۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

اعتراض آشوري‌ها

جامعه آشوري‌هاي ساكن تركيه و خارج از آن، از روند قضايي يكي از گرامي‌ترين اماكن‌ مذهبي ايشان موسوم به كليساي جامع "مور گابريل" در تركيه اظهار نارضايتي كردند.
"اوگيل توركر"، رييس اتحاديه انجمن‌هاي آشوريان در گفت‌وگو با نشريه "حريت ديلي نيوز" با بيان اين نكته، افزود: تلاش مي‌كنند كه اين پرونده را صرفاً اعتراض اهالي يك روستا نشان دهند در حالي كه آن در اصل ماهيتي مذهبي- سياسي پيدا كرده است.
به گفته اين فعال آشوري، هم اينك عليه هيئت امناي اين كليسا پنج شكايت مطرح شده، كه شكايت وزارت جنگل‌داري و سازمان بودجه نيز از آن جمله‌اند.
وي ضمن اظهار نارضايتي از روند موجود، به حريت گفته است: "اراضي كه هزاران سال از آن ما بوده، اينك به ديگران رسيده است. ما خواهان آن هستيم كه اين موضوع از طريق دادگاه حل‌وفصل گردد، اما در عين حال اميد زيادي بدان نداريم".
به گفته رييس اتحاديه انجمن‌هاي آشوريان با گذشت زمان اراضي اطراف كليساي جامع آشوري‌ها مسكوني و قصبه‌هايي در آن شكل گرفته است، بعدها اهالي اين دهكده‌ها به دادگاه شكايت برده‌اند كه كليسا اراضي آنان را قصب مي‌كند.(؟!) به گفته اين فعال آشوري جامعه آشوريان تا رسيدن به حقوق قانوني خود از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد.

هیچ نظری موجود نیست: