۱۳۸۷ مرداد ۳, پنجشنبه

اوباما در صدر

بيش از 50 درصد مردم آمريكا خواهان انتخاب «باراك اوباما» به سمت رياست جمهوري اين كشور مي باشند. در نظر سنجي كه از سوي هفته نامه «نيوزويك» در روزهاي 19-18 ژوئن (30-29 خرداد) انجام گرفت، بيش از 51درصد مردم آمريكا گفته اند كه مايلند «اوباما» سناتور حزب دمكرات در انتخابات آينده اين كشور پيروز گردد، اين در حالي است كه تنها 36 درصد از رقيب وي «مك كين» حمايت كرده اند.
طبق اين نظر سنجي تنها 14 درصد مردم آمريكا از خط و مشي كه كشورشان در سياست داخلي و خارجي در پيش گرفته است اظهار خوشنودي كرده اند. و اما 51 درصد معتقدند كه اوباما همان رهبري است كه مي تواند تغييراتي اساسي در عرصه داخلي كشور و سياست هاي كاخ سفيد اعمال كند. و اما 27 درصد چنين تواني را نزد كانديد حزب جمهوري خواه «جان مك كين» مي بينند.
تحليلگران با بررسي داده هاي اين نظر سنجي گفته اند كه وجهه اوباما بعد از كناره گيري هيلاري كلينتون رقيب هم حزبي اش افزايش يافته است. با اين حال و علي رغم حمايت رسمي هيلاري كلينتون و نيز اعلام حمايت تعداد زيادي از هواداران وي از اوباما، درصد چشمگيري از حاميان خانم كلينتون ضمن ابراز نااميدي از موضعگيري وي گفته اند كه به يك كانديد سياه پوست رأي نخواهند داد.
از سوي ديگر طبق گزارش ها تعداد حاميان اوباما در قياس با ماه مه (ارديبهشت) 5 درصد افزايش يافته است. در آن زمان درصد حاميان اوباما و مك كين تقريباً برابر و به ميزان 46 درصد بود. به گفته كارشناسان اين احتمال وجود دارد كه تعداد حاميان اين كانديد سياه پوست باز هم افزايش يابد و آن زماني خواهد بود كه وي اعلام كند، هيلاري كلينتون را به سمت معاون اول خود برگزيده است.

هیچ نظری موجود نیست: