۱۳۸۸ آبان ۵, سه‌شنبه

چرا ارامنه با پروتكل امضا شده مخالفند ؟

امضاي پروتكل هاي "برقراري روابط ديپلماتيك" و "توسعه مناسبات" مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه در روز 10 اكتبر سال جاري (18 مهر)، در شهر زوريخ سوئيس، بازتاب گسترده اي در رسانه هاي جهان، به ويژه ارمنستان، تركيه و جرايد چاپي و اينترنتي ارامنه دياسپورا (ارامنه خارج از ارمنستان) داشت.
امضاي پروتكل هاي ياد شده هر چند موجب مسرت "احمد داووداغلو"، وزير امور خارجه تركيه و نيز ديگر نمايندگان حاضر در مراسم رسمي امضا از جمله "هيلاري كلينتون"، وزير امور خارجه آمريكا، "سرگئي لاوروف"، وزير امور خارجه روسيه، "برنارد كوشنر"، وزير امور خارجه فرانسه، "كالمي ري"، وزير امور خارجه سوئيس، "ساموئل زوگبار"، وزير امور خارجه اسلووني و رئيس شوراي اروپا و بالاخره "خاوير سولانا"، نماينده عالي سياست مشترك خارجي و امنيت اتحاديه اروپا گرديد، اما اهداف پنهان و آشكار آنكارا از نزديكي به ايروان و نكات سوال برانگيز ثبت شده در پروتكل ها و نيز فشارهاي واضح غرب بر ارمنستان براي تأييد آن ها، همه و همه باعث شد كه خنده از لبان "ادوارد نالبانديان"، وزير امور خارجه ارمنستان محو شده و نگراني بر چهره او نقش بندد، آن چه از ديد هيچ كدام از حاضران در اجلاس و به خصوص خبرنگاران و دوربين ها پنهان نماند. از همان زماني كه متن پروتكل ها براي آگاهي عموم به رسانه ها سپرده شد كليه سازمان ها، گروه ها و احزاب ملي ارمني، احزاب اپوزيسيون ارمنستان و اصولاً هر ارمني كه درد وطن داشت عليه اين پروتكل ها نداي مخالفت سر داد. از سويي در مراسم امضا پروتكل ها، وزير امور خارجه تركيه سرمست از پيروزي نزديك خواست گامي نيز جلوتر نهاده و مسئله قراباغ را در سخنراني سه دقيقه اي خود مطرح كند كه با واكنش تند وزير خارجه ارمنستان روبرو شده و بالاخره با ميانجي گري خانم كلينتون مسئله خاتمه يافت و با نزديك به چهار ساعت تأخير، بدون سخنراني هاي پيش بيني شده سه دقيقه اي، پروتكل ها به امضا رسيد.
هر چند بسياري آگاهانه يا ناآگاهانه امضاي پروتكل هاي توسعه مناسبات مابين ايروان و آنكارا را اقدامي تاريخي در جهت صلح و دوستي ملت ها قلمداد مي كنند، اما واقعيت اين است كه خطوط پنهان اين پروتكل ها را نه تنها بانيان آمريكايي و سويسي آن و تركيه، بلكه ارمنيان نيز خوانده اند و همه نيك مي دانند كه حق يك ملت را با پروتكل هاي اينچنيني نمي توان پايمال نمود و ملت ارمني در برابر اين ظلم سكوت نخواهد كرد. چرا سردمداران آنكارا پس از امضاي پروتكل ها قهقهه زدند؟ آيا آن ها واقعاً به فكر دست يافتن به صلحي پايدار بين دو ملت ارمني و ترك هستند؟ چرا ارامنه جهان با امضاي اين پروتكل ها مخالفت ورزيدند و حتي خواهان عزل وزير امور خارجه و ديگر چهره هاي دولتي ارمنستان كه در اين بين نقش داشتند شدند؟ آيا ارامنه با ايجاد رابطه ديپلماتيك با تركيه و نيز بازگشايي مرز مشترك دو كشور مشكل دارند؟ْ
در پاسخ به سوال آخر بايد گفت، اكثريت غريب به اتفاق نيروهاي سياسي ارمني موافق برقراري رابطه ديپلماتيك با تركيه هستند و در مورد بازگشايي مرزها نيز، علي رغم برخي نگراني ها، مخالفتي ندارند..
مشكل چيز ديگري است:
در پاراگراف سوم پروتكل برقراري روابط ديپلماتيك مابين ارمنستان و تركيه آمده است: "با تأكيد مجدد بر وظيفه متقابل و نيز چند سويه خود در احترام به تساوي، خودمختاري، عدم مداخله در امور داخلي ديگر دولت ها، احترام به اصول تماميت ارضي و تغيير ناپذير بودن مرزها،".
و اين يعني اينكه پس از امضاي پروتكل ارمنستان مجبور خواهد بود جمهوري قراباغ را به حال خود رها كند، چرا كه طبق پروتكل ارمنستان حق دخالت در امور ديگر كشورها را ندارد، و بر كسي پوشيده نيست كه منظور تنظيم كننده پروتكل قراباغ است و بس.
همچنين ارمنستان مي بايست از پي گيري حقوقي نژادكشي ارمنيان و نتايج آن يعني غصب ارمنستان غربي و مايملك ارامنه ساكن امپراتوري عثماني دست بردارد، چرا كه بايد به تماميت ارضي تركيه احترام بگذارد.
حق نخواهد داشت عليه تعرضاتي كه نسبت به ميراث فرهنگي ارمنيان در تركيه، آذربايجان و گرجستان اعمال مي شود اعتراض كند، چرا كه نبايد در امور داخلي ديگران دخالت كند.
و اما در پاراگراف پنجم همين پروتكل مي خوانيم: "با تأييد مجدد شناسايي متقابل مرزهاي مشترك حال حاضر بين دو كشور با تكيه بر پيمان هاي ذيربط بين المللي و حدود مشخص شده آنها،".
با اين جملات "بسيار ساده و كاملاً بي غرض" دولت ارمنستان براي اولين بار در تاريخ خود ضمن تأييد عهدنامه غير قانوني "قارص"، كه توسط ارمنستان شوروي، مجلس كبير تركيه و با "نظارت"؟! روسيه شوروي كه در آن زمان هيچكدام وجهه قانوني نداشتند به امضا رسيد، از بخش عمده اي از سرزمين هاي ارمنستان شرقي از جمله "قارص"، "آرداهان"، "آردوين"، "سورمالو"، كه كوه آرارات نيز در آن قرار دارد و اينك در تصرف تركيه است و نيز "نخجوان" و بخش هايي از استان "ايروان" و "شارور"، كه بر اساس همين عهدنامه به آذربايجان سپرده شده است، دست مي شويد كه مطمئناً از ديد ارامنه جهان حركتي نابخشودني است و ادامه چنين روندي تنها به ايجاد شكاف ميان ارمنيان دامن زده و باعث روي گرداني ملت ارمني از حكام ايروان خواهد بود.
راه برون رفت از بحران:
با توجه به اينكه اين پروتكل ها پس از تأييد پارلمان هاي دو كشور رسميت مي يابند و نيز با توجه به رفتارها و خواسته هاي غير معقول آنكارا، ايروان مجبور است براي برون رفت از اين بن بست سياسي به خواست قاطع ملت ارمني تن در داده و از تأييد نهايي اين پروتكل ها امتناع ورزد، به خصوص آنكه از همان آغاز گفت و گوهاي دوجانبه "سرژ سركسيان"، رييس جمهور و نيز ديگر مسئولين ارمنستان بر برقراري روابط ديپلماتيك بدون پيش شرط تأكيد ورزيده اند، حال آن كه در پروتكل هاي مورد بحث تمامي پيش شرط هاي تركيه به طور ماهرانه اي گنجانده شده است و مسئولان بلند پايه آنكارا نيز از تكرار پيش شرط هاي خود ابايي ندارند.

متن پروتكل توسعه مناسبات مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه

جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه
با پيروي از پروتكل برقراري روابط ديپلماتيك مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه كه همان روز به امضا طرفين رسيد،
با مد نظر داشتن دورنماي روابط دو جانبه كه متكي بر اعتماد و احترام به منافع متقابل خواهد بود،
با تصميم بر گسترش و تعميق روابط دو جانبه در عرصه سياسي، اقتصادي، انرژي، حمل و نقل، فرهنگ، علوم، تكنولوژي و ديگر زمينه ها با تكيه بر منافع دو كشور،
با پشتيباني از گسترش همكاري هاي بين دو كشور در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي به ويژه در سازمان ملل متحد، سازمان امنيت و همكاري اروپا، شوراي اروپا، شوراي همكاري آتلانتيك اروپا و شوراي همكاري اقتصادي كشورهاي حاشيه درياي سياه،ْ ْبا احتساب هدف مشترك دو دولت براي همكاري در جهت تقويت ثبات و امنيت منطقه اي و نيز در جهت تامين رشد دايم و دموكراتيك منطقه،
با تصريح مجدد بر تعهد خود در جهت سر و سامان دادن به مناقشات و مباحث منطقه اي و بين المللي از طريق اقدامات مسالمت آميز بر اساس قوائد و اصول بين الملل،
با تصريح مجدد بر آمادگي خويش در جهت حمايت فعالانه از اعمال عمومي بين المللي در مقابله با تهديداتي كه امنيت و ثبات منطقه اي و بين المللي را به مخاطره مي افكنند، از جمله تروريزم، جرايم سازمان يافته درون ملي و نيز تجارت غيرقانوني مواد مخدر و اسلحه،
1- موافقت نمودند كه طي دو ماه پس از رسميت يافتن اين پروتكل اقدام به بازگشايي مرز مشترك خود نمايند.
2- و نيز موافقت نمودند:
- مابين وزراي امور خارجه دو كشور متناوباً مشورت هاي سياسي صورت پذيرد،
- - برقراري گفت و گو ميان دو ملت در جهت برقراري مجدد اعتماد متقابل در عرصه تاريخي، از جمله مطالعه و بررسي علمي و بي طرفانه اسناد و آرشيوهاي تاريخي در جهت مشخص نمودن مسايل موجود و نيز براي شكل دادن پيشنهادات،
استفاده حداكثري از امكانات دو طرف در امور راه ها، ارتباطات و شبكه ها و ساختارهاي انرژي و به كار گيري وسايل در جهت آن ها،
-توسعه بخشيدن به روابط حقوقي-پيماني با هدف حمايت از همكاري بين دو كشور،
- همكاري در عرصه هاي علوم و آموزش با تشويق گسترش روابط نهادهاي ذيربط و نيز تبادل دانشجو، متخصص و استاد و تلاش در جهت حفظ ميراث فرهنگي دو طرف با هدف برگزاري برنامه هاي فرهنگي مشترك،
- برقراري همكاري كنسولي، با تكيه بر كنوانسيون 1963 وين در مورد روابط كنسولي، با هدف ياري رساندن لازم به شهروندان دو كشور، - به كارگيري اقدامات واقعي و مشخص در جهت توسعه تجارت، توريسم و با هدف گسترش همكاري اقتصادي مابين دو كشور،
- گسترش گفت و گو و تحكيم همكاري ها در جهت حمايت از امور مربوط به محيط زيست،
3-موافقت نمودند كميسيون بين دولتي مشترك تشكيل دهند، كه داراي كميسيون هاي فرعي جداگانه با هدف اجرايي نمودن بند دوم اين پروتكل خواهند نمود. با هدف آماده سازي راه كارهاي كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن، دو ماه پس از روز آتي رسميت يافتن اين پروتكل كارگروهي با رهبري وزراي خارجه دو كشور تشكيل خواهد شد. پس از اجرائيت يافتن اين پروتكل، طي سه ماه اين راه كارها در سطح وزرا مورد تأييد قرار خواهند گرفت. اولين نشست كميسيون بين دولتي بلافاصله پس از پذيرش راه كارهاي مذكور تشكيل خواهد شد.
كميسيون هاي فرعي نيز فعاليت خود را در مدتي كمتر از يك ماه پس از تشكيل اولين نشست كميسيون بين دولتي آغاز خواهند نمود و تا پايان دوره خود به فعاليت ادامه خواهند داد.
در صورت لزوم، كارشناسان بين المللي در فعاليت هاي كميسيون هاي فرعي شركت خواهند كرد.
براي اجراي اين پروتكل با توافق طرفين زمان بندي و اجزا آن مشخص و ضميمه پروتكل شده است، كه بخش تفكيك ناپذير آن محسوب مي شود.
اين پروتكل و نيز پروتكل مربوط به برقراري روابط ديپلماتيك مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه همزمان و پس از تأييد و رد و بدل آن ميان طرفين از اولين روز ماه آتي آن رسميت و قدرت اجرايي مي يابد.
اين پروتكل در سه نسخه هم ارزش به زبان هاي ارمني، تركي و انگليسي تنظيم و به امضا رسيده است. در صورت وجود اختلاف نظر در تفسير مفاد پروتكل، ارجحيت با متن انگليسي است.
از طرف جمهوري ارمنستان:
از طرف جمهوري تركيه:
ضميمه:
زمان بندي و اجزا اجرايي نمودن پروتكل توسعه مناسبات في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه.

پروتكل در مورد برقراري روابط ديپلماتيك في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه
جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
با هدف برقراري روابطي بر اساس حسن هم جواري و توسعه همكاري دو جانبه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيرو بر اساس منافع ملت هاي خود و طبق پروتكل توسعه مناسبات، كه هم زمان امضا شده،
با استناد به قوانين سازمان ملل متحد، سند نهايي هلسينكي، بيانيه پاريس در باره اروپاي نوين، وظايف خود را بر عهده گرفته،
با تأكيد مجدد بر وظيفه متقابل و نيز چند سويه خود در احترام به تساوي، خودمختاري، عدم مداخله در امور داخلي ديگر دولت ها، احترام به اصول تماميت ارضي و تغيير ناپذير بودن مرزها،
با احتساب اين كه دو كشور، در جهت كمك به پايداري صلح، ثبات و امنيت در كل منطقه و ايجاد جوي از اعتماد و اطمينان، از به كار گيري قوه قهريه و تهديد به دور مانده، حامي حل مسالمت آميز مناقشات بوده و نيز بر اهميت ايجاد جو احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي واقفند،
با تأييد مجدد شناسايي متقابل مرزهاي مشترك بين دو كشور با تكيه بر پيمان هاي ذيربط بين المللي و حدود مشخص شده آنها،
با مهم شمردن تصميم خود در مورد گشايش مرزهاي مشترك،
با تصريح بر تعهد خود نسبت به دوري از سياست هايي كه با روح روابط حسن هم جواري در تضاد خواهد بود،
با محكوم نمودن تروريزم، ظلم و افراطي گري در تمامي وجوه آن، مستقل از دلايل آن ها، طرفين متعهد مي شوند از اعمالي كه به هر شكل از چنين رفتارهايي حمايت يا تشويق به عمل مي آورد دوري جسته و در راه مبارزه با آن ها همكاري كنند،
با تأييد منافع مشترك، اراده خير، درك متقابل و روابطي استوار بر صلح و همكاري متقابل و اعلام آمادگي براي تلاش در جهت يافتن راه هايي نوين براي گسترش روابط،
توافق نمودند از روز امضاي اين پروتكل بر اساس كنوانسيون 1961 وين مربوط به روابط سياسي، روابط ديپلماتيك برقرار نموده و متقابلاً نمايندگان ديپلماتيك خود را به كشورهاي يك ديگر اعزام نمايند.
اين پروتكل و نيز پروتكل مربوط به توسعه مناسبات ما بين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه از اولين روز ماه آتي پس از امضاي پروتكل ها رسميت مي يابد.
اين پروتكل در سه نسخه هم ارزش به زبان هاي ارمني، تركي و انگليسي تنظيم و به امضا رسيده است. در صورت وجود اختلاف نظر در تفسير مفاد پروتكل، ارجحيت با متن انگليسي است.
از طرف جمهوري ارمنستان:
از طرف جمهوري تركيه:

زمان بندي و اجزا اجرايي نمودن پروتكل توسعه روابط في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه
اقدامات اتخاذي و زمان بندي
1- بازگشايي مرز مشترك،
زمان: طي دو ماه پس از رسميت يافتن پروتكل توسعه مناسبات في ما بين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
2- تشكيل كار گروه به رهبري وزراي خارجه دو كشور با هدف تعيين راه كارهاي كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن،
زمان: دو ماه پس از روز دوم رسميت يافتن پروتكل توسعه مناسبات في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
3- تأييد راه كارهاي كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن در سطح وزرا،
زمان: طي سه ماه پس از روز دوم رسميت يافتن پروتكل توسعه مناسبات في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
4- برگزاري اولين نشست هيات بين دولتي،
زمان: بلافاصله پس از تأييد راه كارهاي مربوط به كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن در سطح وزرا،
5- آغاز به كار كميسيون هاي فرعي كه ذيلاً آورده شده است،
زمان: حداكثر يك ماه پس از تشكيل اولين نشست هيات بين دولتي،
- كميسيون فرعي امور سياسي،
- كميسيون فرعي امور راه ها، ارتباطات، انرژي و ساختارهاي وابسته،
- كميسيون فرعي امور حقوقي،
- كميسيون فرعي امور علوم و آموزش،
- كميسيون فرعي امور داد و ستد، توريسم و همكاري هاي تجاري،
- كميسيون فرعي امور حفاظت از محيط زيست،
- كميسيون فرعي رسيدگي كننده به امور تاريخي/ برگزاري گفت و گوي دو جانبه در جهت بازيابي اعتماد متقابل بين دو ملت، از آن جمله مشخص نمودن مسايل موجود از طريق بررسي و مطالعه بي طرفانه و علمي اسناد و آرشيوهاي تاريخي، جهت ارايه پيشنهادات لازم/ با حضور محققين ارمني، ترك، سويسي و ديگر كارشناسان بين المللي.

سفر رييس مجلس ملي ارمنستان به تهران

هويك آبراهاميان رييس مجلس ملي ارمنستان در راس يك هيات عالي رتبه در تاريخ هفتم مهر ماه سال جاري وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و از سوي محمد حسن ابوترابي فرد نايب رييس مجلس شوراي اسلامي مورد استقبال قرار گرفت. رييس مجلس ملي ارمنستان را در اين سفر وزير انرژي، معاون وزير خارجه و تعدادي از نمايندگان مجلس ارمنستان همراهي مي كردند.
آبراهاميان در طول اقامت دو روزه خود در تهران علاوه بر ديدار با علي لاريجاني همتاي ايراني خود، با دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران و سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار و گفتگو كرد. وي همچنين در جشن روز استقلال ارمنستان كه توسط سفارت ارمنستان ترتيب داده شده بود شركت كرده و با جمعي از ارامنه ايران نيز ملاقات نمود.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در آيين استقبال از هويك آبراهاميان رييس مجلس ملي ارمنستان با تاكيد بر اهميت و ضرورت گسترش روابط ميان مجلس شوراي اسلامي و مجلس ملي ارمنستان گفت: همكاري مجلس دو كشور نقش كليدي در توسعه روابط همه جانبه ميان جمهوري اسلامي ايران و ارمنستان دارد.
ابوترابي افزود: بنيان هاي روابط دو كشور در بخش هاي گوناگون سياسي و فرهنگي مي تواند موجب تقويت و گسترش همه جانبه مناسبات ايران و ارمنستان شود.
وي با اشاره به پتانسيل افزايش روابط اقتصادي ميان دو كشور اظهار اميدواري كرد، كه سفر هيات عالي رتبه ارمنستان به تهران بتواند نقش موثري در توسعه روابط ايفا كند.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به حضور تعداد قابل توجه ارامنه در ايران، حضور اين افراد در كشور و برخوردار بودن آنان از دو نماينده ويژه اين اقليت در مجلس را به عنوان يكي از اساسي ترين عوامل تحكيم روابط و پيوندهاي ميان جمهوري اسلامي ايران و ارمنستان نام برد.
هويك آبراهاميان رييس مجلس ملي ارمنستان نيز در بدو ورود به تهران، همكاري ميان دو كشور را بسيار مهم برشمرد و بر ضرورت و اهميت گسترش اين روابط تاكيد كرد.
آبراهاميان گفت: تحكيم روابط در زمينه هاي گوناگون ميان ايران و ارمنستان براي ما بسيار مهم است و فكر مي كنم اين سفر بتواند بسيار اثربخش واقع شود.
وي همچنين بر گسترش روابط همه جانبه ميان دو كشور تاكيد كرد و خواستار گسترش بيش از پيش روابط ميان تهران و ايروان در آينده شد.ْ

رييس‌جمهور در ديدار رييس مجلس ارمنستان:ْ
همكاري كشورهاي منطقه ضامن امنيت و پيشرفت ملت‌ها است
رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه تحولات جهاني اهميت روابط دوجانبه و چندجانبه كشورهاي منطقه را يكبار ديگر نشان داده است، تصريح كرد: همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه كشورهاي منطقه ضامن تأمين و حفظ امنيت و استقلال و پيشرفت در عرصه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، دكتر محمود احمدي‌نژاد در ديدار با رييس مجلس ارمنستان دخالت فرامنطقه‌اي را عاملي براي افزايش و حل نشدن مشكلات دانست و اظهار داشت: رفع مشكلات منطقه نيازمند حضور كشورهاي منطقه و استفاده از راه‌حل‌هاي منطقه‌اي و دوستانه بر پايه دوستي، برادري و عدالت است.
رييس‌جمهور با بيان اين‌كه امنيت و سرنوشت كشورهاي منطقه بهم پيوند خورده است، گفت: وجود ناامني در هر نقطه از منطقه به ضرر همه كشورها و ملت‌هاي منطقه است و مطمئناً قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي به فكر ملت‌هاي منطقه نيستند، بلكه درصدد تامين منافع خود مي‌باشند.
احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: استفاده از تاريخ براي تقويت دوستي‌ها ضروري است و بايد از تكرار نقطه‌هاي تاريك در تاريخ روابط برخي ملت‌ها جلوگيري كرد.
رييس‌جمهور با اشاره به تفاهم مجالس ايران و ارمنستان براي توسعه همكاري‌ها گفت: همكاري دو مجلس پشتيبان خوبي براي دولت‌هاي دو كشور و توسعه روابط تهران - ايروان است.
احمدي‌نژاد روابط دو ملت ايران و ارمنستان را عميق و تاريخي و دوستانه برشمرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران براي گسترش و افزايش مناسبات و همكاري‌ها با ارمنستان محدوديتي ندارد، زيرا توسعه روابط به نفع دو ملت و صلح و امنيت منطقه است.
رييس مجلس ارمنستان نيز در اين ديدار با تبريك انتخاب مجدد دكتر احمدي‌نژاد به سمت رياست جمهوري اسلامي تصريح كرد: ارمنستان خواستار گسترش و افزايش روابط در همه زمينه‌ها با جمهوري اسلامي ايران است.
رييس مجلس ارمنستان كشور ايران را بسيار قدرتمند و داراي نقشي مهم در منطقه برشمرد و گفت: برخي اختلافات و مسائل فقط با حضور و همكاري كشورهاي منطقه رفع خواهد شد و جمهوري اسلامي ايران نقشي مؤثر در رفع اختلافات و تقويت دوستي ميان كشورهاي منطقه دارد.
رييس مجلس ارمنستان بر ضرورت همكاري‌ مجالس دو كشور براي تقويت روابط تهران - ايروان تأكيد كرد و اظهار داشت: ارمنستان خواستار توسعه روابط و استفاده از تجربيات ايران در عرصه‌هاي مختلف از جمله احداث نيروگاه، انتقال نفت و خط آهن است.

ديدار با دبير شوراي عالي امنيت ملي
رييس مجلس ارمنستان در ديدار با دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، تقويت همكاري‌هاي راهبردي تهران - ايروان را ضروري خواند.
به گزارش ايرنا به نقل از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، رييس مجلس ارمنستان در ديدار با سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي، ايران را همسايه و دوست ارمنستان توصيف و تاكيد كرد: ايروان با جديت در پي گسترش مناسبات دو جانبه و چند جانبه با تهران در همه زمينه‌هاست.ْ
هويك آبراهاميان همچنين با ارايه گزارشي از روند عادي سازي مناسبات كشورش با تركيه، بر ضرورت همكاري كشورهاي منطقه تاكيد كرد و خواستار افزايش رايزني‌ها شد.
سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان نيز در اين ديدار ضمن برشمردن ظرفيت‌هاي راهبردي روابط دو كشور، رويكرد جمهوري اسلامي ايران را تقويت اين ظرفيت‌ها و بهره‌گيري از آن براي گسترش ثبات و توسعه در منطقه اعلام كرد.
جليلي با اشاره به ضرورت حل و فصل مسايل منطقه قفقاز در داخل آن، برقراري صلح و آرامش و دوستي را معادله‌اي برد - برد براي همه طرف‌ها دانست كه تحقق آن موجب تقويت امنيت پايدار براي همه خواهد شد.

اداي احترام رييس مجلس ارمنستان به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
رييس مجلس ارمنستان و هيات همراه روز هشتم مهر ماه با حضور در آرامگاه امام خميني نسبت به مقام شامخ بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران اداي احترام كردند.
"هوويك آبراهاميان" به همراه وزير انرژي، رييس دفتر شوراي ملي ، معاون وزير امور خارجه و تني چند از نمايندگان مجلس ارمنستان در مراسم اداي احترام حضور داشتند.
آبراهاميان در پايان مراسم، دفتريادبود بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران را امضا كرد.

امضاي تفاهم نامه مشترك پارلماني ميان روساي مجالس ايران و ارمنستان
مراسم امضاي تفاهم نامه مشترك پارلماني با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي و رييس مجلس ملي ارمنستان عصر روز چهارشنبه هشتم مهر ماه در محل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهي مجلس متن كامل تفاهم نامه امضا شده از سوي روساي مجالس دو كشور به شرح ذيل است:ْ
ْ«بنا به دعوت رسمي "دكتر علي لاريجاني" رياست مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي گسترش و تعميق مناسبات جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان "هويك آبراهاميان" رييس شوراي ملي (پارلمان) جمهوري ارمنستان در راس هياتي بلندپايه از تاريخ 7 لغايت 8 مهرماه 1388 برابر با 29 لغايت 30 سپتامبر 2009 به جمهوري اسلامي ايران سفر نمود.
در طي اين سفر، ايشان علاوه بر ديدار با رياست مجلس شوراي اسلامي، با رياست جمهوري و نيز دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفت‌وگو نمود.
در جريان مذاكرات روساي مجالس دو كشور كه در جوي دوستانه و با تفاهم انجام شد، طرفين طيف وسيعي از مسائل مورد علاقه در روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و ضمن تاكيد بر روابط پايدار فيمابين در چارچوب مراودات ديرينه دو ملت و با نظر داشت حسن مناسبات همجواري و اهميت استمرار و تقويت رايزني‌هاي فيمابين، ضمن تاكيد بر ضرورت تحكيم مناسبات در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي تمايل خود را براي تحكيم بيش از پيش روابط و تماس‌هاي سازنده ميان نهادهاي تقنيني دو كشور در اين راستا حائز اهميت برشمرده و در خصوص موارد ذيل توافق نمودند:
1- طرفين ضمن تاكيد بر تقويت مراودات مردمي و پارلماني دو كشور به عنوان عامل موثري در تقويت روابط دولت‌ها، همكاري و فعاليت گروه‌هاي دوستي پارلماني فيمابين و نيز برقراري و تقويت ارتباطات ميان كميسيون‌هاي مختلف مجالس دو كشور به ويژه كميسيون‌هاي سياست خارجي و امنيت ملي، اقتصادي،‌ قضائي، آموزشي و فرهنگي و هم‌چنين ارتباط مستمر نمايندگان زن در مجالس دو كشور را در اين راستا موثر برشمرده و بدين منظور تبادل دوره‌اي هيات‌هاي دو طرف را مورد تشويق قرار دادند.
2- طرفين با نظر داشت اهميت توسعه همكاري‌هاي بلندمدت در چارچوب علائق و مشتركات تاريخي و فرهنگي،‌ تسهيل مناسبات فيمابين در ابعاد مختلف را مهم برشمرده و ضمن تاكيد بر نقش مجالس دو كشور در خصوص وضع قوانين مورد نياز و يا اصلاح قوانين موجود براي تسهيل روند مذاكرات پارلماني توافق نمودند.
3- طرفين علاقمندي خود را براي هماهنگي و همكاري مجالس دو كشور در مجامع بين‌المللي نظير اتحاديه بين‌المجالس جهاني با هدف اتخاذ مواضع مشترك در قبال موضوعات مهم بين‌المللي اعلام داشتند.
4- طرفين همكاري ميان مراكز تحقيقاتي مجالس دو كشور را مورد تاكيد قرار دادند، در همين راستا مجلس شوراي اسلامي اعلام آمادگي نمود تا تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ايران را در زمينه مسائل قانون‌گذاري و غيره در اختيار مجلس شوراي ملي (پارلمان) ارمنستان قرار دهد.
5- با توجه به تجربيات خوب پارلماني دو كشور، طرفين در خصوص انتقال اين تجربيات به يكديگر و تبادل اطلاعات و توانمندي‌ها در خصوص تقويت مديريت پارلماني و شيوه قانون‌گذاري و نوسازي آن‌ها از طريق برگزاري نشست‌هاي منظم كارشناسي ميان مديران و كارشناسان دو مجلس توافق نمودند.
6- طرفين پيرامون تلاش دو مجلس براي تدوين قوانين مشابه جهت تسهيل سرمايه‌گذاري، مراودات مرزي، معاضدت قضايي و همكاري‌هاي تجاري و گمركي توافق نمودند.
7- طرفين ضمن حساس برشمردن تحولات منطقه‌اي و تبادل نظر پيرامون اين تحولات، بر تحكيم صلح و ثبات و امنيت در منطقه تاكيد نمودند.
8- روساي مجالس دو كشور توافق نمودند به منظور پيگيري توسعه روند مناسبات پارلماني و ايجاد نقشي فعال در زمينه گسترش ديپلماسي پارلماني در چارچوب ابعاد پارلماني همكاري‌هاي بين‌المللي سالانه يك بار در پايتخت‌هاي دو كشور تشكيل جلسه دهند.
اين يادداشت تفاهم در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي و ارمني كه هر دو از اعتبار يكسان برخوردارند تهيه و در تاريخ 8 مهرماه 1388 برابر با 30 سپتامبر 2009 در تهران به امضاء رسيد».

رييس مجلس ملي ارمنستان نتايج سفرش به ايران را بسيار خوب توصيف كرد
رييس مجلس ملي ارمنستان نتايج ديدار اخيرش از جمهوري اسلامي ايران را بسيار خوب توصيف كرد و خواستار تقويت هر چه بيشتر مناسبات و همكاري ها مشترك ميان تهران و ايروان شد.
آبراميان روز جمعه دهم مهر ماه، پس از عزيمت به كشورش، در يك كنفرانس مطبوعاتي در ايروان، سطح روابط ايران و ارمنستان را عالي ارزيابي كرده و از روند گسترش همكاري هاي دو كشور ابراز خرسندي كرد.
رييس مجلس ملي ارمنستان با اشاره به ديدارش با "علي لاريجاني" رييس مجلس شوراي اسلامي ايران اظهار داشت: در اين ديدارتفاهم نامه اي در باره تبادل تجربيات و گسترش همكاري ها ميان كميسيون هاي پارلماني دو كشور امضا شد.
وي نقش مجالس ايران و ارمنستان را در گسترش و تحكيم همكاري هاي دوجانبه عالي ارزيابي كرد.
آبراهاميان افزود: از رييس مجلس شوراي اسلامي دعوت كرده تا آخر سال جاري ميلادي از ارمنستان ديدار كند.
رييس مجلس ملي ارمنستان همچنين گفت كه در ديدار با همتاي ايراني خود در باره برگزاري نشست سه جانبه روساي شوراهاي امنيت ملي و مجالس سه كشور جمهوري اسلامي ايران، روسيه و ارمنستان گفت وگو كرد.
آبراهاميان گفت: در ديدار با دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران نيز پيام تبريك "سرژ سركيسيان" رييس جمهوري ارمنستان را به مناسبت انتخاب مجدد وي، به ايشان ابلاغ كرده است.
وي اظهار داشت: در اين ديدار مسايل مربوط به احداث خط آهن ايران - ارمنستان، فعاليت خط لوله گاز ايران - ارمنستان و احداث نيروگاه برق بر رودخانه ارس مورد بحث قرار گرفت.

اسراييل، تركيه را تهديد به افشاي مدارك نژادكشي ارمنيان كرد

در راستاي تنش اخير بين اسراييل و تركيه، تل‌آويو تهديد كرد كه اسناد و مداركي دال بر نسل‌كشي ارمني‌ها توسط ترك ها منتشر خواهد كرد.
به گزارش پرس.تي.وي از بيروت، در ادامه تنش سياسي اخير بين تركيه و اسراييل و اقدام تركيه در حذف اسراييل از رزمايش نظامي ناتو در خاك اين كشور، تل‌آويو دست به تحركات گسترده‌اي عليه تركيه زده است.
در جديدترين اقدام، اسراييل اعلام كرد: مستندات و مداركي محرمانه در اختيار دارد،‌ كه نشان مي‌دهد تركيه در حق ارمني‌ها مرتكب نسل‌كشي شده است.
تل‌آويو با اعلام اين خبر، ضمن مخاطب قرار دادن تركيه تهديد كرد كه در زمان مناسب اقدام به انتشار اين اسناد محرمانه مي‌كند.
پرس تي وي مي افزايد: "در روز 24 مهر ماه نيز صدها دانشجوي اسراييلي در برابر سفارت تركيه در تل‌آويو دست به تظاهرات زده و پلاكاردهايي را به همراه داشتند كه حاوي شعارهايي در محكوميت نسل‌كشي ارمنيان و كردها توسط دولت عثماني بود".
البته از ديرباز ارامنه به وجود اسنادي مربوط به نژادكشي ارمنيان در اسراييل اعتقاد داشتند و مقالات و كتاب هايي نيز درباره نقش صهيونيست ها در نژادكشي ارمنيان به رشته تحرير در آمده است، اما اين اولين باري است كه دولت اسراييل رسماً بدان اذعان مي نمايد.ْ
در همين ارتباط "عبدالرحمن الراشد" مقاله نويس روزنامه "الشرق الاوسط" طي مقاله اي تحت عنوان "آيا تركيه در حال دور شدن از اسراييل است؟" مي نويسد: "تركيه در يك اقدام نامفهوم، نام اسرائيل را از ليست كشورهايي كه در مانور ناتو در تركيه شركت مي‌كنند، حذف كرد، مانوري كه از اهميت زيادي برخوردار است. اكنون اين سؤال مطرح است كه چرا تركيه چنين تصميمي را گرفته است؟ چرا آنها تصميم دارند دوستان اسرائيلي خود را عصباني كنند؟ آيا تركيه امروز در صدد دست كشيدن از روابط خوب خود با اسرائيل است يا اينكه اين اقدام يك تاكتيك سياسي مقطعي براي رسيدن به اهدافي موقت است؟ آيا همانطور كه برخي رسانه‌ها نقل مي‌كنند اين موضع حاكي از تضاد بين نخست‌وزير اسلام‌گرا و سازمان نظامي و امنيتي لائيك تركيه است؟".
وي مي افزايد: "به نظر من، فقط يك دليل مي‌تواند اين اقدام نامهفوم تركيه را توجيه كند. تركيه مي‌خواهد اسرائيل را به اين خاطر كه آنكارا را از ميانجيگري در مذاكرات اين رژيم با سوريه محروم كرده، مجازات كند".
الراشد در ادامه مي نويسد: "شايد اعراب اين موضع تركيه را به نحو ديگري تفسير كنند، ولي نبايد فراموش كنند كه تركيه اولين كشور منطقه بعد از ايران در زمان شاه بود كه با اسرائيل روابط عادي برقرار كرد و از آن وقت تا كنون اين كشور روابط بسيار خوبي با اسرائيل داشته است. تركيه در همه جنبه‌ها از نظامي گرفته تا امنيتي، اقتصادي و ديپلماتيك روابط مثبت و خوبي با اسرائيل داشته است. اسرائيل نه تنها سفارتخانه بلكه دو كنسولگري در تركيه دارد كه يكي در آنكارا و ديگري در استانبول است. اسرائيل همچنين تجهيزات نظامي پيشرفته‌اي به تركيه مي‌فروشد و در مقابل تركيه به اسرائيل اجازه مي‌دهد كه از حريم هوايي اش براي انجام مانورهاي هوايي استفاده كند؛ زيرا مساحت سرزمين‌هاي اشغالي كم است و امكان انجام مانورهاي هوايي آموزشي براي اين رژيم وجود ندارد".
الراشد ضمن تأكيد بر آن كه روابط كشورها دايماً تغيير مي كند، مي نويسد: "حتي سازمان‌هاي امنيتي اسرائيل به تركيه كمك كردند تا "عبدالله اوجالان"، رهبر پ.ك.ك. را دستگير كرده و به تركيه انتقال دهند". و سپس مي افزايد: اما اينك، "يكي از فرماندهان نظامي اسرائيل، خطاب به مسئولان تركيه مي گويد: "تركيه قبل از هر انتقادي از اسرائيل بايد به گذشته خود بنگرد،‌ تا به ياد بياورد كه شمال قبرس را اشغال كرده و به كردها و ارامنه ظلم كرده است".

روياي پانتوركيست ها

اخيراً يك لوح فشرده آموزشي به پيوست كتاب هاي درسي از سوي اداره آموزش و پرورش ملي شهر استانبول در مدارس تركيه توزيع گرديده است، كه بسيار جنجال برانگيز بود. در اين لوح جمهوري ارمنستان به همراه قراباغ، جمهوري خود مختار نخجوان، بخش هاي از جمهوري گرجستان و از آن جمله بندر باتومي، كل جزيره قبرس، بخش هاي از خاك يونان، بلغارستان و مناطقي ازشمال عراق از جمله موصل و كركوك در سرحدات تركيه جاي داده شده اند.
به نوشته جرائد تركيه اين سي دي ها به همت "آتا اوزر" مدير كل اسبق اداره آموزش و پرورش ملي استانبول و در چارچوب برنامه ارتقا سطح آگاهي اولياي دانش آموزان تهيه و در اختيار مدارس قرار گرفته بود.
روزنامه "مليت" در شماره 30 دسامبر (8 مهر) خود تحت عنوان "اين هم طرحي براي موصل و كركوك" در خصوص اين موضوع نوشت: "هنوز معلوم نيست كه اين نقشه توسط چه كسي تهيه شده، ولي مشخص است كه وزارت آموزش و پرورش تركيه مسئول اين مساله است. "معمر ييلدز" مدير كل اداره كل آموزش ملي استانبول كه به تازگي به اين پست منصوب شده، دستور پيگيري اين مساله را داده است. وي با اشاره به اينكه با ديدن اين نقشه بحت زده شده و هرگز مايل به بروز چنين مساله‌اي نيست حتي اگر چنين حركتي نه در مورد نقشه كشورمان بلكه در مورد ديگر كشورها نيز صورت بگيرد غير قابل قبول خواهد بود". وي ضمن اظهار تاسف در اين رابطه گفته است: "اين مسئله ثمره اشتباه بزرگي بود كه نمي بايست صورت مي گرفت زيرا اين نقشه مي‌تواند باعث بروز مباحثات گوناگوني در سطح وسيع گردد".
اين مقام ارشد آموزشي با معرفي وزارت آموزش و پرورش تركيه به عنوان مسئول مستقيم چنين پيشامدي، از شروع بررسي اين مساله خبر داده است.
اما جالب اينكه "اشتباهات" اين نقشه تنها زماني برملا گرديد كه آن در اينترنت جاي گرفت. حتي چاپ اين نقشه در كتابچه آموزشي كه به همراه اين سي دي ها در اختيار دانش آموزان قرار گرفته بود، توجه كسي را به اشتباهات آن جلب نكرد. به عقيده نويسنده روزنامه "مليت" توزيع اين سي دي ها و كتابچه همراه آن در وهله نخست نشان دهنده اين مسئله است كه شايد هيچ كس به اين نقشه توجه نكرده كه البته جاي تعجب دارد و شايد هم كساني به اشتباهات آن پي برده بودند، اما در زمان مناسب ايرادات آن را به مسئولين گوشزد نكردند". (؟!) البته با توجه به مراسم خاصي كه براي معرفي و آغاز توزيع اين سي دي ها ترتيب داده شده بود اين نظر نگارنده مقاله فاقد وجاحت و منطقي به نظر نمي رسد. در مراسم معرفي و توزيع سي دي ها و كتابچه همراه آن كه در تاريخ 10 سپتامبر (19 شهريور) در مدرسه "آتاتورك" محله "چاپا" استانبول برگزار گرديد در كنار مقامات ارشد و محلي وزارت آموزش ملي، مربيان و معلمين اين مدرسه، اولياي دانش آموزان و نمايندگان رسانه هاي نوشتاري نيز حضور داشتند.
نويسنده مليت در ادامه مقاله با بررسي اشتباهات اينچنيني وزارت آموزش و پرورش كشور، مي نويسد: "توزيع اين لوح فشرده و كتابچه در بين مدارس ابتدايي با اين محتواي جنجالي و بحث انگيز اولين و تنها اشتباه وزارت آموزش و پرورش نبوده است. پيش از اين نيز اين وزارت خانه اشتباهات وحشتناك ديگري نيز مرتكب شده است. به عنوان مثال اين وزارت خانه در كتابهاي درسي چاپ شده امسال كه به صورت رايگان در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد به جاي 23 آوريل كه سالروز "حاكميت ملي و كودكان" مي باشد روز 29 آوريل را درج كرده اند. و اما نمونه ديگر اينكه، 29 اوت كه سالروز "پيروزي ملي" و يكي از اعياد بزرگ ملي كشور به شمار مي رود به كلي از فهرست اعياد حذف شده است.
در پايان مقاله نويس مليت مي نويسد: "نمي دانم چرا تاكنون مقامات وزارت آموزش و پرورش ملي كشور به اين درك نرسيده اند كه آموزش كاري بس مهم و خطير مي باشد. اگر اين نقشه باعث پديدار گشتن بحران و جنجالي بين المللي براي كشور گردد چه كسي پاسخگوي آن خواهد بود".

سردار رجب زاده در جمع نمايندگان اقليت هاي ديني: حساسيت ايجاد امنيت براي اقليت هاي ديني بيشتر از ديگران است.

نيمه دوم مهر ماه هر ساله به مناسبت هفته نيروي انتظامي، با همكاري اداره امور اقليت هاي ديني، نشستي مابين نمايندگان اقليت هاي ديني و فرماندهي نيروي انتظامي تهران برگزار مي گردد. در اين ديدارها معمولاً نمايندگان اقليت ها به بيان مشكلات خود پرداخته و نيز از زحمات نيروي انتظامي تقدير به عمل مي آورند.
در نشست امسال، كه در سالن اجتماعات مركز فرماندهي پليس تهران برگزار شده بود، جمعي از روحانيون ارمني، آشوري، زرتشتي و كليمي و نيز نمايندگاني از انجمن ها و مطبوعات وابسته به آن ها حضور داشتند، ابتدا آقاي سعيد تقوي، مسئول اداره امور اقليتهاي ديني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به سنت اين ديدارها گفت: سنگ بناي نشست هاي مشترك اقليتهاي ديني با فرماندهي نيروي انتظامي از زمان سردار طلايي نهاده شد. بعد از ايشان سردار رادان و امروز حضرتعالي به خوبي توانسته ايد اين خدمت را ادامه داده و تاكنون هيچگونه كم كاري از طرف نيروي انتظامي مشاهده نشده است.
تقوي با بيان اينكه نيروي انتظامي به صورت شبانه روز در خدمت اقليتهاي ديني بوده است اظهار داشت: به عنوان مثال چندي پيش فردي شيطان پرست با كشيدن اشكالي بر روي ديوار كليساي "ميناس" مقدس در ميدان ونك به اين مكان مقدس توهين كرده بود، كه طي نامه اي به نيروي انتظامي مساله را گزارش كرديم، كه خوشبختانه ظرف مدت 12 روز فرد مذكور دستگير شد.
تقوي طي سخنان خود همچنين گفت: متأسفانه نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي، به علت بررسي بحث مهم يارانه ها در مجلس، موفق به حضور در اين جلسه نشده اند.
سپس متن پيام ارسالي نمايندگان قرائت گرديد، كه طي آن نمايندگان هفته نيروي انتظامي را تبريك گفته و براي مجريان امنيت كشور آرزوي پيروزي كرده بودند.
پس از آن مسئول اداره اقليت ها به معرفي حضار پرداخته و از نماينگان ايشان دعوت نمود تا سخنان خود را ايراد نمايند. و در پايان رشته كلام را به سردار عزيزالله رجب زاده فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ سپرد.
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه حساسيت در خصوص ايجاد امنيت براي اقليت هاي ديني بيشتر از ديگران است، گفت: با توجه به اينكه هيچگونه فرقي ميان شهروندان مسلمان و غير مسلمان نيست نيروي انتظامي وظيفه تامين امنيت مراسم شهروندان غير مسلمان را نيز بر عهده دارد. وي افزود: تمام توان خود را در چهارچوب قانون براي ايجاد امنيت در مناسبت ها و مراسم هاي ملي و مذهبي اقليتهاي مذهبي پايتخت به كار مي بريم.
سردار رجب زاده با بيان اينكه به هيچ عنوان موضوع اقليت و اكثريت در كشور مطرح نيست اظهار داشت: اقليت هاي ديني به هيچ عنوان از ساير آحاد مردم ايران جدا نبوده و مدرك اثبات آن شهدا و جانبازاني از جوامع اقليتهاي ديني است كه در راه دفاع از ميهن اسلامي جان خود را فدا كرده اند.
وي در ادامه افزود: اينجانب در طول يك سالي كه وظيفه خدمتگذاري به شهروندان تهراني را در حوزه امنيت و انضباط شهر بر عهده دارم مطلب خاص يا گله مندي از طرف اقوام غير مسلمان به بنده گزارش نشده است كه اين نشان از تعامل ميان نيروي انتظامي تهران بزرگ و جوامع اقليتهاي ديني دارد. اما در صورتي كه موردي از سوي اقليت‌ها به ما گزارش شود، حتما درخواست آنها را در اولويت قرار خواهيم داد."
وي تصريح كرد: بهتر است برگزاري اين جلسات در طول سال چند بار انجام شود تا مشكلات كوچك و بزرگ سريعتر رفع گردد.
سردار رجب‌زاده، به لزوم همكاري نيروي انتظامي و اقليت‌هاي ديني براي رفع مشكلات احتمالي اشاره كرد و افزود: "ما آمادگي داريم تا مشكلات را با همكاري يكديگر حل كنيم."
در پايان اين نشست نمايندگان اقليت‌هاي ديني ضمن اهدا لوحي از زحمات سردار رجب زاده قدرداني نموده و با ايشان، ديگر فرماندهان نيروي انتظامي و مسئول اداره امور اقليت هاي ديني عكس يادگاري گرفتند.

عدم توافق احزاب سياسي مخالف دولت تركيه درباره بهبود روابط با ايروان

روزنامه "يني شفق" چاپ استانبول طي گزارشي در شماره 17 سپتامبر (26 شهريور) خود نوشت:‌ "احمد داووداوغلو"،‌ وزير امور خارجه تركيه نتوانست احزاب سياسي مخالف دولت را در مورد بهبود روابط با ايروان كاملا قانع كند.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه يني شفق داوداوغلو روز سه شنبه 15سپتامبر (24 شهريور) با سران احزاب جمهوريخواه خلق،‌ دمكراتيك چپ و سعادت و يك روز پيش ار آن نيز با سران احزاب دمكرات و اتحاد بزرگ ديدار و سياستهاي دولت "اردوغان" در خصوص بهبود روابط با ايروان را براي آنان تشريح كرد.
سران احزاب مخالف دولت در ديدار با داوداوغلو تاكيد كردند،‌ كه پيش از برقراري روابط رسمي سياسي ميان آنكارا و ايروان "اشغال منطقه قراباغ كوهستاني بايد پايان يابد".

عاشيقلار ايراني هم به نام آذربايجان ثبت شد؛ آيا اين حكايت ادامه دارد؟

چند هفته بيشتر نيست كه شاهد ثبت پرسش برانگيز موسيقي زيباي "عاشيقلار" آذربايجان، يادگار دوره شاه اسماعيل صفوي، به عنوان يكي از ارزشمندترين ميراث هاي معنوي ايران زمين، به نام كشوري هستيم كه در طول تاريخ نه سرزمين آذربايجان بلكه همواره با نام آران و شروان ناميده شده است.
به گزارش "تابناك"، همان گونه كه تلاش هاي پيگير تركيه را در ترك معرفي كردن مولاناي پارسي گوي و تلاش هاي كشورهاي عرب را در تملك دانشمندان ايراني از جمله بوعلي سينا، رازي، بيروني و ... و غارت پنهان و آشكار و حراج ميراث فرهنگي ارزشمند ايران زمين به وسيله بسياري از كشورهاي دنيا به ويژه روسيه و انگليس را شاهد بوده ايم، اكنون به نظر مي رسد قرعه دست اندازي بر ميراث ايرانيان به نام مناطق نيمه شمالي ايران زمين خورده است.
موسيقي "عاشيقلار" كه با زيبايي و حركت و ريتمي بسيار دلنشين، قرن ها است كه در منطقه آذربايجان اصيل و حقيقي شامل تبريز، اروميه و اردبيل نواخته مي شود و ترنم آن تار و پود وجود همه ايرانيان آذري زبان و غير آذري زبان را به وجد و تحسين وا مي دارد، با تلاش هاي پيگير و بي سر و صداي دولت اران و شروان تاريخي، جمهوري آذربايجان كنوني و انفعال و بي تفاوتي مسئولان ايراني با نام آن كشور به ثبت جهاني رسيده است.
تابناك مي نويسد: نمي توان پذيرفت كه مسئولان ايراني بگويند ما در تلاشيم از دولت باكو خواهش كنيم كه ايران را هم در ميراث معنوي موسيقي عاشيقلار با آنها شريك كرده و به نام هر دو ثبت كنند!
در حالي كه مسئولين امر در كشورمان خود را متعهد به ارسال كمك هاي انسان دوستانه به آذربايجان مي دانند، اما در حوزه فرهنگي بسياري از نمادهاي فرهنگي، تاريخي ايران زمين در آن كشور، از جمله شاعر بزرگ پارسي گوي نظامي گنجوي و زادگاه او با غفلت و بي توجهي كامل روبه رو مي شود.
حال پرسش اين جاست كه چرا سازمان ميراث فرهنگي در معرفي، ثبت و تبليغ براي خانه و زادگاه نظامي گنجوي، همان گونه كه خود نوشته در روستاي تاد شهرستان تفرش ايران واقع است، نه تنها هيچ حركتي انجام نمي دهد بلكه حتي اين خانه بسيار ارزشمند ملي تاريخي مرمت هم نمي شود و هم اكنون در معرض نابودي كامل قرار گرفته و حتي بسياري از ايرانيان از وجود خانه نظامي در ايران هم بي خبرند؟
آيا نابودي اين خانه و موارد مشابه نمي تواند ادعاهاي آتي ديگران را در تصاحب ديگر ميراث و مشاهير بزرگ ايران زمين به دنبال داشته باشد؟
تابناك در ادامه مي افزايد: بايد توجه داشته باشيم كه بي توجهي به ميراث معنوي و فرهنگي ايران زمين، مانند جشن مهرگان ـ شانزدهم مهرماه ـ كه پس از نوروز به عنوان بزرگ ترين جشن ايراني و بازمانده‌اي از آيين مهر در ايران باستان شناخته مي شود سبب خواهد شد كه چنين آيين هايي در آينده نه چندان دور، همانند موسيقي "عاشيقلار" توسط ديگر كشورها كه تنها بخش كوچكي از فرهنگ ايران باستان را در خود جاي داده اند مصادره شود.

ادامه اقدامات ضد ايراني

برخي جريانات ضدايراني فعال در جمهوري آذربايجان به تازگي با تهيه فيلمي موهن و مستهجن از يك زن ايراني آن را به صورتي گسترده منتشر كرده اند. داستان اين فيلم درخصوص ارتباط يك زن ايراني با يكي از نيروهاي پليس جمهوري آذربايجان است. چندي پيش نيز شبكه هاي تلويزيون اين جمهوري در اقدامي شبهه برانگيز اقدام به پخش فيلم هاي هاليوودي ضد ايراني كردند. به طور نمونه شبكه "آزاد تي وي" فيلم "300" را در سالروز پيروزي انقلاب اسلامي پخش كرد. شبكه هاي ديگر آذربايجان از جمله شبكه تلويزيون دولتي "آز تي وي" نيز در ادامه اين اقدامات ضد ايراني فيلم "اسكندر" را كه در آن ايرانيان را بزدلان و ترسوهايي به تصوير مي كشد كه اسير ترفند هاي يونانيان شده و در مدت 10 دقيقه شكست مي خورند را پخش كردند.ْ
لازم به ذكر است: كه در دوبله آذري اين فيلم ها هم دستكاري شده و حتي بيش از نسخه هاليوودي تحريف هايي تاريخي از سوي مترجمين جمهوري آذربايجان در آنها اعمال مي شود. در حالي كه فيلم هاي اينچنيني با اهداف و تبليغات سياسي هدفمند تهيه و در ژانر سرگرمي قرار مي گيرند و فاقد ارزش و استناد تاريخي هستند.

خودكشي سياسي

گورشاد توزمن، معاون حزب حاكم عدالت و توسعه در امور روابط بين الملل و عضو مجلس ملي تركيه در ديدار با نمايندگان پارلمان جمهوري آذربايجان به آنان اطمينان داد كه آنكارا هرگز گامي در تضاد با منافع جمهوري آذربايجان بر نخواهد داشت. توزمن در ديدار نمايندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس ملي تركيه با نمايندگان پارلمان جمهوري آذربايجان كه اواخر مهر ماه به تركيه سفر كرده بودند، گفت: "برداشتن هر گونه گامي بر عيله منافع آذربايجان به معناي خودكشي سياسي رهبران تركيه خواهد بود". توزمن تاكيد نمود: كه مناسبات و روابط ميان تركيه و آذربايجان فقط بر اساس تعلقات و وابستگي هاي نژادي و احساسي پي ريزي نشده، بلكه رهبران سياسي تركيه ضمن مد نظر داشتن نكات فوق، در برداشتن گام هاي خود منافع ملي آذربايجان را نيز مد نظر دارند.
در اين ديدار نمايندگان پارلمان آذربايجان ضمن بيان نگراني و ناخشنودي خويش از امضاي تفاهم نامه توسعه مناسبات ميان تركيه و ارمنستان، خاطرنشان نموده اند كه آذربايجان مخالف بازگشايي مرز زميني ميان تركيه و ارمنستان نيست، اما تاكيد مي كند كه اين امر بايد بعد از رهايي اراضي اشغالي(؟!) آذربايجان صورت گيرد. نمايندگان پارلمان جمهوري آذربايجان از همتايان تركيه اي خويش خواهش نموده اند كه تا زمان تخليه اراضي اشغالي آذربايجان از طرف ارمنستان از تصويب تفاهم نامه فوق اجتناب ورزند.

غير قابل قبول

كمال فاحرگنج، مشاور وزير فرهنگ تركيه در باكو به خبرگزاري "ترندنيوز" گفت: "توهين به پرچم ملي آذربايجان غير قابل قبول است. پرچم آذربايجان پرچمي تركي است. ما عاملان اين امر را به شدت سرزنش مي نماييم و در عين حال خاطر نشان مي كنيم كه ممنوعيت برافرازي و حمل پرچم آذربايجان در مسابقه تيم هاي ملي فوتبال تركيه و ارمنستان ربطي به حكومت تركيه ندارد". به گفته "فاحرگنج" توهين به پرچم آذربايجان گناهي نابخشودني است و كشورش در هيچ شرايطي خواهان سردي روابط با آذربايجان نمي باشد".
ياد آور مي گردد: كه در مسابقه تيم هاي ملي فوتبال ارمنستان و تركيه كه در تاريخ 14 اكتبر در شهر "بورساي" تركيه برگزار گرديد ماموران انتظامي بنا به درخواست فيفا (فدراسيون جهاني فوتبال) از ورود پرچم جمهوري آذربايجان و يا هر پارچه نوشته اي كه خارج از عرف مسابقه بود به محل مسابقه ممانعت به عمل آوردند و در مواردي نيز پرچم اين جمهوري را از دست تعدادي از تماشاگران جمع آوري كرده بودند. در واكنش به اين مسئله وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان روز بعد از مسابقه يادداشت اعتراضيه اي به سفارت تركيه در باكو ارسال نمود.

وضع عجيب

نخستين نشست روساي مجالس كشورهاي ترك زبان، در تاريخ 29 سپتامبر (7 مهر) در باكو برگزار گرديد.
در اين نشست يك روزه كه روساي مجالس كشورهاي تركيه، قزاقستان، قرقيزستان وآذربايجان شركت كرده بودند، راهكارهاي نزديكي هر چه بيشتر اين كشورها بررسي شد. جمهوري هاي تركمنستان و ازبكستان به دلايل اعلام نشده، در اين جمع حضور نداشتند.
تصويب بودجه سالانه 300 هزار يورويي براي سازماندهي تشكل مجالس كشورهاي ترك زبان و تعيين قزاقستان به عنوان ميزبان سال آينده اين نشست از جمله مصوبات اين نشست بود.
نكته جالب آنكه چون شركت كنندگان در اين نشست زبان همديگر را نمي فهميدند، تصويب كردند كه جلسات آن به زبان روسي برگزارشود.
اكتاي اسداف،‌ رييس مجلس ملي آذربايجان در توجيه اين وضع عجيب گفت: "هر چند ما روساي مجالس كشورهاي ترك زبان امروز به زبان و لهجه هايي سخن مي گوييم كه متوجه منظور يكديگر نمي شويم و نياز به مترجم داريم اما اميدواريم روزي برسد كه همه ما بتوانيم به يك زبان قابل فهم براي همديگر سخن بگوييم".

حل مناقشه قراباغ بدون همكاري كشورهاي منطقه غير ممكن است

دكتر "محمدباقر بهرامي"،‌ سفير كشورمان در باكو حل مناقشه قراباغ كوهستاني را بدون همكاري كشورهاي منطقه غير ممكن دانست.
بهرامي در كنفرانس مطبوعاتي خود،‌ كه در مركز مطبوعاتي خبرگزاري "ترند" جمهوري آذربايجان برگزار شده بود،‌ گفت: "كشورهاي خارجي 17 سال است كه براي حل مناقشه قراباغ كوهستاني تلاش مي كنند، اما تا به امروز هيچ نتيجه اي بدست نياورده اند. حل اين مناقشه تنها با همكاري كشورهاي منطقه امكان پذير است".
سفير كشورمان در باكو افزود: "دولت هايي كه هيچ رابطه اي با منطقه ندارند، در پي منافع خود در اين منطقه هستند. اعضاي گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا نمونه اي از اين دولت ها مي باشند".
وي خاطر نشان ساخت: "بي شك، مناقشه قراباغ كوهستاني بايد در چارچوب تماميت ارضي آذربايجان حل شود. ايران هميشه از تماميت ارضي آذربايجان حمايت كرده و خواهد كرد".
به گفته بهرامي، روابط ارمنستان و ايران بر خلاف منافع آذربايجان نمي باشد، ما دو كشور همسايه هستيم، ايران براي حل صلح آميز اين مناقشه به طور جد تلاش مي كند.

جلب افكار عمومي جهان

نوروز محمداف،‌ رئيس شعبه روابط بين المللي نهاد رياست جمهوري آذربايجان در مصاحبه با خبرگزاري "ترند" گفت: "آذربايجان قصد دارد با طرح مناقشه قراباغ كوهستاني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد افكار عمومي جهان را به اين موضوع جلب نمايد".
محمد اف در اين باره گفت: "جلب حمايت افكار عمومي جهان درباره مناقشه قراباغ كوهستاني هم براي تحت فشار قرار دادن ارمنستان و هم به دليل آن كه عدم حل اين مناقشه بيست ساله به وجهه سازمان ملل متحد و نفوذ جهاني آن خدشه وارد مي كند، ضرورت دارد".
محمداف در بخش ديگري از مصاحبه خود اظهار داشت: "ارمنستان سالهاست كه در رابطه با حل مناقشه قراباغ كوهستاني رياكاري كرده (؟!) و با توسل به بهانه هاي واهي (؟!) به افكار عمومي جهان و حقوق بين الملل اهميت نمي دهد". (؟!) وي افزود: "نبايد از دولتي كه به حقوق بين المللي اهميت نمي دهد انتظار برداشتن گام هاي قطعي داشت". (!)
محمداف تأكيد كرد: "ارمنستان بايد درك كند كه دير يا زود مجبور به تخليه اراضي اشغالي (؟!) آذربايجان خواهد بود و نخواهد توانست اين اراضي را مدت زمان زيادي در اشغال نگه دارد". (؟!)

تحليلگر روزنامه مليت: "فراموشي قراباغ به نفع آذري ها خواهد بود"

كادري گورسل، تحليلگر روزنامه "مليت" چاپ تركيه آذربايجاني ها را به فراموش كردن اميد دسترسي قراباغ فراخواند. گورسل در مقاله اي تحت عنوان "فراموش كردن قراباغ به نفع آذري ها خواهد بود" مي نويسد: "آذربايجان نمي تواند قراباغ را نه از طريق سياسي، نه محاصره اقتصادي و نه جنگ تحت كنترل خود درآورد و پيش بيني چنين امري در آينده نيز غير محتمل به نظر مي رسد".
به گفته اين تحليلگر ترك، آذربايجان مي تواند از طريق سياسي اراضي همجوار قراباغ كوهستاني را به شرط حفظ ارتباط زميني بين ارمنستان و قراباغ تحت كنترل خود در آورد.
گورسل معتقد است، باكو با موضع تند خود نمي تواند به نتيجه مطلوب برسد. وي مي گويد: "همانطور كه تركيه به يونان و جهان در خصوص مسله قبرس مي گويد، ‌بازگشت به وضيعت قبل از سال 1974 امكان پذير نيست، به برادران آذريجاني خود نيز بايد بگوييم كه احياي وضيعت قراباغ به پيش از سال 1992 ممكن نيست".

تاكيد آمريكا بر حمايت از روند عادي سازي روابط تركيه و ارمنستان

جيمز جفري،‌ سفير آمريكا در تركيه بر حمايت كشورش از روند عادي سازي روابط ميان تركيه و ارمنستان تاكيد كرد. به گزارش پايگاه اينترنتي تلويزيون كانال 7 تركيه جيمز جفري پس از اين ديدار با "محمد علي شاهين"،‌ رئيس مجلس تركيه كه در تاريخ 15 سپتامبر در آنكاراصورت گرفت در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينكه هفته گذشته براي رايزني با مقامات كشورش به واشنگتن سفر كرده بود، تاكيد كرد، واشنگتن به توسعه همكاري ها با تركيه بسيار اهميت مي دهد. وي در پاسخ به سوالي درباره تلاش ها براي عادي سازي روابط آنكارا و ايروان گفت،‌ كشورش به حمايت سياسي از اين روند ادامه مي دهد و اميدوار است تلاش هاي دو كشور براي عادي سازي روابط ادامه يابد.

سرژ سركيسيان: در مناقشه قراباغ راه حلي كه ارامنه را با خطر مواجه كند نخواهيم پذيرفت.

رئيس جمهور ارمنستان تاكيد كرد ، كشورش در قراباغ كوهستاني راه حلي كه ارامنه را با خطر مواجه كند، نخواهد پذيرفت. به گزارش شبكه تلويزيون تي آر تي تركيه، رييس جمهور ارمنستان در مصاحبه با نشريه "آرمنين ريپورتر" چاپ نيويورك گفت:‌ "تلاش براي به رسميت شناخته شدن قتل عام سال 1915 ميلادي در تركيه عثماني به عنوان نسل كشي نيز از دستور كار دولت ارمنستان خارج نخواهد شد". وي افزود:‌ "به رسميت شناخته شدن اين موضوع سياست ملي ارمنستان است".

تبرئه

دادگاه عالي تركيه راي دادگاه بدوي عليه "اورهان پاموك"، نويسنده نامي و برنده جايزه ادبيات نوبل سال 2006 مبني بر پرداخت غرامت را لغو كرد. چند ماه پيش يكي از شعب دادگاه منطقه شيشلي استانبول پاموك را به جرم "توهين به احساسات و شان ملت ترك" تحت پيگرد قضايي قرار داده و محكوم به پرداخت غرامت نمود.
اورهان پاموك در سال 2005 در مصاحبه با يك نشريه سويسي صراحتاً به موضوع قتل عام ارمنيان و لزوم بررسي و صحبت آزادانه در باره وقايع تاسف بار سال 1915 اشاره كرده و گفته بود: "در تركيه بيش از يك و نيم ميليون ارمني و نزديك به سي هزار كرد به قتل رسيده اند".
بعد از اين سخنان، پاموك بارها از سوي مراجع قضايي تحت پيگرد قرار گرفته و تقريباً هر سال 3 الي 4 پرونده شكايت عليه وي به جريان افتاده است. آخرين مورد شكايت عليه پاموك چند ماه پيش از سوي ريس انجمن موسوم به "انجمن مادران شهداي استانبول" و "كمال كرينچيز"، از وكلايي كه نامش بعدها در فهرست متهمان پرونده تشكيلات غيرقانوني شبه نظامي "ارگنه كن" به ميان آمد، مطرح گرديد. شاكيان در شكايت خود خواهان دريافت 36 هزار ليره خسارت از پاموك شده بودند. دادگاه بعد از مدتها بالاخره اعلام كرد كه "هيچ كس صرفاً به دليل اين كه تبعه تركيه است نمي تواند با استناد به ماده 301 قانون كيفري درخواست دريافت خسارت كند".
به دنبال اين اظهار نظر و صدور راي برائت، شاكيان به دادگاه عالي شكايت بردند كه اين دادگاه نيز نهايتاَ پاموك را از اتهامات مبرا و حكم به برائت وي داد.

۱۳۸۸ شهریور ۲۵, چهارشنبه

مرگ فعال و روشنفكر تالشي در جمهوري آذربايجان

نوروزعلي محمداف روزنامه نگار و سردبير نشريه "صداي تالش" از 2 سال پيش تحت شرايط بسيار نامساعد روحي و جسمي در زندان به سر مي برد
"نوروزعلي محمداف" فعال اجتماعي، روزنامه نگار و سردبير نشريه "صداي تالش" كه از 2 سال پيش تحت شرايط بسيار نامساعد روحي و جسمي ناشي از حبس در يكي از زندان هاي جمهوري آذربايجان به سر مي برد، درگذشت. "محمد اف" كه در زمان مرگ 68 سال سن داشت، روز 17 اوت (26 مرداد) در بهداري زنداني در آذربايجان و درشرايطي كاملاً مشكوك مظلومانه چشم از جهان فروبست.
محمداف در سال 2007 دستگير و يك سال بعد در محكمه اي نمايشي به جرم "خيانت به وطن" طي حكمي ناعادلانه و بسيار سنگين به 10 سال حبس محكوم گرديد. در يكي از بندهاي مجموعه اتهامات واهي اين روزنامه نگار و فعال اجتماعي تالشي تبار مشخصاً آمده بود كه وي با "سرويس هاي اطلاعاتي ايران همكاري داشته و فعاليت هايش با آنان هماهنگ بوده است". وي همچنين متهم به ايجاد اختلافات ديني، مذهبي و قومي و نيز ترويج احساسات ناسيوناليستي و شوونيستي ميان اتباع كشور بوده و مطالب و مقالاتي در حمايت از ايران و تحقير آذري زبان ها نوشته و منتشر مي كرده است.
محمداف به غير از روزنامه نگاري و سردبيري نشريه "صداي تالش" كه منعكس كننده مسايل فرهنگي و اجتماعي قوم تالش كه جمعيتي چند صد هزار نفري در جمهوري آذربايجان را شامل مي شوند، رياست "انجمن فرهنگي تالش ها" و همچنين سالها مديريت دانشكده زبان شناسي آكادمي ملي علوم جمهوري آذربايجان را بر عهده داشت.
محمداف از بيماري قلبي رنج مي برد و در طول حبس نيز به علت شرايط بد و نامناسب زندان به امراض ديگري مبتلا شده بود. مقامات زندان نهايتاً در تاريخ 28 جولاي (6 مرداد) به علت وخامت حال زنداني ناگزير او را به بهداري زندان منتقل مي كنند اما چند روز بعد به علت شرايط و امكانات نامناسب درماني و ناداني كادر پزشكي اين مركز بهداشتي كه به گواهي چند سازمان حقوق بشر داخلي و بين المللي هيچ تشابهي به مركز درماني نداشت اين فعال تالشي چشم از جهان فروبست. مقامات زندان علت مرگ محمداف را لخته شدن خون در رگ هاي حياتي مغز اعلام كرده اند. (؟!)
در آوريل گذشته (ارديبهشت ماه) "اندرس هرگل" از استونيا و "ايوگنيا جيوكووان" از بلغارستان، دو عضو شوراي اروپا مامور تهيه و ارائه گزارشي درباره جمهوري آذربايجان شده بودند. آن ها در مدت اقامت خود در اين جمهوري بعد از ملاقات با نوروزعلي محمداف در گزارش خود از شرايط و وضعيت نگهداري اين فعال تالشي اظهار نگراني و ناخرسندي كرده بودند. در كنار اين اعتراض، چندين سازمان بين المللي حقوق بشر و نمايندگان سياسي ديگر كشورها نيز بارها از باكو درخواست كرده بودند كه اين زنداني به شدت مريض را از حبس آزاد كنند. اين در حالي بود كه تعداد كثيري از وكلا و فعالان اجتماعي و سياسي جمهوري آذربايجان اعتقاد داشتند كه آنچه به محمداف نسبت داده شده عاري از حقيقت است و پرونده سازي عليه اين فعال تالشي " سفارشي" بوده است. آنان معتقد بودند كه محمداف را بايد يك زنداني سياسي دانست. به غير از نوروز علي محمداف يكي ديگر از همكاران وي در نشريه "صداي تالش" به اسم "المان قلي اف" نيز دستگير و به اتهام واهي "خيانت به وطن" به 6 سال حبس محكوم گرديده است.
در خصوص شرايط حبس و چگونگي مراقبت پزشكي از محمداف يك نشريه چاپ روسيه نوشت: "بعد از 5/2 سال حبس اين فعال سياسي به بيماري هاي مختلفي دچار شده بود و عليرغم فشارهاي بين المللي تنها در ماه جولاي گذشته (تير) بود كه وي براي رسيدگي پزشكي به بهداري زندان منتتقل گرديد". اين نشريه در خصوص شرايط و كادر درماني بهداري زندان مي نويسد: "در خصوص شرايط اين مركز به اصطلاح پزشكي ذكر تنها اين نكته كافي است كه محمداف در 3 روز اول انتقال به بهداري از داشتن تخت درماني محروم بوده و اين در حالي است كه صحبت كردن از دانش و تخصص پزشكان اين مركز درماني بي معنا و خنده دار خواهد بود". اين نشريه مي نويسد: "پزشكان و كادر درماني اين مركز طبق دستورات و سفارشات داده شده مقامات سياسي ارشد با موضوع بيماري و روند درماني محمداف برخورد كردند. آنان از ارائه دارو و تغذيه مناسب به اين فعال تالشي خودداري كرده اند. به كلام ديگر زندان بان ها اين زندان جداي از رنگ لباسشان تمام توان و تخصص خود را عليه اين زنداني بيمار به كار بسته بودند، زيرا از قبل بر همگان معلوم گشته بود كه نوروزعلي محمداف محكوم به مرگ است.
در يكي ديگر از بندهاي مجموعه اتهامات 38 صفحه اي محمداف آمده است: "همكاري با اقدامات خصمانه ايران بر عليه آذربايجان كه اقدامي ضد ميهني و خيانت به كشور محسوب مي شود". جالب است بدانيد كه دادستاني آذربايجان يكي ديگر از اتهامات محمداف را انتشار مطالبي با محوريت "استقلال منطقه تالش" در نشريه "صداي تالش" و نهايتاً ارائه اطلاعات از اين طريق به سرويس هاي اطلاعاتي ايران عنوان كرده بود. (؟!)
محمداف در جلسه دفاعيه، شجاعانه خطاب به دادستان و قضات دادگاه فرمايشي گفته بود: " من نيك مي دانم كه مرا به خاطر قوميتم و اينكه يك تالشي هستم به بند كشيده و محاكمه مي كنيد. بله من يك تالشي هستم و به آن نيز افتخار مي كنم. آگر تالشي بودن جرم محسوب مي شود فكر مي كنم تقاضاي 12 سال حبس كه از سوي دادستان مطرح شده با در نظر گرفتن "سنگيني اين جرم" بسيار كم است، لذا براي خودم تقاضاي حبس ابد را دارم".
بعد از انتشار خبر مرگ پروفسور نوروز علي محمداف، سايت خبده‌اسهمشف به نقل از "اسماعيل شعبان اف" رييس سازمان "دياسپوراي تالش" اعلام كرد: "مرگ يك روشنفكر و دانشمند تالشي در زندان جمهوري آذربايجان، دهن كجي به شوراي اروپا، سازمان ملل متحد و دول بزرگ است كه چشمان خود را بر جفايي كه بر حق قوم تالش و روشنفكران آن روا مي گردد، بسته اند".
در واكنش به مرگ اين روشنفكر تالشي، سازمان عفو بين الملل از دادستان كل و وزارت دادگستري جمهوري آذربايجان خواسته است تا دلايل و اطلاعات جامع و صحيحي در خصوص مرگ محمداف ارائه دهند. از سوي ديگر رييس "سازمان وكلاي اروپا" نيز اطلاعيه اي در رابطه با مرگ اين فعال تالشي صادر كرد. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: "ما اعلام مي كنيم در چارچوب منشور و تعهدات بين المللي كه بر عهده دولت آذربايجان است بايد بلادرنگ تحقيقات جامعي در خصوص مرگ نوروزعلي محمداف شروع شود و همكاري همه جانبه اي با مقامات قضايي براي مشخص نمودن حقيقت صورت گيرد. اين دين و وظيفه دولت جمهوري آذربايجان است تا دلايل مرگ محكومين را مشخص و رسماً اعلام نمايد، تا مرگ آنان با خبرها و اطلاعات غير موثق در ابهام باقي نماند. زيرا همه ما عضو كنوانسيون رعايت حقوق بشر اروپا هستيم. دولت جمهوري آذربايجان موظف است بلادرنگ با انجام تحقيقات كامل علت مرگ هر محكوم در بند را مشخص نمايد.
مرگ محمد اف فعال و روشنفكر تالشي كه اصالتاً از اقوام ايراني محسوب مي شود بي شك به سفارش حكام جمهوري آذربايجان صورت گرفته است. هدف از اين گونه اقدامات، سركوب و ضرب شست نشان دادن به تالشان و ديگر اقوام كشور و پاكسازي و يگانه سازي قوميت ها ي ساكن در آن مي باشد، سياستي كه دولتمردان جمهوري آذربايجان تجربه اي بس گران در اجراي آن دارند.
حكومت باكو تحت فشار و جوسازي گروههاي پان تركيست و با هدف خفه كردن احساسات ايران دوستي تالشان و مهار جنبش فرهنگي اقليت هاي ايراني زبان آن كشور، نوروزعلي محمداف را كه بي ترديد شاخص ترين و موجه ترين چهره فرهنگي تالش شمالي به شمار مي رفت، هدف قرار داده و حكم قضايي ناعادلانه بسيار سنگيني عليه وي صادر كرد كه سرانجام به علت شدت بيماري ناشي از صدمات شرايط سخت زندان، مظلومانه چشم از جهان فرو بست.

دكتر محمود احمدي نژاد دولت دهم را تشكيل داد.

اسامي وزيران دولت دهم و سابقه كار و تحصيلات آنها به اين شرح است:
وزارت رفاه و تامين اجتماعي: فاطمه آجرلو
- دانشجوي دكتراي روانشناسي تعليم و تربيت
- نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم و هشتم
- عضو هيات رييسه تحقيق و تفحص از مركز مشاركت زنان رياست جمهوري
- عضو و مسوول كميته معاونت دانشجويي تحقيق و تفحص از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات: مهندس رضا تقي پور
- كارشناس ارشد مهندسي صنايع
- مدير صنايع امنيت مخابرات - گروه صنايع مخابرات 1375- 1369
- مديرعامل صنايع الكترونيك شيراز 1381 - 1375
- مديرعامل صنايع مخابرات ايران 86 - 1381
وزارت اطلاعات: حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي
- داراي تحصيلات حوزوي در مقطع خارج فقه و اصول و كارشناس ارشد الهيات
- نمايندگي حضرت امام(ره ) در قرارگاه كربلا و خاتم الانبيا (ص) در دوران دفاع مقدس
- نماينده ولي فقيه در نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي مقاومت بسيج
- مشاور رييس جمهور در امور روحانيت
- نمايندگي ولي فقيه و سرپرستي سازمان اوقاف و امور خيريه
وزارت امور اقتصادي و دارايي: دكتر سيدشمس الدين حسيني
- وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم
- دكتراي اقتصاد بخش عمومي، بين الملل
- دبير كارگروه تحولات اقتصادي با حكم رييس جمهور
- رييس كميسيون اقتصادي دولت
- عضو كميسيون تخصصي شوراي بورس
وزارت امور خارجه: منوچهر متكي
- وزير امور خارجه دولت نهم
- نماينده دوره اول و هفتم مجلس شوراي اسلامي
- معاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
- سفير جمهوري اسلامي ايران در تركيه و ژاپن
- معاون حقوقي، كنسولي و امور مجلس وزارت امور خارجه
- معاون امور بين الملل وزارت خارجه
وزارت بهداشت: درمان و آموزش پزشكي: دكتر مرضيه وحيد دستجردي
- داراي بورد تخصصي زنان
- عضو شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت از سال 75 - 1372
- عضو شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت از سال 75 - 1373
- عضو شوراي برنامه ريزي آموزش عالي كشور از سال 78 - 1371
- نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي دوره چهارم و پنجم
- عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور 79 - 1375
وزارت تعاون: دكتر محمد عباسي
- دكتراي مديريت
- وزير تعاون در دولت نهم
- نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مجلس هفتم
- معاون برنامه ريزي و اداري مالي استانداري مازندران
- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان هاي مازندران و گلستان
- معاون اداره كل آموزش و پرورش
وزارت جهاد كشاورزي: دكتر صادق خليليان
- دكتراي اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
- معاون و قائم مقام وزير جهاد كشاورزي
- عضو هيات علمي و استاد دانشگاه تربيت مدرس
- عضو كميسيون شوراي اقتصاد كشور
- معاون موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور
-سرپرست دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس
وزارت راه و ترابري: دكتر حميد بهبهاني
- دكتراي راه و ساختمان از دانشگاه فلوريداي آمريكا و استاد تمام دانشگاه
- وزير راه و ترابري در دولت نهم
- رييس دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت ايران از سال 1357 تا 1377 به مدت 20 سال
- مسوول ستاد رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
- عضو شوراي عالي برنامه ريزي وزارت راه و ترابري
- عضو شوراي عالي مقررات ملي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت صنايع و معادن: مهندس علي اكبر محرابيان
- مهندسي عمران از دانشگاه علم و صنعت
- وزير صنايع در دولت نهم
- مشاور رييس جمهور و رييس ستاد طرح هاي ويژه در دولت نهم
- عضو شوراي عالي فني كشور
- رييس و نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد تبصره 13
- مشاور شهردار تهران
وزارت علوم: تحقيقات و فناوري: دكتر كامران دانشجو
- دكتراي هوافضا از كالج لندن- انگليس
- استاد و عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت
- استاندار تهران 87 - 84
- قائم مقام و معاون سياسي وزير كشور
- رييس ستاد انتخابات كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: سيدمحمد حسيني
- استاد و عضو هيات علمي دانشكده الهيات دانشگاه تهران
- نماينده دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي
- معاون اجرايي صدا و سيما
- معاون پشتيباني؛ حقوقي و پارلماني وزير علوم
- رييس دانشگاه پيام نور و قائم مقام وزير علوم
وزارت كار و امور اجتماعي: دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي
- دكتراي مهندسي عمران از دانشگاه علم و صنعت
- مشاور و رييس دفتر رييس جمهور در دولت نهم
- استاندار استان هرمزگان
- استاد و عضو هيات علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت
- دستيار ويژه رييس جمهور در سازماندهي نيروي انساني
وزارت بازرگاني: دكتر مهدي غضنفري
- معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي
- رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران وزارت بازرگاني
- عضو كميته برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
- رييس دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
- مدير تحصيلات تكميلي دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت
- مدير دفتر برنامه ريزي دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ايران
- مشاور سازمان بهره وري وزارت صنايع
- عضو هيات علمي دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ايران
- دكتراي صنايع
وزارت كشور: مصطفي محمدنجار
- كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي با گرايش مديريت استراتژيك از
سازمان مديريت صنعتي
- مسوول تعاون كل سپاه 1360
- قائم مقام گروه جنگ افزار وزارت سپاه
- معاون برنامه ريزي و توسعه ساصد
- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دولت نهم
وزارت مسكن و شهرسازي: مهندس علي نيكزاد
- رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان اردبيل
- معاون عمراني استانداري اردبيل
- استاندار اردبيل
- معاون هماهنگي امور عمراني و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور
- عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
- داراي مدرك تحصيلي مهندسي عمران
وزارت نفت: دكتر مسعود ميركاظمي
- دكتراي مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس
- وزير بازرگاني در دولت نهم
- رييس مركز بررسي سيستم‌ ها و افزايش بهره‌وري
- رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان اتكا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
- رييس دانشگاه شاهد
- رييس مركز مطالعات بنيادي
وزارت دادگستري: سيدمرتضي بختياري
- استاندار اصفهان
- مدير كل دادگستري استان خراسان رضوي
- معاون قوه قضاييه و رييس سازمان زندان هاي كشور
- مدير كل دادگستري استان فارس
- داراي مدرك حوزوي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: سردار احمد وحيدي
- جانشين وزير دفاع در دولت نهم
- نماينده نيروهاي مسلح در تدوين برنامه پنجم
- معاونت طرح و برنامه در دوران وزارت دفاعي شمخاني
- رياست كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص
- مسووليت معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع

ياد آور مي گردد كه مجلس شوراي اسلامي به سه تن از وزراي پيشنهادي دكتر احمدي نژاد، مهندس محمد علي آبادي به عنوان وزير نيرو ، خانم فاطمه آجرلو به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي و خانم دكتر سوسن كشاورز به عنوان وزير آموزش و پرورش راي اعتماد نداد. تا تعيين وزراي جديد به حكم رئيس جمهور براي اداره و رسيدگي به امور، سرپرست هاي براي اين وزارت خانه مشخص گرديده است.

مراسم بزرگداشت "مارتيك درآوانسيان" پدر ارتوپدي فني ايران برگزار شد

مراسم بزرگداشت مهندس "مارتيك درآوانسيان" پدر علم اورتز و پروتز (ساخت دست و پاي مصنوعي) كشور و مشاور عالي معاونت بهداشت، درمان و توانبخشي جمعيت هلال احمر كه روز 24 تير ماه در پي سقوط هواپيماي عازم ارمنستان جان سپرد از سوي جمعيت هلال احمر ايران برگزار گرديد.
در اين مراسم كه در تاريخ 27 تير ماه در مركز جامع توانبخشي هلال‌احمر برگزارگرديد، دبير كل جمعيت هلال‌احمر، نماينده خليفه گري ارامنه، نمايندگان جامعه ارامنه و اعضاي خانواده آن مرحوم حضور داشتند. در ابتداي مراسم دكتر سيد احمد موسوي، دبير كل جمعيت هلال‌احمر در سخناني ضمن تسليت به خانواده داغدار آوانسيان، اين حادثه را ضايعه‌اي تأسف بار براي جامعه بزرگ توانبخشي خواند و گفت: "آن عزيز از دست رفته معلمي بود كه همه ويژگي‌هاي ممتاز را كنار هم داشت و شخصيت سمبليك و كم‌نظير وي الگويي براي همه عزيزاني است كه در عرصه توانبخشي خدمت مي‌كنند". موسوي افزود: "خانواده توانبخشي با درك مسئوليت سنگين خدمت به معلولان با الگو قرار دادن ويژگي‌هاي مهندس آوانسيان، در عملكرد خود، ياد آن مرحوم را براي هميشه زنده نگاه خواهند داشت".
در ادامه مراسم دكتر خاچاتوريان از دوستان مرحوم و نماينده شوراي خليفه گري ارامنه، مهندس "افشار" مديركل توانبخشي و "كاملي" استاد دانشكده توانبخشي با بيان ويژگي‌ها و خاطراتي از شادروان "درآوانسيان" ياد او را گرامي داشتند.
در پايان مراسم، اريك درآوانسيان پسر ارشد درآوانسيان از دبير كل جمعيت هلال‌احمر و همه دست اندركاران برگزاري اين مراسم يادبود قدرداني كرد.

بيوگرافي
مارتيك درآوانسيان متولد سال 1316در حبشه اتيوپي مي باشد . وي كه در سن 14 سالگي از نعمت داشتن پدر و مادر محروم شده بود به همراه برادر و 2 خواهرش عازم ايران شدند تا تحت سرپرستي عموي خود قرار گيرند.
پس ازپايان تحصيلات متوسطه خود را به وزارت بهداري معرفي نمودند كه به دليل تسلط كامل ايشان به دو زبان انگليسي و فرانسه ، اين وزارت خانه ايشان را به عنوان يكي از دستياران نماينده سازمان ملل جمعيت در شير و خورشيد وقت منصوب نمودند. ايشان پس از ورود به اين عرصه به دليل علاقه وافر به خدمات بشردوستانه با تلاش و رايزني هاي فراوان توانست با جلب همكاري سازمان ملل متحد و وزارت بهداري وقت تمهيدات اوليه جهت راه اندازي مركز فني ارتوپدي را فراهم آورد. شادروان درآوانسيان سپس با انتخاب 25 نفر از جوانان و دعوت از اساتيد ارتوپدي فني كشور آلمان جهت آموزش توانست در سال 1341 با بهره برداري از امكانات آن وقت و تحت نظارت برنامه هاي سازمان ملل مركزي را دائر و شروع به فعاليت نمايد.
آنچه در اين ميان حائز اهميت است جدان و هوش و ذكاوت سرشار ايشان بود كه توانست در مدت كوتاهي چنين عرصه گسترده اي از خدمات ارتوپدي فني را جهت رفاه حال مددجويان و نيازمنداني كه همواره به آنها عشق ورزيد فراهم آورند، نيازمنداني كه بدليل عدم دسترسي به اين خدمات يا خانه نشين مي شدند و يا متحمل پرداخت هزينه هاي گزاف مسافرت به كشورهاي اروپايي مي گشتند.
فعاليت خوب اين مركز در آن زمان موجب شد تا پس از گذشت 4 سال، سازمان ملل اين مركز را بعنوان مركز آموزش شرق مديترانه معرفي نمود و مسئوليت آموزش حدود 24 نفر از دانشجويان خارجي را به اين مركز سپرد.
شادروان درآوانسيان طي اين سالها و حتي پس از بازنشستگي همواره بعنوان فعالترين مديري بود كه جداي تفاوتهاي مذهبي و نژادي بعنوان يك انسان نمونه همواره به مردم اين سرزمين از صميم قلب خدمت نمود. مرحوم مهندس درآوانسيان بيش از 50 سال به جامعه توانبخشي خدمت كرد او همواره شاگردان خود را جهت خدمت به قشر ناتوان و معلولين در هر شرايط تشويق مي نمود و خود مصداق بارز گفته هايش بود و براي كمك به مددجويان خود هرگز خسته نمي گرديد او به كار خود ايمان داشت و سرشار از انرژي بود و به اين كار كه همانا خدمت به مددجويان بود عشق مي ورزيد.
او با پايه گذاري علم نوين ارتوپدي فني اولين قدم هاي ارائه خدمات توانبخشي را جهت رفاه حال مدد جويان و نيازمندان در ايران برداشت و مراكز فني و ارتوپدي را در چند شهر بزرگ ايران تاسيس نمود. شاگردان درآوانسيان راه او را ادامه و اين مراكز را به ساير كشورها گسترش دادند بطوريكه در حال حاضر در 16 كشور مركز توانبخشي فعاليت دارد.
يادش گرامي باد.

به اندازه 50 درصد

"ولاديمير ژاريخين"، معاون مدير انستيتو كشورهاي مشترك المنافع با اشاره به اظهارات چندي پيش "فولاد بلبل اوغلو"، سفير جمهوري آذربايجان در روسيه مبني بر اينكه در صورت عدم دست يابي به راه حل سياسي براي مناقشه قراباغ وقوع جنگ امكان پذير است، گفت: " امكان سازش بين دو كشور وجود دارد".
"ژاريخين" در پاسخ به اين سوال كه در چه شرايطي نزديك شدن مواضع دو كشور ممكن است، اظهار داشت: "امكان واقعي براي سازش وجود دارد. چنين چيزي مي تواند بر اساس تبادل مناطق و آزادسازي بخش هاي تحت كنترل ارمنستان باشد، كه بنا به دلايل امنيتي تحت اشغال آنان مي باشد. اما موضوع مهم ديگر در اين است كه هر دو طرف بايد به سازشي عميق دست يابند، اگر صحبت درباره حل مسالمت آميز مشكل است، هر يك از طرفين بايد به اندازه 50 درصد گام بردارد".
از سوي ديگر در پاسخ به تهديدات هر از گاه مقامات سياسي و نظامي جمهوري آذربايجان، وزير دفاع ارمنستان گفت: "اگر آنان (مقامات آذربايجاني) بر اين اعتقادند كه با توسل به قوه قهريه مي توانند به راه حل باب ميل خود دست يابند بهتر است زمان را تلف نكنند، زيرا ما به توان رزمي خود اعتقاد راسخ داريم".

تركيه در مسأله برقراري روابط با ارمنستان مصمم است

"احمد داووداغلو"، وزير امور خارجه تركيه روز 11 اوت (20 مرداد) طي مصاحبه اي با شبكه تلويزيون خصوصي "كانال 7" آن كشور بر اراده كشورش بر برقراري روابط با ارمنستان تاكيد نمود. داووداغلو گفته است كه دورنماي سياسي تركيه در قفقاز برقراري روابط ميان تركيه و ارمنستان و همچنين عادي سازي روابط دو كشور است. وي تاكيد كرده است، كه تركيه در برقراري روابط با ارمنستان مصمم است و مذاكراتي نيز در اين راستا در جريان است. وي همچنين عادي سازي روابط با ارمنستان را گامي سودمند در راستاي حل منازعه ميان باكو و ايروان ارزيابي كرده است.
يادآور مي گردد، كه ميان ارمنستان و تركيه روابط ديپلماتيك رسمي وجود ندارد. آنكارا در حمايت و جانبداري از موضع جمهوري آذربايجان در مناقشه قراباغ از سال 1993 مرز خود با ارمنستان را به طور يكجانبه مسدود اعلام كرده و همچنين پيش شرط هايي براي عادي سازي روابط با ايروان مطرح مي كند. يكي از اين پيش شرط ها انصراف ارمنستان از پي گيري شناسايي جهاني قتل عام ارمنيان، كه در سال 1915در زمان حكومت عثماني به وقوع پيوست، مي باشد. ايروان هيچ پيش شرطي براي عادي سازي روابط نپذيرفته است.

امضاي توافقنامه شركت دولتي نفتي آذربايجان و آژانس آمريكايي

شركت آذربايجاني "سوكار" و "آژانس تجارت و توسعه آمريكا" توافقنامه اي براي تاسيس يك سايت پيشرفته انبار ضايعات نفتي امضا كردند.
"رونق عبد الله اف"، رئيس شركت سوكار و "ديويد هاستر"، مدير اجرايي آژانس آمريكايي در تاريخ 15 اوت سال جاري (24 مرداد) قراردادي امضاء كردند، كه بر پايه آن آژانس آمريكايي يك وام 572 ميليون و 68 هزار دلاري در اختيار شركت سوكار مي گذارد، تا اين شركت بتواند مركز پيشرفته انبار ضايعات نفتي را احداث كند.
به گفته "عبدالله اف": "شركت سوكار در حال بررسي و انجام طرح هاي زيست محيطي به ويژه در زمينه تصفيه خاك و آب هاي صنعتي است كه براي اجراي آن نياز به مركزي براي جمع آوري و پردازش ضايعات نفتي و صنعتي دارد". به گفته وي، مذاكره ميان شركت سوكار و آژانس آمريكايي نزديك به يك سال به طول انجاميده است.
عبدالله اف در ادامه مي افزايد: "اين مركز جديد انبار ضايعات در مدت زماني كوتاه و مطابق با استانداردهاي بين المللي ساخته خواهد شد". وي از آژانس آمريكايي كه با اعطاي وام نقش اساسي را در اجرايي شدن احداث اين طرح ايفا كرد، سپاس گذاري نمود. مركز انبار فعلي شركت دولتي نفت آذربايجان، در سال 1985 ساخته شده و كاملاً مستهلك شده است.

گرجستان از ميانجي‌گري ايران استقبال مي كند

سفير جديد گرجستان در تهران از اقدامات جمهوري اسلامي ايران براي ميانجي‌گري ميان تفليس و مسكو به منظور حل بحران در قفقاز و پايان دادن به تنش‌ در اين منطقه حساس استقبال كرد. "گئورگي جانجغاوا" اواخر مرداد ماه اندك زماني پس از آغاز رسمي ماموريت خود در تهران در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ايرنا گفت: به عنوان نماينده دستگاه ديپلماسي گرجستان در تهران از مشاركت ايران در پروژه‌هاي بزرگ خط لوله انتقال گاز به خاك اروپا نظير "نابوكو" حمايت مي‌كند.
جانجغاوا در اين گفت‌وگو كه به مناسبت نخستين سالگرد بحران گرجستان و روسيه انجام مي شد، اظهار داشت: "ايران كشور مهمي در منطقه است و ما از ابتكار هر كشوري از جمله ايران براي ميانجي‌گري ميان گرجستان و روسيه استقبال مي‌كنيم".
وي با بيان اينكه ورود ايران به تلاش‌هاي مربوط به حل و فصل مسايل منطقه قفقاز به صورت عام و مناقشه كهنه مسكو و تفليس به صورت خاص مي‌تواند با استفاده از امكانات روابط دو جانبه خوب تهران با گرجستان و روسيه و يا از طريق ترتيبات منطقه‌اي باشد، از موضع كشورمان براي كاهش تنش‌ها در منطقه تشكر كرد".
ديپلمات ارشد گرجي در ادامه افزود: "چند روز پيش كه استوارنامه خود را تقديم آقاي متكي كردم، از مواضع ايران در جريانات قفقاز و مساله اوستياي جنوبي تشكر كردم". جانجغاوا كه در كارنامه خود عنوان مدير تشريفات رياست جمهوري ادوارد شواردنادزه و سفير گرجستان در مصر و سوريه را ثبت كرده است، در پاسخ به سوالي درباره آينده روابط تهران و تفليس گفت: "معتقدم كه اين مناسبات هم سطح با تاريخ روابط دو كشور نيست و مي‌توان آن را در زمينه‌هاي اقتصادي، گردشگري و فرهنگي گسترش داد".
وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با بيان اينكه در دوران ماموريت خود موضوع توسعه روابط دو جانبه با ايران را در زمينه اقتصادي با خط مشي "بسيار فعالانه" دنبال خواهد كرد، از علاقمندي كشورش به از سر گيري روابط ديپلماتيك ميان ايران و آمريكا سخن گفت.

ايران در باكو مركز تجاري تاسيس مي كند

ايران در جمهوري آذربايجان يك مركز تجاري و نمايشگاه دائمي مي سازد. كلنگ ساخت اين مركز در تاريخ 17 اوت (26 مرداد) طي مراسمي در باكو به زمين زده شد.
"محمد نهاونديان"، رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين مراسم گفت: "تاسيس اين مركز گامي مهم براي گسترش مناسبات تجاري دو كشور و فرصتي مناسب براي ارايه توانمندي هاي تجاري و صنعتي خواهد بود. هم اكنونحجم مبادلات تجاري ايران و جمهوري آذربايجان سالانه حدود 800 ميليون دلار است.

ديدار اردوغان با رهبر بزرگترين حزب كرد در تركيه

"رجب طيب اردوغان" اعلام كرد، ديدار اخير وي با رهبر بزرگترين حزب كردهاي اين كشور، روزنه اي به پايان بحراني بيست و پنج ساله گشوده است. (؟!)
نخست وزير تركيه ديدار 7 اوت (16 مرداد) خود با "احمد ترك" رهبر حزب "جامعه دمكراتيك" تركيه را بسيار مهم توصيف كرد.
وي پس از ديدار و گفتگو با "احمد ترك" گفت: "ملت ما خواستار اتحاد، همكاري و يكپارچگي است. ملت ما خواهان توقف اشك مادران است و نمي خواهد كه ديگر شاهد خونريزي و مرگ باشد." (؟!)
وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه ثمره ديدار با رهبر حزب كردها، افزايش اميد به برقراري صلح در كشور باشد.
لازم به ذكر است، كه نخست وزير تركيه پيش تر تمامي درخواست هاي مطرح شده در خصوص ملاقات با "احمد ترك" را رد كرده بود، چرا كه اين سياستمدار كرد از تروريست ناميدن حزب "كارگران كردستان تركيه" موسوم به "پ.ك.ك." امتناع مي ورزيد.
حزب "جامعه دمكراتيك" داراي 21 نماينده در پارلمان تركيه است و كنترل اكثر شهرداري ها در مناطق كردنشين جنوب شرق اين كشور را در اختيار دارد.
يادآور مي گردد، اين صحبت ها در حالي مطرح مي شود كه هم اكنون روزانه ده ها نفر در جريان يورش نظاميان ترك به مناطق و روستاهاي كردنشن و درگيري با جنگجويان كرد كشته و زخمي مي شوند. كارشناسان بر اين عقيده اند كه اردوغان در حال اجراي سياست معروف "چماق و هويچ" است تا بدين ترتيب از موضع برتر و مورد پسند افكار عمومي و اتحاديه اروپا راه حل مورد نظر خود را به كردها ديكته نمايند.

سياست تغيير اسامي

موضوع تغيير اسامي بومي و تاريخي مناطق و نواحي مختلف تركيه اخيراً بار ديگر سرتيتر و محتواي بسياري از مقالات چاپ شده در جرايد تركيه بوده است. اين مسئله بعد از آن شدت گرفت كه عبدالله گل رييس جمهور تركيه در خلال سفرش به شهر بيتليس به جاي نام بردن از شهرك "گيورويماك"، از نام قديمي آن "نورشين" استفاده نمود. بعد از رسانه اي شدن اين خبر، "دولت باغچه لي" رهبر حزب افراطي و ملي گراي "حركت ملي" عبدالله گل را به دليل استفاده نكردن از نام تركي اين شهرك شديداً به باد انتقاد گرفت. رييس جمهور تركيه نيز در واكنشي سريع به اين موضع گيري باغچه لي سخنان جالبي مطرح كرد. وي گفت: "توصيه مي كنم ايشان قبل از تبليغ و ترويج تفكرات ملي گرايانه به اسم خود فكر كنند كه ريشه اي صد درصد ايراني و عربي دارد".
روزنامه "مليت" چاپ استانبول در يكي از شماره هاي اخير خود طي مقاله اي با اشاره به تغيير اسامي تاريخي و بومي مناطق و اماكن مختلف تركيه نوشت: "در 5 ژانويه سال 1915 "انور پاشا"، وزير جنگ وقت دستور داد تا اسامي تمامي مناطق، روستاها، كوه ها و رود هايي كه ريشه ارمني، يوناني و بلغاري دارند تغيير داده شود".
يادآور مي گردد كه چندي پيش پروفسور "هارون تونجل" رييس دانشكده علوم انساني، اقتصادي و جغرافيايي دانشگاه "فرات" تركيه نتيجه تحقيقات خود در خصوص تغيير اسامي در آن كشور را منتشر كرده است. طبق اين تحقيقات در خلال دهه هاي متوالي اسامي 12211 روستا يعني 35 درصد كل روستا هاي تركيه و 28 هزار منطقه و مكان در اين كشور تغيير داده شده است.
تحقيقات "تونجل" نشان داد كه اسامي واقعي اكثر روستا ها ي بخش "ريزه" استان "ترابوزان" از ارمني، گرجي و لازي به تركي و اسامي روستا ها و قصبات مناطق شرقي و جنوبي تركيه نيز از ارمني، كردي و عربي به تركي تغيير داده شده اند.
به گفته اين استاد دانشگاه، سياست تغيير گسترده اسامي از ابتداي قرن بيستم آغاز شده و از سال 1940 با شتابي فزونتر ادامه يافته است.

ملي گرايان در اكثريت

به گفته "روبن ملكوميان" كارشناس مسائل تركيه، در خصوص موضوع عادي سازي روابط تركيه با ارمنستان جامعه تركيه را مي توان به سه دسته كلي تقسيم بندي كرد. دسته اول جريانات ملي گرا هستند، كه كلاً مخالف بازگشايي مرزهاي مشترك بوده و موضعي منفي نسبت به اين موضوع دارند. دسته دوم افراد و جريانات بي طرف و گروه سوم ليبرال ها هستند، كه در خصوص بازگشايي مرز نظري مثبت دارند.
ملكوميان در بخشي از سخنراني خود در سمينار "روابط با تركيه گذشته و آينده" كه در تاريخ 13 آگوست (23 مرداد) در ايروان برگزار شد، با اشاره به ساختار جامعه تركيه، شيوه شكل گيري تفكرات و تربيت و باور هاي آن گفت: "آموزش ايدئولوژي تركي از همان بدو شروع به تحصيل دانش آموزان در مدارس و نيز در متن سوگند روزانه آنان به چشم مي خورد. درحقيقت آنان با شعار معروف "كمال آتا تورك"، بنيانگذار جمهوري تركيه كه مي گفت "من افتخار مي كنم كه ترك هستم"، آموزش و تعليم مي بينند. شعاري كه به معناي ترويج حس ملي گرايي و تحمل ناپذيري ديني و ملي است. به اعتقاد ملكونيان در شرايط كنوني ملي گراها اكثريت جامعه تركيه را تشكيل مي دهند.
اين كارشناس ارمني براي اثبات نظراتش به جنجال جريانات ملي گراي تركيه بعد از سخنان "عبدالله گل"، رييس جمهور آن كشور در مورد برگزاري بازي برگشت تيم هاي ملي فوتبال ارمنستان و تركيه در ورزشگاه "آتاتورك" شهر قيصريه اشاره مي كند. جريانات و گروه هاي شوونيست ترك در عكس العمل به سخنان گل ضمن برگزاري راهپيمايي و تظاهرات گسترده، طوماري با اين مضمون كه "ما نمي خواهيم ارمنيان را در شهرمان ببينيم"، تهيه كرده و به امضاء 250 هزار تن رساندند. بعد از اين حركت اعتراضي گسترده محل بازي تغيير كرده به شهر ديگري انتقال يافت.
يادآور مي گردد، كه بازي برگشت تيم هاي ملي فوتبال ارمنستان و تركيه از سلسله رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي قرار است در تاريخ 18 اكتبر سال جاري (26 مهر) در ورزشگاه "آتاتورك" شهر "بورسا" برگزار شود.

مربيان آمريكايي آموزش ارتش گرجستان را از سر مي گيرند

پنتاگون، وزارت دفاع آمريكا از اول سپتامبر (10شهريور) سال جاري تدارك و تمرين نظامي يگان هايي از ارتش گرجستان را آغاز كرده و آنها را براي شركت در عمليات ضد تروريستي در افغانستان آماده مي كند.
به گزارش وزارت دفاع آمريكا، روسيه در جريان چند و چون اين دوره آموزشي قرار گرفته است. "جف مورلي"، دبير مطبوعاتي پنتاگون اعلام كرد كه وي دليلي نمي بيند كه روسيه بخواهد با اين ماموريت مخالفت كند. به گفته مورلي: "اين آموزش به دفاع داخلي و يا هرگونه روشي كه گرجستان بخواهد از آن در حريم مرزي خود استفاده كند، مربوط نمي شود".
هم اكنون تعدادي از افسران و مربيان ارتش آمريكا در گرجستان مستقر شده اند. طبق توافقات انجام گرفته شمار آنها طي شش ماه آينده به حدود 750 نفر افزايش خواهد يافت.
در حال حاضر گرداني از نيروهاي مسلح گرجستان مركب از 750 سرباز و افسر در افغانستان حضور دارند، اما در ماه مارس سال 2012 گرجستان بايد براي اعزام يك گردان ديگر به اين كشور آمادگي كامل داشته باشد.

تداوم پروازهاي باكو - تل آويو

لاون لوتم، مقام ارشد سفارت اسرائيل در باكو گفت، تداوم پرواز هواپيماها بين باكو - تل آويو به نفع آذربايجان و اسرائيل است. به گفته وي: "تداوم پرواز هواپيماها بين باكو - تل آويو در جهت منافع اقتصادي، سياسي و تجاري دو كشور است.
با پايان يافتن مدت توافق نامه قبلي، مقاماتشركت سهامي عام هواپيمايي آذربايجان" آزال" و شركت هواپيمايي "آركيا" اسرائيل مذاكراتي را براي تمديد ادامه پروازها آغاز كرده اند.
16 سال است كه شركت سهامي عام هواپيمايي آذربايجان "آزال" پروازهايي را در مسير باكو - تل آويو انجام مي دهد. هم اكنون اين پروازها دوبار در هفته و در روزهاي چهارشنبه و يكشنبه انجام مي گيرد.

فعاليت گسترده تر

با افتتاح دفتر نمايندگي انجمن دوستي ايران و جمهوري آذربايجان در اروميه، اين نمايندگي به طور رسمي فعاليت خود را در آذربايجان غربي آغاز كرد. "رحمان نريمان" نماينده انجمن دوستي ايران و جمهوري آذربايجان روز 29 اوت (7 شهريور) در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا، گسترش و توسعه مشتركات، توسعه همكاري ها بين دو كشور همسايه، ايجاد ارتباط بين نخبگان و نيز گسترش همكاري هاي بازرگانان دو كشور را از جمله اهداف اين انجمن اعلام كرد.
وي افزود: "انجمن دوستي ايران و آذربايجان از سه سال پيش فعاليت رسمي خود را آغاز كرده و در حال حاضر نيز با افتتاح دفاتر نمايندگي در برخي از مراكز استانها فعاليت خود را به صورت گسترده تري پي مي گيرد". وي با اشاره به پيشرفت هاي بسيار بزرگ و قابل توجه جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي مختلف گفت: "ما آماده استفاده از ظرفيت هاي موجود براي گسترش همكاري ها هستيم". وي تاكيد كرد: "ارتباط دو كشور دوست و همسايه ايران و آذربايجان تنها به خاطر همسايگي نيست، بلكه مناسبات دو كشور برپايه و اساس دين و فرهنگ مشترك دو ملت بنا شده است".
نماينده انجمن دوستي ايران و آذربايجان در اروميه، بر نقش و اهميت اين گونه نهادها و سازمانها در توسعه و تحكيم روابط دوستانه و همه جانبه بين دو كشور به ويژه در ارتباطات مردمي، تاكيد كرد.

اسناد جديد

به گزارش رسانه هاي تركيه اسناد جديدي در رابطه با قتل "هراند دينك" روزنامه نگار ارمني، كه در 19 ژانويه سال 2007 در برابر دفتر هفته نامه متبوعش "آگوس" به قتل رسيد، پيدا شده است. طبق اين اسناد برنامه قتل "دينك" از سوي واحد سري سازمان اطلاعات و امنيت تركيه موسوم به ءثفهت كه همواره وجود آن از سوي مسئولين امنيتي انكار مي شد، طراحي شده است.
به نوشته جرايد تركيه طبق سندي كه در كامپيوتر "تورهان چيچمز" عضو سابق حزب حاكم "عدالت و توسعه" و از اعضاي دستگير شده تشكيلات زيرزميني و تروريستي "ارگنه كن" پيدا شده، معلوم گشته است كه مقصر اصلي قتل هراند دينك فردي به نام "يوسف ضياد" و ژنرال اسبق ارتش "ولي كيوچوك" كه هم اينك به خاطر عضويت در تشكيلات "ارگنه كن" در بازداشت به سر مي برند و نيز واحد هايي از پليس ملي تركيه بوده اند.
پايگاه اينترنتي "تودي زمان" با انعكاس وسيع اسناد جديد، كه از سوي دادستان تركيه در فهرست اتهامات وارده به اعضاي دستگير شده تشكيلات ارگنه كن نيز به آن اشاره شده است، مي نويسد: دو عضو بازداشت شده ارگنه كن به اسامي پروفسور "امين گيورس" و ژنرال "مصطفي دنمز" در گفتگويي تلفني با يكديگر موضوع قتل دينك را مورد بررسي قرار داده اند. در اين گفتگوي تلفني ضبط شده كه به عنوان سند به دادگاه ارائه شده است "گيورس" به " مصطفي دنمز" مي گويد: "قتل هراند دينك هشدار خوبي براي اينگونه اشخاص بود".
يادآور مي گردد، "اگيون ساماست" نوجوان 17 ساله اي كه در 19 ژانويه سال 2007 ميلادي هراند دينك را هدف گلوله قرار داده و به قتل رسانده بود، به دليل اينكه در زمان ارتكاب به جرم به سن قانوني نرسيده بود از مجازات اعدام مبرا گشته و احتمالاً تنها به حبس محكوم خواهد شد. با اين حال عليرغم گذشت دو سال از قتل "دينك" هنوز نتيجه مشخصي از روند رسيدگي به پرونده وي حاصل نگشته است.

امضاء تفاهم نامه خط لوله انتقال گاز مابين تركيه و جمهوري خودمختار نخجوان

يادداشت تفاهمي براي احداث خط لوله انتقال گاز بين جمهوري خودمختار نخجوان تا استان ايگدير در شرق تركيه به امضاي "تانر ييلديز"، وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه و مقامات ارشد جمهوري خودمختار نخجوان رسيد.
ييلديز كه اواخر مرداد ماه براي ديداري رسمي راهي نخجوان شده بود در مراسم امضاي اين يادداشت تفاهم با بيان اين كه اين خط لوله سبب افزايش دوستي بين مردم دو كشور مي‌شود، تصريح كرد: "سالانه 500 ميليون متر مكعب گاز از طريق اين خط لوله منتقل خواهد شد". وي همچنين گفت: "تمامي مطالعات و مذاكرات رسمي، فني و مالي اين قرارداد توسط شركت دولتي خط لوله تركيه (بوتاش) و شركت دولتي نفت آذربايجان (سوكار) انجام خواهد شد". به گفته وي اولين دور مذاكرات مقام‌هاي شركت سوكار و بوتاش اواخر سپتامبر (مهر ماه) آينده در آنكارا برگزار خواهد شد.
ييلديز در گفت و گو با روزنامه "آناتوليا" با بيان اين كه آذربايجان يكي از كشورهاي عمده تامين كننده گاز منطقه است، در باره افزايش همكاري‌هاي انرژي دو كشور در آينده اظهار اميدواري كرد. وي افزود: "اميدواريم در آينده حجم مبادلات تجاري دو كشور افزايش يابد، زيرا براي رسيدن به اين هدف، مذاكرات و سياست انرژي جامعي در نظر گرفته شده است".
ييلديز تصريح كرد: "ما با اميدهاي زيادي وارد نخجوان شده ايم و معتقديم كه اين يادداشت تفاهم با وجود مشكلاتي در بخش قيمت‌ ترانزيت، نهايي شده است، زيرا معتقديم مي‌توانيم بر مشكلات اين چنيني چيره شويم".
رونق عبدالله اف، رئيس شركت سوكار در خصوص اين يادداشت تفاهم اظهار داشت: "به زودي شركت سوكار درباره چگونگي قيمت ترانزيت گاز تصميم‌گيري مي‌كند".
ياد آور مي گردد، كه تركيه با انتقال گاز به نخجوان ضمن برطرف كردن نياز انرژي اين منطقه خودمختار تلاش دارد تا ضمن ممانعت از حضور ايران نفوذ خود را تقويت نمايد.
و اما از سويي امضاي تفاهمنامه انتقال گاز در نخجوان تنها چند روز پس از امضاي قرارداد ميان تركيه و روسيه براي انتقال خط لوله "ساوث استريم" از قلمرو آبي تركيه در درياي سياه صورت گرفت. اين قرارداد در جريان سفر اواسط مرداد ماه ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه به آنكارا و ديدار با رجب طيب اردوغان همتاي تركش به امضا دو كشور رسيد.
مسكو در تلاش است تا خط لوله ساوث استريم را قبل از شروع احداث خط لوله نابوكو كه قرار است گاز جمهوري آذربايجان و آسياي ميانه را به اروپا خواهد رساند و از حمايت آمريكا و اتحاديه اروپا برخوردار است، به بهره‌برداري برساند. نابوكو رقيب جدي ساوث استريم در انتقال گاز به بازار مصرف قاره اروپا محسوب مي‌شود.

خونسردي

الدار صابراوغلو، سخنگوي مطبوعاتي وزارت دفاع جمهوري آذربايجان در تاريخ 28 اوت (6 شهريور) در گفتگو با نمايندگان رسانه ها گفت: "جامعه بين الملل در راستاي حل مناقشه قراباغ و در چارچوب حفظ تماميت ارضي آذربايجان، بر ارمنستان فشار اعمال مي كند". وي اظهار داشت: براي حل اين مناقشه دو راه حل وجود دارد، يكي مسالمت آميز و دومي جنگ. صابراوغلو با لحني تهديد آميز گفت: "آذربايجان علاقمند به حل مسالمت آميز مسئله است. اما اگر اين راه ميسر نگردد، در آن صورت ما قادر به جنگيدن هستيم. اشغال نمي تواند تا ابد ادامه يابد".
به گفته آگاهان سخنان صابراوغلو در حقيقت پاسخ وزارت دفاع آذربايجان به سخنان "سيران اوهانيان" وزير دفاع جمهوري ارمنستان مبني بر اينكه "ارتش ارمنستان نسبت به فراخوان هاي آذربايجان در مورد آغاز جنگ به آرامي و خونسردانه برخورد مي كند" بوده است. وزير دفاع ارمنستان چندي پيش در گفتگو با شبكه تلويزيون دولتي آن كشور در پاسخ به اين سوال كه نظر وي در باره تهديدات پي در پي مقامات سياسي و نظامي جمهوري آذربايجان چيست؟ گفت: "طرف ارمني آماده است نه تنها دفاع كند، بلكه در صورت لزوم اقدامات پيش گيرانه مختلف نيز انجام دهد". اوهانيان در پاسخ به اين سئوال كه آيا صحبت درباره حمله است؟ گفت: "چرا كه نه؟ حمله و ضدحمله".

احتمال بركناري المار محمدياروف

خبرگزاري ها در روز 28 اوت (5 شهريور) به نقل از منابع موثق ديپلماتيك از روسيه گزارش دادند، كه "المار محمدياروف"، وزير امور خارجه آذربايجان در آينده نزديك بركنار خواهد شد. بر اساس اين گزارش، تغيير وزير امور خارجه آذربايجان در ارتباط با روند حل مناقشه قراباغ انجام مي گيرد. اين منبع خبرهاي موجود مبني بر اينكه باكو با انتصاب "متيو برايزا"، معاون وزير امور خارجه آمريكا و يكي از روساي مشترك گروه مينسك سازمان همكاري و امنيت اروپا در مقام سفير آمريكا در جمهوري آذربايجان موافقت نمي كند را نيز تأييد كرده است. منابع روسي اعلام كرده اند: "مسئله انتصاب برايزا به سمت سفير بدان علت طولاني مي شود كه مسئله نامزدي وي براي عهده داري اين سمت در مرحله هماهنگي غير رسمي است".

كارشناس آذري: كليد حل مناقشه قرا‌باغ در دست روسيه است

به باور "ظفر قلي اف" كارشناس سياسي آذربايجاني برقراري مناسبات نزديك بين تركيه و روسيه ممكن است تاثير مثبتي بر روند حل مناقشه قرا‌باغ داشته باشد، با اين حال انتظار نمي رود كه روسيه در آينده اي نزديك از مشي سياسي خود دست بردارد. به نظر "قلي اف"، هم تركيه و هم آذربايجان به خوبي مي‌دانند كه روسيه از حل مناقشه قراباغ ممانعت مي‌كند، از اين رو اين دو كشور تلاش مي كنند تا مناسبات خود با روسيه را بهبود بخشند. اين كارشناس در ادامه نظريه پردازي هاي عجيبش گفت: "من انتظار دارم كه روسيه در برخي مسايل از جمله آزادي بخشي از اراضي اشغالي (؟!) تن به گذشت بدهد. زيرا آزادي برخي از مناطق اشغالي تاثير جدي بر وضعيت كلي مناقشه نخواهد گذاشت، (؟!) ولي در عين حال اين حركت ممكن است براي روسيه سود آور باشد، زيرا لغو تحريم اقتصادي ارمنستان، بازگشايي خطوط ارتباطي و برقراري روابط ارمنستان با جهان به نفع روسيه خواهد بود. (؟!) "ظفر قلي اف" در پايان تحليل پر تناقضش اظهار داشت: "ولي بطور كلي گمان نمي‌كنم كه گامهاي جدي در راستاي حل اصولي منازعه از سوي كرملين برداشته شود".

۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

با سقوط هواپيماي خطوط هوايي كاسپين حادثه‌اي تلخ رقم خورد


153مسافر و 15 خدمه هواپيما در اين سانحه دلخراش جان باختند
در ميان مسافران هواپيما دو تبعه گرجستان، پنج تبعه ارمنستان،
تيم ملي جودو نوجوانان ايران و نيز 42 نفر از هموطنان ارمني حضور داشتند.

ظهر روز 24 تير ماه سالجاري يك فروند هواپيماي مسافربري توپولف متعلق به شركت هواپيمايي كاسپين به شماره پرواز 7908 با 168 سرنشين كه از تهران عازم ايروان بود، 16 دقيقه پس از پرواز به يكباره از صفحه رادار محو شد. به دنبال اين موضوع، تلاش‌هاي گسترده اي براي يافتن هواپيما شروع شد و چند دقيقه بعد در پي شنيده شدن صداي شديد انفجار و آتش‌سوزي در بيست كيلومتري شهر قزوين، و اطلاع رساني شاهدان عيني، ماموران انتظامي سقوط هواپيما را به تهران گزارش كردند.
رضا جعفرزاده، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره ‌گفت: پس از گزارش سقوط، يك تيم بررسي صحنه به محل اعزام شد تا علت حادثه را بررسي كند. همچنين نيروهاي امدادي براي امدادرساني عازم محل شدند كه مشخص شد به دليل برخورد شديد هواپيما با زمين، تمامي سرنشينان و خدمه اين هواپيما جان خود را از دست داده‌اند.

حضورپليس و نيروهاي امدادي
معاون سياسي امنيتي استاندار قزوين در گفتگو با خبرنگاران اعلام كرد: لحظاتي پيش از سقوط هواپيما طي تماسي از فرودگاه امام به ما اطلاع داده شد كه هواپيماي مسافربري كه از تهران عازم ايروان بوده، در حوالي قزوين از مدار خارج شده است كه بلافاصله پس از مخابره اين خبر در جريان سقوط اين هواپيما در زمين‌هاي كشاورزي روستاي فارسيان قرار گرفتيم.
سردار صابري با بيان اين كه نيروهاي گشت پليس بلافاصله در محل حادثه حضور يافتند، گفت: حدود 20 دقيقه پس از وقوع حادثه نيز نيروهاي امداد و نجات، آتش‌نشاني و اورژانس در محل حادثه حاضر شدند.

سخنان يك شاهد
يكي از شاهدان عيني حادثه كه دچار شوك شديد شده بود گفت: در حال آبياري زمين كشاورزي‌ام بودم كه متوجه شدم يك هواپيما به زمين نزديك مي شود و پس از چند دور چرخش در آسمان، دچار حريق و پس از سقوط در زمين كشاورزي تكه تكه شد.

كشته شدن اعضاي تيم ملي جودوي نوجوانان در سانحه سقوط هواپيما
مسوول روابط عمومي فدراسيون جودو ضمن تاييد خبر حضور جودوكاران تيم نوجوانان ايران همراه مربيان اين تيم در اين هواپيما، اظهار كرد: اعضاي تيم نوجوانان جودوي ايران كه با اين پرواز عازم تورنمنت جودو و اردوي مشترك با ايروان بودند در اين هواپيما حضور داشتند كه متاسفانه همگي كشته شدند.

دستور پي گيري علت حادثه
پس از اعلام خبر سقوط هواپيماي توپولف، دكتر محمود احمدي نژاد، رييس جمهور كشورمان طي سخناني با تسليت اين واقعه اسفناك به حضور رهبر معظم انقلاب و نيز ملت ايران، دستور پي گيري علت حادثه را داد.

تشكيل كارگروه ويژه
دقايقي پس از سقوط هواپيما وزير راه و ترابري دستور تشكيل يك كارگروه ويژه را صادر كرد تا اين گروه گزارش تحقيقات خود را در ارتباط با علت سانحه ارائه كنند.
سخنگوي سازمان هواپيمايي با اشاره به تشكيل كارگروه ويژه سانحه هواپيماي كاسپين تصريح كرد: كار بررسي از سوي تيم اعزامي به منطقه با سرعت انجام گرفته و پس از پيدا شدن دو جعبه سياه در منطقه كارشناسان سازمان هواپيمايي علاوه بر وضعيت هواپيما، آخرين مكالمات ضبط شده ميان خلبان و برج مراقبت را مورد بررسي قرار داده اند.
واقعاً چه عاملي باعث سقوط هواپيما شد؟ چه كسي بايد پاسخ گوي اين حوادث باشد؟ تا به كي بايد به دنبال توجيه باشيم و نه چاره جويي؟
آنچه مسلم است همه خطاها را نمي توان به هواپيما و خلبان نسبت داد. چرا كه بحث مديريت در صنعت هواپيمايي كشور يكي از مهم ترين مباحثي است كه همواره مورد انتقاد بوده، اما در عين حال به آن سر و سامان داده نشده است.

بازپرس ويژه
گزارش‌ها حاكي است، پس از سانحه سقوط هواپيما به دستور رئيس دادگستري قزوين يك شعبه بازپرسي براي رسيدگي به امور قضايي تشكيل شد تا نسبت به شناسايي و تحويل اجساد قربانيان به خانواده آنها اقدام قضايي لازم انجام شود.

اعلام يك روز عزاي عمومي در ارمنستان
به دنبال سقوط هواپيماي پرواز 7908 تهران - ايروان و كشته شدن تمامي سرنشينان آن و از جمله پنج تبعه ارمنستاني، رييس جمهور ارمنستان ضمن صدور پيام تسليت در آن كشور يك روز عزاي عمومي اعلام كرد.

پيام تسليت رهبر ديني ارامنه جهان
جاثليق گارگين دوم رهبر مذهبي ارامنه جهان طي پيامي از اجمياذين مقدس ضايعه سقوط هواپيماي مسافربري و كشته شدن 168 نفر در آن را تسليت گفته و براي نزديكان جان باختگان اين حادثه از خداوند منان صبر و شكيبايي مسئلت نمودند.
رهبر ديني ارامنه جهان در پيام خود تاكيد نموده اند: "با دلي آكنده از درد خبر سقوط هواپيماي تهران - ايروان و كشته شدن جمع كثيري از انسان ها را شنيديم. اين حادثه دلخراش غم بزرگي بر ما تحميل كرد، كه براي آن همراه با ملت خويش به سوگ مي نشينيم".
از سوي ديگر مراسم ترحيمي به ياد 168 قرباني سانحه هواپيماي شركت هوايي كاسپين، در اچميادزين مقدس بر پا گرديد. اين مراسم با حضور جاثليق گارگين دوم رهبر ديني ارامنه حهان، "تيكران سركيسيان" نخست وزير، "هويك آبراميان" رييس مجلس ملي، "آرمن گوركيان" معاون نخست وزير و وزير كشور ارمنستان، "علي سقايان" سفير جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان و برخي ديگر از چهره هاي سياسي و اجتماعي ارمنستان برگزار گرديد.

پيام تسليت رهبر ديني حوزه سيليسي ارامنه
جاثليق آرام اول رهبر ديني حوزه سيليسي ارامنه نيز ضمن پيام هاي جداگانه اي خطاب به روساي جمهور ايران و ارمنستان و نيز خليفه گري هاي تهران، اصفهان و آذربايجان اين حادثه تلخ را تسليت گفته براي قربانيان علو درجات و براي بازماندگان صبر جزيل مسئلت نمود.

پيام تسليت آقاي سعيد تقوي
مسئول اداره امور اقليت هاي ديني طي نامه اي كه به دفتر نشريه ارسال نمود نوشت: "اندوه و آلامي كه از ضايعه دردناك از دست دادن هموطنان عزيز در حادثه سقوط هواپيما، قلبمان را از رنج آكنده ساخته، تنها با احساس همدردي و شريك بودن در غم شما عزيزان التيام مي يابد.
اين مصيبت بزرگ را به تمام ايرانيان به ويژه عموم هموطنان ارمني تسليت و تعزيت عرض نموده، غفران و رحمت الهي براي آن سفر كردگان و صبر و بردباري براي خانواده هاي معزز و داغدار ايشان از خداوند بزرگ مسئلت دارم".

اعلام همدردي و تسليت
هيئت سردبيري و كادر نشريه آراكس نيز به نوبه خود با دلي آكنده از غم اين مصيبت بزرگ را به خانواده هاي قربانيان و عموم هموطنان تسليت گفته و آرزو دارد ضمن روشن شدن علت سقوط اين هواپيما از اين پس چنين حوادث تلخي را شاهد نباشيم.