۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه

رهبري كليساي ارمني قرآن سوزي و اطلاعيه‌هايي كه در جهت آن صادر شده را محكوم نمود

شوراي عالي روحاني اجميادزين مقدس طي جلسه‌اي كه به رياست جاثليق اعظم "گارگين دوم"، رهبر مذهبي ارامنه كل جهان برگزار گرديد، ضمن محكوم نمودن حوادث قرآن سوزي، اطلاعيه‌هايي كه در جهت حمايت از آن صادر شده را نيز تقبيح نمود. در بيانيه شوراي عالي روحاني اجميادزين مقدس آمده است: "كليساي ارمني به عنوان حامي و پشتيبان تقريب اديان و گفت‌وگوي بين‌كليسايي همواره نسبت به باورها، احساسات و ارزش‌هاي هر ملتي به ديده احترام نگريسته است". عمل ناپسند قرآن‌سوزي همچنين از سوي جاثليق "آرام اول"، رهبر حوزه سيليسي كليساي ارمني و نيز اسقف اعظم "سبوه سركسيان"، خليفه ارامنه تهران، اسقف "بابكن چاريان"، خليفه ارامنه اصفهان و اسقف "يغيشه مانجيكيان"، خليفه ارامنه آذربايجان و نيز مراكز و نهادهاي ارمني شديداً محكوم شده است.

هیچ نظری موجود نیست: