسارت كند".
به دنبال اين اظهار نظر و صدور راي برائت، شاكيان به دادگاه عالي شكايت بردند كه اين دادگاه نيز نهايتاَ پاموك را از اتهامات مبرا و حكم به برائت وي داد.