۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

سخنگوي "اجمياذين مقدس" به كار بردن لفب "پيشواي ديني ارامنه جهان" براي جاثليق آرام اول رهبر حوزه سيليسي را محكوم نمود

رفتار غير مسئولانه و ناپسند شوراي خليفه‌گري ارامنه تهران در استفاده از القاب كليسايي نابجا براي جاثليق "آرام اول"، رهبر حوزه سيليسي كليساي ارمني واقع در آنطيلياس، حومه بيروت پايتخت لبنان موجب نارضايتي ارامنه ايران و محكوميت آن توسط سخنگوي مركزيت كليساي ارامنه جهان گرديد. در همين راستا، رهبر مذهبي ارامنه جهان از خليفه‌گري‌هاي ارامنه در ايران و نيز رسانه‌هاي ايران خواست تا ضمن احترام به قداست و شان مركزيت كليساي ارمني از به كار بردن لفب "رهبر مذهبي ارامنه جهان" براي جاثليق آرام اول رهبر حوزه سيليسي امتناع ورزند. كشيش "واهرام مليكيان"، سخنگوي مطبوعاتي رهبر مذهبي ارامنه جهان در اين باره گفت: «اجمياذين مقدس، مركزيت كليساي ارمني اين گونه رفتارها را كه باعث ايجاد شبهه در اذهان عمومي بوده و موجب ايجاد تنش مصنوعي در حيات اجتماعي و روابط كليساي ارمني مي‌شوند را محكوم مي‌نمايد». وي تاكيد نمود: «لازم است مسئولين خليفه‌گري‌ها و نيز نمايندگان رسانه‌هاي جمعي ايران از چنين اقداماتي پرهيز نمايند». رهبر مذهبي ارامنه سراسر جهان جاثليق گارگين دوم هستند كه در «اجمياذين مقدس»، ارمنستان مستقر است و رهبري حوزه سيليسي كليساي ارمني تابع و جزيي از آن است.

هیچ نظری موجود نیست: