۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

كليساها و آثار تاريخي آرتساخ (قراباغ) (5)

دژ "آسكران" در چهارده كيلومتري شرق "استپاناكرت" (پايتخت جمهوري آرتساخ-قراباغ) و در منطقه "عسكران " قرار دارد. اين دژ در قرون وسطي بنا شده و در قرن هفدهم ميلادي بازسازي شده است. اين دژ كه داراي ديوارهايي با ضخامت دو متر و ارتفاع نه متر مي باشد، به طول بيش از يك و نيم كيلومتر در دو سوي رودخانه "تارتار" امتداد دارد و در سال 2008 ميلادي عمليات بازسازي آن شروع شده است.
 آثار تاريخي روستاي " آوتارانوتس" بقاياي استحكامات و سه كاخ (بنا شده در قرن هجدهم ميلادي) مربوط به دوران حكومت مليك هاي "واراندا" (يكي از پنج مليك ارمني داراي خودمختاري در قراباغ) در اين روستا قرار دارد. همچنين كليساي "آستواتساتسين" مقدس (مريم مقدس) كه در سال 1651 ميلادي بنا شده است، در اين روستا قرار دارد. از سوي ديگر صومعه "كوساناتس آناپات" مربوط به سال 1616 ميلادي و داراي بقاياي كليسايي مربوط به قرون پنجم و ششم ميلادي در اين روستا واقع است و محل دفن خاندان مليك شاه نظريان (از مليك هاي ارمني "واراندا ") مي باشد.
 صومعه و دژ "بوورخان" اين صومعه و دژ توسط مليك ارمني "واراندا" در قرن هفدهم ميلادي بنا شده است و علاوه بر كاربرد مذهب نقش اقامتگاه مليك و پادگان نيروهاي نظامي وي را داشته است.
 صومعه " اوختي درني" (هفت در) در نزديكي "گتچاوانك" و روستاي "موخرنس" سثدثقانخء واقع شده است. زمان ساخت اين بنا به دهه 570 ميلادي بر مي گردد و در محوطه آن صليب هاي سنگي مربوط به قرون 10 تا 12 ميلادي وجود دارند .
كليساي صخره اي در ارتفاع 1200 متري از سطح دريا و در ساحل غربي رود " آقاو" رشالش قرار دارد و درون صخره حجاري شده است.
 كاخ مليك هاي " كاشاتاق " مليكاتون در 12 كيلومتري "تسيتسرناوانك" در روستاي "مليكاشن "دثاسشنهمثء بوده و توسط قلعه اي داراي برج و دروازه محصور شده است. اين كاخ در اواخر قرن 15 ميلادي و توسط مليك "هايكاز" ظشنغشا بنا شده است. هم اكنون مهمانخانه اي در اين محل تاريخي ايجاد شده است.

هیچ نظری موجود نیست: