۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

كاتالونيا واقعيت نژادكشي ارمنيان را به رسميت شناخت

مجلس محلي ايالت "كاتالونيا"ي اسپانيا در نشست 26 فوريه خود (7 اسفند 88) با اكثريت مطلق آرأ واقعيت نژادكشي ارمنيان را به رسميت شناخت. اين حركت به همت خانم "ماريا روسا فورتوني"، عضو انجمن دوستي اسپانيا-ارمنستان در اين ايالت و "خوزه سامارتين"، ديگر عضو اين انجمن و از اعضاي مجلس كاتالونيا و رئيس دفتر امور حقوقي حزب سوسياليست، كه يكي از سه حزب داراي اكثريت در اين مجلس مي‌باشد، محقق گرديد.
در مقدمه قطعنامه به تصويب رسيده آمده است: "در خلال سال‌هاي 1921- 1915عليه ملت ارمني يك سري كشــتارهــايي به وقوع پيوســـت. آنـــان از ســرزميــن‌هاي تركيه فعــلي خصوصـــاً در ســـال‌هــاي حكـومت ترك‌هاي جوان به اجبار كوچانده شدند. طبق آمـار حــدود 800 هزار تن از ارمـنيان توانستند به مراكز تبعيد در سوريه برسند، 300 هزار تن نيز به ارمنستان روسيه كــوچ كـــردند (منظور ارمنستان شرقي است كه در آن زمان تحت سلطه روسيه تزاري بود.- آراكس) و نزديك به يك‌ونيم ميليون نفر ديگر قتل‌عام شدند".
در ادامه اين قطعنامه آمده است: "مجلس كاتالونيا همچنين از دولت مركزي مي‌خواهد، كه از روند تلاش‌هاي ملت ارمني در استحكام مردم‌سالاري در ارمنستان پشتيباني كرده و از تلاش‌هاي ارمنستان و تركيه و همچنين تلاش‌هاي ديپلماتيك دول غربي كه اين امكان را فراهم آوردند تا در تاريخ 10 اكتبر 2009 پروتكل عادي سازي روابط ميان ارمنستان و تركيه به امضا برسد، حمايت به عمل آورد".
قابل ذكر است كه همه اعضاي مجلس كاتالونيا به دور از تعلقات حزبي و بدون استثنا به اين قطعنامه رأي موافق داده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: