۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

سرقت از منازل ديپلمات هاي ايراني در تركيه

منازل چندين ديپلمات ايراني در تركيه مورد سرقت قرار گرفت. به گزارش "پرس تي وي": منازل پنج ديپلمات ايراني ساكن در شهر استانبول تركيه طي هفته‌هاي اخير مورد سرقت قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، يكي از ديپلمات‌هاي ايراني ساكن تركيه اعلام كرد: "در سرقت منازل پنج ديپلمات ايراني، رايانه‌ها و تلفن‌هاي همراه آنها ربوده شد". بنا بر اين گزارش، رفت‌وآمدهاي كاري و شخصي بسياري از ديپلمات‌هاي ايراني حاضر در تركيه از سوي افراد ناشناسي تحت كنترل و بررسي قرار دارد.

هیچ نظری موجود نیست: