۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

خودداري از امضا

سه حزب حاضر در مجلس ملي تركيه در اعتراض به مصوبه مجلس ملي فرانسه در مورد مجازات انكاركنندگان نسل‌كشي ارمنيان، يادداشت اعتراضيه‌اي را تهيه و مبادرت به جمع آوري امضا از نمايندگان نمودند.
به نوشته روزنامه "حريت" در اين يادداشت آمده است: "مجلس ملي فرانسه با عنايت به اسناد مغرضانه و يك‌جانبه مصوبه‌اي صادر كرده است كه نه تنها نمي‌تواند مورد پذيرش قرار گيرد بلكه اشتباهي تاريخي نيز به شمار مي‌رود".
به نوشته اين روزنامه، نمايندگان ترك وقتي كه اعضاي حزب كردي "صلح ودمكراسي" در مجلس از امضا اين يادداشت اعتراضيه خودداري كردند كاملاً متعجب شدند.
"هاسيپ كاپلان"، معاون فراكسيون حزب صلح و دمكراسي در اين خصوص گفته است، آنان از امضا اين سند اعتراضي بدان دليل خودداري كرده‌اند كه مطالب آن را به هيچ وجه بازگو كننده واقعيت‌هاي آن مقطع از تاريخ نمي‌دانند.
پيش‌تر نيز يك نماينده اين حزب كردي طي سخنراني در مجلس تركيه با بيان اين كه فرهنگ كشتار از دير زمان در تركيه وجود داشته است، به نسل‌كشي ارمنيان در تركيه اشاره كرده بود.

هیچ نظری موجود نیست: