۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

كليساها و آثار تاريخي آرتساخ (قراباغ) (4)

صومعه " گتچاوانك "Gtchavank اين صومعه در نزديكي روستاي "توق" (الخف) منطقه " هادروت" (فعقيشا) قرار دارد و از مراكز مذهبي و سياسي آرتساخ در دوران قرون وسطي بوده است. اين صومعه در قرن هفتم ميلادي در هنگام حمله اعراب ويران شد ولي در قرن 13 ميلادي توسط اسقف "ترساركيس" و اسقف "تر ورتانس" (سثدشفقر قثف) بازسازي شد. در قرن 18اين صومعه به همت مليك "يگان" (دشلثغ) مليك منطقه "ديزاك" (نشظهي) حاكم محلي و يكي از پنج مليك داراي خودمختاري در (آرتساخ) توسعه يافت. اين صومعه شامل دو كليسا بوده و بقاياي فضاهاي مسكوني و ديوار دفاعي در قسمت غربي آن باقي مانده است. در محوطه اين بنا صليب هاي سنگي (خاچكار) از قرن 9 ميلادي به بعد وجود دارند. نمونه هايي از دست نوشته هاي قديمي در اين صومعه باقي مانده است. اين بناي تاريخي از سال 2007 ميلادي توسط دولت جمهوري قراباغ در حال بازسازي است. منطقه " هادروت "Hadrut كليساي "هاروتيون" (عروج)Harutyun مقدس در سال 1621 ميلادي بنا شده است و در محله قديمي شهر "هادروت" قرار دارد . در حياط كليسا سنگ قبرهاي افراد نظامي و غير نظامي مربوط به قرون 18 و 19 ميلادي يافت مي شوند و روي ديوارهاي كليسا سنگ نوشته هايي مربوط به حوادث تاريخي حفظ شده اند . صومعه "اسپيتاك خاچ" (صليب سفيد) Spitak khach در نزديكي روستاي "وانك" ندشر در جنوب شهر "هادروت " قرار دارد و زمان بناي آن به حدود قرن 14 ميلادي بر مي گردد . بناهاي تاريخي كليساي " توق" Togh اين كليسا در مسير بزرگ راه شمالي جَّنوبي جمهوري آرتساخ در منطقه "هادروت" واقع شده است و در قرون 17 تا 19 ميلادي اقامتگاه مليك (حاكم) ارمني "ديزاك" (Dizak) نام سابق "هادروت" بوده است. ( لازم به ذكر است كه در منطقه قراباغ پنج مليك ارمني داراي حكومت خودمختار بوده اند .) بناهاي تاريخي اين روستا شامل موارد زير مي باشند: كليساي "استپانوس" Stepanos در محل معبدي از دوران پيش از مسيحيت بنا شده و در قرن 18 ميلادي توسط مليك "يگان" دشلثغ بازسازي شده است. اين كليسا داراي 51 صليب سنگي (خاچكار -قشنازشان) قرار گرفته در ديوارهاي كليسا مي باشد. كليساي "هووانس" Hovanes در وسط روستاي "توق" واقع شده است و متعلق به قرن 13 ميلادي است. مدفن خاندان مليك "يگانيان" منطقه "ديزاك" در اين كليسا مي باشد. كاخ خاندان مليك "يگانيان" در قرن 18 ميلادي بنا شده است. داراي سنگ نوشته هاي مربوط به حوادث تاريخي مي باشد. هم اكنون در حال بازسازي است تا به عنوان موزه فرش ها و صنايع دستي قراباغ مورد استفاده قرار گيرد.

هیچ نظری موجود نیست: