۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

ورود جمهوري آذربايجان به مسابقه تسليحاتي

سازمان ملل با انتشار گزارشي ميزان تجهيزات نظامي كشورهاي جهان را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري "قفقاز اينفو"، اين سازمان با انتشار گزارشي تحت عنوان "نظارت بر تسليحات منطقه‌اي و غير منطقه‌اي" اعلام كرد كه جمهوري آذربايجان به يك مسابقه تسليحاتي خطرناك وارد شده است. در اين گزارش با اشاره به سقف تعيين شده براي كشورهاي مختلف براي داشتن تسليحات متعارف با استناد به سه فاكتور تعداد تانك‌ها، توپخانه‌ها و نيز خودروهاي زرهي اعلام شده، كه جمهوري آذربايجان از سقف تعيين شده براي اين كشور تجاوز كرده است. در اين گزارش آمده است: دولت باكو به جاي 220 تانك تعيين شده داراي 381 تانك، به جاي 285 عراده توپ داراي 518 عراده توپ و نيز به جاي 220 خودروي زرهي، داراي 287 دستگاه خودروي زرهي است. بر اساس اين گزارش، جمهوري آذربايجان در چند سال اخير با اختصاص بودجه‌هاي سنگين براي خريد اين تجهيزات نظامي از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز خود در صدد است ارتش اين كشور را براي جنگ احتمالي با ارمنستان آماده كند.

هیچ نظری موجود نیست: