۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

هشتمين بار

دادگاهي در تركيه بار ديگر رأي به تعطيلي تنها نشريه كردي آن كشور داد. به گزارش خبرگزاري "فيرات" طبق رأي دادگاه فعاليت نشريه فشمثص ثغهيشظش به مدت يك ماه به حال تعليق در آمد. دادگاه اين رأي را با استناد به ماده قانوني "ترويج تفكرات سازمان‌هاي تروريستي" از سوي دست اندركاران اين نشريه صادر كرده است.
دادگاه با استناد به قوانين جاري دست اندركاران اين نشريه را به اتهام "ترويج تفكرات سازمان‌هاي تروريستي" محكوم كرده است.
از سال 2006 تاكنون اين نشريه 7 بار به حكم دادگاه توقيف شده است.

هیچ نظری موجود نیست: