۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

ادامه سياست سركوب تالشيان در جمهوري آذربايجان

پليس باكو در ادامه اقدامات سركوبگرانه خود عليه مردم و رهبران اقليت‌هاي اين كشور چندي پيش با حمله به منزل دكتر "هلال محمداف"، روشنفكر تالشي وي را دستگير و روانه زندان كرد. مامورين امنيتي سپس با تفتيش خانه‌ي اين فعال تالشي، كتاب‌ها، جزوات، كامپيوتر و ديگر وسائل او را مصادره و به همراه خود بردند. پليس باكو در اطلاعيه‌اي مضحك جرم دكتر محمداف را "حمل مواد مخدر" اعلام نموده است! دكتر هلال محمداف از فعالين تالش و مدير راديو تالش در جمهوري آذربايجان مي‌باشد كه در راستاي احقاق ابتدايي‌ترين حقوق ملت تالش همواره كوشا بوده است. يادآور مي‌گردد؛ كه در راستاي همين سياست اعمال فشار حكام باكو عليه مليت‌هاي اين كشور، سه سال پيش نيز "نوروزعلي محمداف"، يك فعال ديگر تالشي، روزنامه‌نگار و سردبير نشريه "صداي تالش"، را بازداشت و روانه زندان نمود، كه از دو سال پيش در شرايط بسيار نامساعد روحي و جسمي ناشي از حبس در يكي از زندان‌هاي جمهوري آذربايجان به سر مي‌برد، درگذشت. "محمداف" كه در زمان مرگ 68 سال سن داشت در بهداري زنداني در آذربايجان و درشرايطي كاملاً مشكوك و مظلومانه چشم از جهان فروبست. محمداف به غير از روزنامه‌نگاري و سردبيري نشريه "صداي تالش" كه منعكس كننده مسايل فرهنگي و اجتماعي قوم تالش كه جمعيتي چند صد هزار نفري در جمهوري آذربايجان را شامل مي‌شوند، رياست "انجمن فرهنگي تالش‌ها" و همچنين سالها مديريت دانشكده زبان شناسي آكادمي ملي علوم جمهوري آذربايجان را بر عهده داشت. دادگاه صوري جمهوري آذربايجان جرم "نوروزعلي محمداف" را "خيانت به وطن" دانسته و طي حكمي ناعادلانه و بسيار سنگين وي را به 10 سال حبس محكوم نمود. به همراه نوروزعلي محمداف يكي از همكاران وي در نشريه "صداي تالش" به اسم "المان قلي‌اف" نيز به همان اتهام واهي "خيانت به وطن" دستگير و به 6 سال حبس محكوم گرديد. پليس باكو براي دستگيري افراد مورد نظر خود معمولاً از اتهام "خيانت به وطن" و "حمل مواد مخدر" استفاده مي‌كند. هنوز از سرنوشت هلال محمداف خبري منتشر نشده است. تجمع در مقابل سفارت جمهوري آذربايجان در مولداوي از سوي ديگر، در حمايت از هلال محمداف در تاريخ پنج مرداد ماه تجمعي در مقابل سفارت آذربايجان در شهر "كيشينيوف" پايتخت مولداوي برگزار گرديد. در اين تجمع مردم با در دست داشتن پلاكاردهايي آزادي هلال محمداف را خواستار شدند. تجمع كنندگان با اعتراض به سياستهاي نقض حقوق بشر و خودسرانه دولتمردان جمهوري آذربايجان خواهان توقف اين روند شدند. آنان يكصدا فرياد آزادي اين فعال تالشي - رسانه اي را سرزده، اقدامات اينچنيني حكام آذربايجان را محكوم نمودند.

هیچ نظری موجود نیست: